Sundhedsjurist: Løhdes lovforslag er ad hoc-lovgivning

Ny lov ændrer ikke, at nogle patientgrupper stadig holdes uden for adgangen til Patientforsikringen.

Den nye lov ændrer ikke på, at patienter, der er skadet under behandling på en social institution, ikke har ret til at søge erstatning hos Patientforsikringen. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

En ny lov skal rette op på diskriminationen af fængselsindsatte og værnepligtige patienter, som i dag ikke har samme adgang til erstatning, hvis de bliver udsat for fejlbehandling.

Men det er ikke nok, mener sundhedsjurist Kent Kristensen. For andre patientgrupper stadig holdes uden for adgangen til Patientforsikringen.

Og man kan med berettigelse stille spørgsmålstegn ved, hvorfor en patient på en social institution ikke har ret til erstatning, hvis en sygeplejerske skader patienten - men at en indsat i fængslet omvendt har ret til erstatning, hvis en sygeplejerske forvolder patienten skade under behandlingen, mener Kent Kristensen.

Adgangen til Patienterstatningen er også lukket for eksempel handikappe, der modtager offentligt finansieret lægehenvist optræning hos behandlingsstedet Øfelt Centrene.

Overblikket mangler

Der mangler overblik over, hvem ordningen faktisk burde dække i dag, mener Kent Kristensen:

- Man har taget stilling i to konkrete sager, men man har ikke taget stilling til alle de øvrige områder, som ikke er dækket, siger Kent Kristensen, der derfor mener, at der er tale om ”ad hoc lovgivning”, siger han.

Sundhedsministeriet nedsatte i slutningen af 2013 en arbejdsgruppe, som skal analysere patienterstatningens dækningsområde. Kent Kristensen undrer sig over, at sundhedsministeren ikke venter på arbejdsgruppens udredning.

Ministeriet oplyser at arbejdsgruppen forventes at være færdige efter sommerferien.

  • 19. marts 2015: Udenrigsministeriet vurderer at det er i strid med Den Europæiske menneskerettighedskonvention og forbuddet mod diskrimination i FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder at patienterstatningsordningen ikke dækkede indsatte i fængslet og arresthuse.

  • 22. januar 2016: Sundhedsminister Sophie Løhde sender et udkast til lovforslag i høring, der skal ændre adgangen til patienterstatningen til også at gælde indsatte i fængsler og arresthuse samt værnepligtige.

  • Høringsfristen er den 17. februar 2016.