Sundhedsstyrelsen har fået nok af skåltaler: 'Psykiatrien trænger til et gevaldigt løft'

Efter at have peget på de samme problemer i flere år er Styrelsen nu klar med en ny plan.

- Vi har simpelthen ikke gjort det godt nok, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, om indsatsen på psykiatriområdet. Arkivfoto. (Foto: © NILS MEILVANG, Ritzau Scanpix)

Den psykiatriske behandling mangler sammenhæng, og kvaliteten er utilstrækkelig og mangelfuld.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der i dag præsenterer et oplæg til, hvordan psykiatrien kan forbedres de kommende ti år.

I oplægget kommer styrelsen med 37 anbefalinger til at løfte psykiatriens største udfordringer.

Et løft, som er særlig tiltrængt på området, lyder det fra Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Vi har simpelthen ikke gjort det godt nok. Der er huller i indsatsen, manglende kvalitet og tværfaglighed, og der er ikke tilstrækkelige ressourcer, siger hun og erkender, at Sundhedsstyrelsen har en del af ansvaret.

Sundhedsstyrelsen peger på, at psykiatrien skal bygges op fra bunden på samme måde, som kræftområdet blev for flere år siden.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet af patienter med psykiske lidelser, der behandles på sygehus, steget cirka 30 procent det seneste årti.

Til sammenligning er antallet af patienter med somatiske sygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og overvægt øget med 13 procent i samme periode.

Men en styrket indsats på psykiatriområdet er udeblevet trods flere års rapporter med bud på løsninger på de mange problemer.

- Mange af de samme udfordringer, som vi pegede på i 2013, pegede vi også på i 2018, og det er også mange af de samme udfordringer, som vi peger på i det nye oplæg, siger Helene Probst.

Skåltaler er ikke nok

Sundhedsstyrelsen mener, at det skal være slut med at opruste psykiatrien med usammenhængende og sporadiske puljefinansieringer eller midlertidige forsøgsprojekter, der ikke understøtter et samlet løft af psykiatriområdet.

- Vi har haft de gode intentioner på den ene side med skåltaler om, at vi nu for alvor vil gøre noget for mennesker med psykiske lidelser. Men modsvaret har været, at vi i høj grad har haft mindre puljer og anbefalinger, som ikke rigtig er blevet implementeret, fortæller Helene Probst.

Derfor står vi i dag med de samme udfordringer i psykiatrien, som vi så for ti år siden, mener hun.

Overlæge: Stort arbejde foran os

Mikkel Rasmussen, der ledende overlæge på psykiatrisk center Vejle og næstformand for Dansk Psykiatrisk Selskab, kalder planen for 'ambitiøs'.

Alligevel ser han en stor opgave i det store udspil.

- Udfordringen er, at den er skrevet med meget store penselstrøg. Vi har et stort stykke arbejde foran os, når det skal i det politiske værksted nu og gøre det konkret.

Han forklarer, at som psykiatrien er i dag, kan du ikke kan forvente at få den helt rette hjælp, når du står i den værste situation i dit liv.

- Det er ligegyldigt om du er svært syg, middelsvær syg eller let af grad af syg, fordi de forskellige systemer, der skal hjælpe, har ikke kapacitet nok til at gribe det, og der er lange ventetider, siger overlægen.

Børn, unge og sværest syge står i første række

I udspillet fra Sundhedsstyrelsen er der lagt op til, at indsatsen over for børn, unge og de sværest syge skal opprioriteres.

Og en af dem er Mia Keller fra Aarhus. Hun læser til daglig kemi på VUC og lider af paranoid skizofreni, som hun fik som diagnose for seks år siden.

- Jeg har været utrolig selvskadende og har haft store problemer med det, fortæller hun.

Mia Keller er stoppet med at tælle, hvor mange gange hun har været indlagt. Men der er tale om op mod 200 indlæggelser.

Hun er flere gange blevet udskrevet 12 timer efter et selvmordsforsøg for at blive indlagt igen samme aften. Ofte er hun blevet udskrevet fra afdelingerne på grund af manglende sengepladser, siger hun.

Derfor håber hun, at Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vil blive til virkelighed.

- Det vigtigste er, at vi har med menneskeliv at gøre. Der skal være flere sengepladser, fordi der lige nu ikke er plads til at være der som psykisk syg. Derudover har vi brug for flere personalegrupper, og vi har brug for, at der kan være mere tid til at snakke sammen, siger Mia Keller.

Venter på regeringen

Oplægget kommer i forlængelse af det forståelsespapir som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten lavede efter valget i 2019, hvor det blev slået fast, at regeringen ville indgå aftale om en 10-årsplan for psykiatrien med forpligtende mål.

Og Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen og overlæge Mikkel Rasmussen håber, at regeringen griber de faglige anbefalinger og tager dem med videre til forhandling i Folketinget.

- Jeg mener ikke, at det er en værdig behandling, vi giver de psykiatriske patienter, som det er lige nu, siger Mikkel Rasmussen fra psykiatrisk center Vejle og næstformand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har takket nej til at deltage i et interview med DR og kommententere på det nye udspil.