Sundhedsminister: Jeg håber, regionen tager Rigets advarsel alvorligt

Danske Patienter og Lægeforeningen melder sig i koret af bekymrede røster, efter at hospitalet har råbt vagt i gevær.

Alle klinikledelser på Rigshospitalet melder i samlet flok om store problemer på hospitalet. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Sidste år tog klinikchefen på Rigshospitalets fødeafdeling sit gode tøj og gik.

Hans afskedssvada lød, at han ikke længere kunne forsvare at lede afdelingen på grund af besparelser.

Nu er det klinikchefer og oversygeplejersker fra alle hospitalets afdelinger, der i en fælles udtalelse forsøger at råbe politikerne op om konsekvenserne af mange års krav om effektivisering og nedskæringer.

Det er både usædvanligt og beklageligt, siger formanden for paraplyorganisationen Danske Patienter, Camilla Hersom.

- Jeg kan ikke mindes, at vi tidligere har haft en situation, hvor samtlige klinikchefer på landets højst specialiserede hospital sammen forsøger at råbe politikerne op, siger hun.

- Kan få alvorlige følger

Camilla Hersom ser opråbet som et udtryk for, at situationen på det store hospital er uholdbar, og at det blandt andet skyldes krav til landets hospitaler om at levere to procent flere ydelser - herunder operationer og kontroller - hvert år.

Patientformanden peger på, at der har manglet ressourcer til implementeringen af det nye it-system, Sundhedsplatformen.

- Det går ud over behandlingsgarantien og ventetiden på for eksempel kræftbehandling. Det kan i yderste konsekvens få virkelig alvorlige og dødelige følger for patienter, siger hun.

Lægeformand: Krav står i vejen for kvalitet

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing håber, at den fælles advarsel fra klinikcheferne på Rigshospitalet vil give genlyd i Region Hovedstaden, men især i Sundhedsministeriet og Finansministeriet.

- Produktivitetskravet på to procent står i vejen for, at man kan tilrettelægge behandlinger ordentligt og have kvalitet og ordentlig patientsikkerhed i indlæggelsesforløb, siger han.

- Det er en tendens, vi har set i noget tid, og nu siger klinikcheferne så, at nok er nok, og at de ikke kan stå inde for det.

(© DR Nyheder)

Minister: Regionen må tage ansvar

Kritikken gør indtryk på sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Det gør altid indtryk på mig, når patientorganisationer, sundhedsfaglige personer eller pårørende henvender sig til mig som minister og siger, at der er noget galt, siger hun.

Ministeren mener, at det er regionen, der må træde i karakter.

- Jeg har en klar opfattelse af, at Region Hovedstaden er nødt til at tage hånd om de problemer, der er - både med Sundhedsplatformen, men også med for eksempel arbejdsmiljøet, siger hun.

Vil se på effektiviseringskrav

Samtidig siger sundhedsministeren, at der vil blive set på produktivitetskravet som led i et større eftersyn, der er planlagt på sundhedsområdet.

Opråbet fra Rigshospitalet vil indgå i det arbejde.

- Men jeg håber så sandelig, at Region Hovedstaden og den politiske ledelse også tager det her alvorligt. For vi har at gøre med en stor og vigtig sundhedsinstitution, hvor medarbejderne gentagne gange har henvendt sig og sagt, at der er problemer, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeren tilføjer, at at regionen i hendes øjne bruger kravet om to procents effektiviseringer som undskyldning for at køre en grønthøster gennem alle afdelinger.

- Og det, forstår jeg godt, frustrerer personalet, siger hun.

KLINIKLEDELSERNE SER DISSE FARESIGNALER:

  • For lidt tid til patienterne til at stille den rigtige diagnose, forklare om sygdom, bivirkninger samt pleje- og behandlingsforløb.

  • Forringet mulighed for at udvise empati og opfylde patienternes behov for information og kontakt.

  • Øget risiko for fejl.

  • Længere ventetider.

  • Mindre tid til uddannelse, udvikling og forskning.

  • Et presset arbejdsmiljø, som kommer til udtryk ved en stigende apati og opgivende stemning.