Styrelse sætter friskole under skærpet tilsyn

Efter fund af undervisningsmateriale er Nordvest Privatskole i København blevet sat under skærpet tilsyn.

Skoleleder på Nordvest Privatskole Søren Waast. (© arkivfoto)

Den statsstøttede Nordvest Privatskole i København er blevet sat under skærpet tilsyn.

Det sker efter fund af noget undervisningsmateriale på arabisk, der blandt andet bruger begreber som "jihad" og kamp.

Det skriver Berlingske.

Undervisningsmaterialet skaber tvivl om, hvorvidt skolen holder sig inden for rammerne af den danske friskolelov, skriver avisen.

- Vi blev i første omgang ikke oplyst af skolen om undervisningsmaterialets eksistens, men måtte selv finde det i et kopirum. Der bliver brugt begreber som "jihad" og "kamp", og der er billeder af en soldat.

- Det tyder på, at der kan være problemer med, hvad der undervises i på skolen. Derfor vil vi nu undersøge skolens undervisning og samlede virke nærmere, siger Susanne Sehestedt Clausen, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, til Berlingske.

Hun er opmærksom på, at jihad kan betyde forskellige ting.

- Vi er klar over, at jihad kan betyde mange ting, men i det konkrete tilfælde er sammenhængen påfaldende. Nu skal vi undersøge sagen nærmere, siger vicedirektøren.

Tilsynet har nu ifølge avisen bedt den muslimske friskole om at redegøre for indholdet i undervisningsmaterialet, og hvordan det bliver anvendt på skolen.

Skolen er desuden blevet bedt om at redegøre generelt for den arabiske undervisning på skolen, samt hvilken faglig baggrund de ansatte undervisere har.

Det var under et uanmeldt besøg på skolen i slutningen af juni, at tilsynet fandt det pågældende undervisningsmateriale på arabisk.

Skolens bygninger blev sidste år købt af firma med forbindelse til en svensk religiøs forening og verdensomspændende islamisk organisation.

Det sammenholdt med det arabisksprogede undervisningsmateriale og mangelfulde redegørelser fra skolens ledelse har ifølge Berlingske gjort, at styrelsen har sat skolen under skærpet tilsyn med øjeblikkelig virkning.

Nordvest Privatskoles styrelse og ledelse har ikke ønsket at udtale sig om sagen til Berlingske.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som fører tilsyn med landets fri- og privatskoler.

/ritzau/

Sådan føres der tilsyn med friskoler

  • I tilsynet med de frie grundskoler skelner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mellem almindeligt og skærpet tilsyn.

  • Omfanget afhænger af, hvad der har sat tilsynet i gang, og hvad styrelsens tilsynsførende observerer undervejs.

  • Styrelsen kan sætte et skærpet tilsyn i gang med en fri grundskole, hvis skolen ikke lever op til de gældende krav.

  • De to centrale krav, som tilsynet vurderer, er 'stå-mål-med-kravet' samt 'frihed og folkestyre'.

  • Overordnet betyder stå-mål-med-kravet, at frie grundskoler skal give en undervisning, der står svarer til undervisningen i folkeskolen.

  • Derudover skal en fri grundskole ifølge friskolelovens § 1, stk. 2, efter skolernes "formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene".

  • 2016 år gav styrelsen ingen påbud, og der blev ikke gennemført skærpet tilsyn med skoler.

  • Samme år oplyste styrelsen, at man de seneste 10 år har iværksat et skærpet tilsyn med 10 frie grundskoler.

  • I syv af de 10 tilfælde medførte tilsynet, at de pågældende skoler ikke længere kunne få tilskud efter friskoleloven, og i tre af de syv tilsynssager indgik frihed og folkestyre-kravet som en del af begrundelsen.Kilder: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Facebook
Twitter