Sundhedsstyrelsen holder fast: HPV-vaccinen er værd at anbefale

Selvom der er bivirkninger ved HPV-vaccinen, er Sundhedsstyrelsen ikke i tvivl om at anbefale den.

350.000 piger og unge kvinder i Danmark er blevet stukket med HPV-vaccine. (Foto: © DR Nyheder)

HPV-vaccinen bliver udsat for kritik fra to praktiserende læger, Patientforeningen Danmark og flere piger, der mener, at de er blevet syge af de bivirkninger, vaccinen kan give.

Vaccinen, der beskytter mod livmoderhalskræft, er en del af børnevaccinationsprogrammet og bliver tilbudt alle 12-årige piger, og indtil videre har 350.000 piger og unge kvinder modtaget vaccinen.

Sundhedsstyrelsen har lyttet til kritikken, men holder fast i sin anbefaling af vaccinen, da styrelsen mener, at fordelene langt overstiger ulemperne ved vaccinens bivirkninger.

På dr.dk har vi spurgt Sundhedsstyrelsens enhedschef, Søren Brostrøm, ind til, hvordan Sundhedsstyrelsen kan være så sikker i sin anbefaling, og hvordan styrelsen forholder sig til kritikken.

Søren Brostrøm (Foto: © DR Nyheder)

Søren Brostrøm, hvorfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at fordelene ved HPV-vaccinen er større end ulemperne?

- Livmoderhalskræft er en forfærdelig sygdom, der også rammer unge kvinder. Det er et af de største gennembrud, at vi overhovedet kan vaccinere mod en kræftform.

- Med videnskabelig viden og stor dataviden i ryggen er vi overbeviste om, at HPV-vaccine - sammen med screening for celleforandringer - er den bedste måde at beskytte piger og kvinder mod livmoderhalskræft. Og vi har en forhåbning om, at kombinationen af de to ting måske kan være med til helt at udrydde livmoderhalskræft i Danmark på sigt.

Screening er ikke nok

Hvorfor er det ikke nok at screene kvinder for celleforandringer og undlade at give vacciner, hvor der er risiko for bivirkninger?

- Screening er effektivt, men ikke effektivt nok. Vaccinen beskytter mod 70 procent af de vira, der kan give livmoderhalskræft, og derfor mener vi, at kombinationen af screening og vaccine er den bedste beskyttelse.

To af de læger, DR Nyheder har talt med, mener, at vaccinen bør stoppes eller sættes på pause, indtil man har mere viden. Hvad siger I til det?

- Det gør vi ikke. Vi fastholder vores anbefalinger, da vi har solid data, der viser, at vaccinen virker.

Flere lande får vaccine

Hvad tænker I, når I hører, at et land som Japan har sat HPV-vaccinen i bero?

- Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker internationalt. Der er ikke andre lande, der har pauseret vaccinen. Derimod er der flere lande, der indfører den - fx Finland.

350.000 kvinder er blevet vaccineret i Danmark, og tilsammen har de fået 1.000.000 doser HPV-vaccine, fordi de fleste får tre doser. Ud af de 350.000 har i modtaget 786 indberetninger om mulige bivirkninger - deraf 129 alvorlige. Er det lidt, normalt eller meget?

- Niveauet er normalt både i forhold til andre danske vacciner og vacciner i udlandet. Dog er antallet af indberetninger steget til et højt niveau i de seneste uger, men det skyldes nok, at der har været mediebevågenhed på vaccinens bivirkninger. Hvis det er tilfældet, er stigningen normal.

- Ingen tvivl om vaccine

Ifølge producenten bag vaccinen er der mindre end 0,01 procent risiko for at blive ramt af alvorlige bivirkninger som lammelse og anfald af besvimelse som følge af vaccinen. Hvor stor er risikoen for at udvikle livmoderhalskræft?

- Før vi screenede kvinder, var der knap 1.000 tilfælde af livmoderhalskræft om året. Det er altså en markant større procentdel end den del, der bliver ramt af de alvorlige bivirkninger.

- Siden vi har indført screening og vaccine og er kommet ned på 400 tilfælde om året. Vi vurderer ud fra udenlandske erfaringer, at det kan blive endnu mindre med årene. Der er altså ingen tvivl fra vores side om, at fordelene vaccinen er langt større end ulemperne.

Mørketallet

Nogle af de læger, DR Nyheder har talt med, peger på, at der kan være et mørketal, fordi alle bivirkninger ikke bliver indberettet. Kan der være det?

- Det er rigtigt, at ikke alle mulige bivirkninger bliver indberettet. Men vi har store videnskabelige datamængder om bivirkninger fra udlandet, som vores anbefaling blandt andet baserer sig på.

- Vi forsøger ikke at skjule, at der er bivirkninger ved vaccinen, men man skal også huske på, at symptomer på bivirkninger af HPV-vaccinen også kan skyldes, at man er blevet syg af noget andet.

- I et nyt nordisk studie, der er lige på trapperne, har man sammenholdt en gruppe, der har fået HPV-vaccine, og en gruppe, der ikke har fået vaccinen og undersøgt dem for en nervelidelse, der er en bivirkning ved HPV-vaccinen. Studiet viser, at der ikke var forskel på de vaccinerede og de ikke vaccinerede, og det viser, at sygdom blandt vaccinerede kan skyldes andet end vaccinen.

Svært at stille diagnose

Hvordan kan de vaccinerede, der er blevet syge, være sikre på, at det ikke er HPV-vaccinen, der har gjort dem syge?

- Det er desværre langt fra altid, at man kan stille en sikker diagnose, så det er svært. Jeg vil opfordre lægerne til, at hvis de mistænker en patient for at have en bivirkning, skal patienten udredes.

Er lægerne ordentligt klædt på til at kunne fortælle om de bivirkninger, man kan få af HPV-vaccinen?

- Det vil jeg mene. Vi har gjort meget for at vise, at der er bivirkninger. Patienterne kan se det på indlægssedlen, på indlægsseddel.dk, på minmedicin.dk, og lægerne har derudover adgang til yderligere information om produktet, og vi oplyser dem om det. Vi har for eksempel lige sendt et gratis blad ud med et tema om HPV-vaccinen.

- Det er på den baggrund lægens ansvar at informere patienterne om de bivirkninger, der kan være ved vaccinen.