Sundhedsstyrelsen erkender: Vejledning til institutioner var ikke klar nok

Vejledningen om rengøring og afstandskrav har skabt forvirring og frustration blandt forældre og pædagoger.

De første vuggestuer genåbnede 15. marts - blandt andet denne i Aalborg. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

De seneste dage har både forældre og pædagoger luftet deres bekymringer og frustrationer, efter flere af samfundets mindste nu er tilbage i institutioner og skoler.

Forældre har fortalt, hvordan de ikke har kunnet få passet børn, fordi kapaciteten ikke har været stor nok. Nogle har været utrygge ved at skulle aflevere på parkeringspladsen eller ved lågen. Andre fortæller, at de små har fået problemer med huden på hænderne på grund af de mange gange i løbet af en dag, de skal vaske hænder.

På den anden side af lågen er der også stor frustration. Pædagogerne mener nemlig ikke, at Sundhedsstyrelsens vejledning til genåbningen er forenelig med pædagogisk praksis. De oplever, at de mange krav til blandt andet rengøring og afstand mellem børnene tager fokus væk fra det, som det hele handler om – børnenes trivsel.

Nu kommer Sundhedsstyrelsen dog forældre og pædagoger i møde.

- Vi har givetvis ikke været tydelige nok i forhold til, at der skal være plads til omsorg, siger Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

- Selvfølgeligt må man kramme og være barn. Der skal ikke være to meters afstand på legepladsen. Det er bizart. Et barn skal både kunne trøstes og skiftes.

Niels Sandø er chef for Sundhedsstyrelsens enhed for forebyggelse. (© dr)

Forældre må gerne komme med ind

Niels Sandø forstår, at vejledningen har skabt udfordringer rundt omkring i både skoler og institutioner, da den bliver tolket på mange forskellige måder. Det handler blandt andet om, hvordan forældre afleverer børnene – især helt nye vuggestuebørn.

Her har forældre blandt andet fået besked på, at de skulle aflevere ved lågen, eller at indkøringen skulle foregå på legepladsen.

- Hvis et barn skal begynde i vuggestuen, kan forældre godt komme med ind, men de skal huske at vaske hænder. Det har vi måske ikke været tydelige nok om i vores vejledning, siger Niels Sandø.

Når det kommer til at hente og aflevere børn, understreger han, at det handler om, at institutionen ikke pludseligt er propfyldt med forældre.

- Det er en udfordring, for der skal være balance. Reglerne er lavet for at begrænse smittespredningen, men man skal ikke overfortolke dem, siger enhedschefen.

Derfor udsender Sundhedsstyrelsen i dag en meddelelse, der skal hjælpe kommuner og institutioner med at tolke vejledningen. Den har især fokus på afleveringen af børnene og håndvask. Man opfordrer blandt andet til at skylle hænderne grundigt for sæbe, da de ellers nemt bliver tørre, og til at bruge fugtighedscreme.

Selve vejledningen ændrer man dog ikke i, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Ikke stærke pædagogisk

Siden den første vejledning til genåbningen for institutionerne blev annonceret, har Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) kritiseret, at de ikke blev inddraget i udarbejdelsen af vejledningen.

Det er de heller ikke blevet i forbindelse med de seneste opdateringer af vejledningen, og det forstår formand i BUPL, Elisa Rimpler ikke.

- Rigtig mange steder mangler vi både personale og plads, og der er stadig stor forvirring og usikkerhed om, hvordan flere af retningslinjerne konkret skal tolkes. Og derfor ville det være godt, hvis man fremadrettet inddrager os, når retningslinjerne skal justeres, siger hun.

Niels Sandø erkender, at Sundhedsstyrelsens styrke ikke ligger i det pædagogiske, men fortæller, at processen ikke kun har været presset for forældre og pædagoger.

- Der har ikke været mulighed for at gøre det til en involverende proces. Det har der ikke været tid til. Vi fik at vide mandag i påsken, at børnene skulle starte igen, så det blev en meget presset proces at få vejledning og informationsmateriale klar, siger han.

Ifølge Niels Sandø plejer man i Sundhedsstyrelsen at bruge "betydeligt mere tid" på vejledninger.

Det supplerende materiale, der er blevet udarbejdet til at hjælpe dagtilbuddene, er lavet i samarbejde med blandt andet Styrelsen for Udvikling og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet, ligesom en række fagfolk har været involveret.

Man er ifølge Niels Sandø også nu i dialog med BUPL, ligesom Sundhedsstyrelsen også gerne vil samarbejde med blandt andet lærerne om, hvordan retningslinjerne skal tolkes.