Sundhedsstyrelsen roste pandemiplaner, der nu får skældud

Værnemidler negligeret i rådgivning til kommuner og regioner, siger professor.

Under coronapandemien har Danmark været tæt på at løbe tør for værnemidler som handsker, kitler og øjenbeskyttelse, der kan være livsvigtig beskyttelse på for eksempel sygehuse og plejehjem. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

"Særdeles god", "gennemarbejdet" og "som et eksempel til efterlevelse".

Det er nogle af de rosende ord, som

Sundhedsstyrelsen
har skrevet som feedback til flere kommuners og
regioners
sundhedsberedskabsplaner. Planer, der skal sikre, at kommunerne og
regionerne
er forberedt på en pandemi og kan beskytte patienter, borgere og ansatte mod smitte.

Sundhedsstyrelsen
har rost planerne, selvom de ikke indeholder informationer om, hvor mange værnemidler kommunen eller
regionen
skal have på lager, og hvor lang tid værnemidlerne skal kunne strække sig, hvis en pandemi rammer Danmark.

Og det er problematisk, vurderer Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Syddansk Universitet.

- Selve den godkendelse eller kommentering, som

Sundhedsstyrelsen
jo har skullet udøve, har jo svigtet, hvad angår værnemidler, siger han.

Ingen plan om mængde af værnemidler

Kommuner og

regioner
har ifølge loven pligt til at være forberedt på en pandemi. Og mindst hvert fjerde år skal alle kommuner og
regioner
revidere deres sundhedsberedskabsplaner.

DR
har fået
aktindsigt
i og gennemgået 55 af landets kommuners sundhedsberedskabsplaner.

Og som

DR
har kunnet fortælle, beskriver ingen af de 55 kommuner med undtagelse af to, hvor mange værnemidler kommunen skal have på lager, og hvor lang en periode der skal være værnemidler til.

Det har fået både Kjeld Møller Pedersen og tidligere direktør i

Sundhedsstyrelsen
, Else Smith, til at rejse kritik af sundhedsberedskabsplanerne.

- Man har åbenbart ikke tænkt igennem, at i en beredskabssituation kan behovet blive enormt, siger Else Smith.

DR
har nu også gennemgået alle fem
regioners
sundhedsberedskabsplaner. Og på nær
Region
Syddanmark har
regionernes
planer heller ingen
anvisninger
om, hvor mange værnemidler der skal være på lager, og hvor lang tid værnemidlerne skal række ved en pandemi.

Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

Før kommunernes og

regionernes
sundhedsberedskabsplaner er blevet godkendt i byråd og regionsråd, har de, som loven foreskriver, været forbi
Sundhedsstyrelsen
, der er kommet med rådgivende kommentarer i et høringssvar.

DR
har fået
aktindsigt
i Sundhedsstyrelsens høringssvar til samtlige
regioners
sundhedsberedskabsplaner og flere kommuners.

Af høringssvarene fremgår det, at

Sundhedsstyrelsen
ingen bemærkninger har til, at de fleste planer hverken nævner, hvilken mængde af værnemidler der skal være på hylder til en pandemi, eller hvor lang tid beholdningen skal række. I stedet vender
Sundhedsstyrelsen
tommelfingeren op.

I et høringssvar til

Region
Hovedstaden skriver
Sundhedsstyrelsen
i juli 2017:

”Overordnet set fremstår Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan særdeles god, handlingsanvisende og som et eksempel til efterlevelse.”

Og i et svar til Halsnæs Kommune, der også

undlader
at beskrive, hvordan der sikres værnemidler nok til en pandemi, skriver styrelsen i sin konklusion i juli 2018.

”Halsnæs Kommunes sundhedsberedskabsplan er overordnet god, handlingsanvisende, velstruktureret og gennemarbejdet. Planen fremstår således som et godt redskab for sundhedsberedskabets krisestab og kommunens medarbejdere ved håndtering af beredskabshændelser.

(…)

Yderligere vil Sundhedsstyrelsen spørge, om styrelsen må dele kommunens sundhedsberedskabsplan med andre kommuner, som efterspørger gode eksempler på planer.”

Heller ikke over for

Region
Sjælland
påtaler
Sundhedsstyrelsen
i december 2019, at sundhedsberedskabsplanen ikke
omtaler
beholdninger af værnemidler, men skriver:

”Vurderingen er, at planen udgør et godt redskab for krisestyringsorganisationen og regionens medarbejdere ved håndtering af beredskabshændelser.”

- Værnemidler var ikke inde på radaren. Jeg tror ikke på det tidspunkt, at der var overvejelser om, at vi ville ende i en pandemisituation. Vi kendte til situationen i Kina, der havde spredt sig til Taiwan, men først senere spredte det sig, siger Leif Panduro Jensen. Han er koncerndirektør i Region Sjælland, der godkendte sin sundhedsberedskabsplan 3. februar 2020, hvor coronavirus var i udbrud. (Foto: Region Sjælland)

DR
har vist høringssvarene til Kjeld Møller Pedersen og han konkluderer, at fokus på værnemidler "er blevet forsømt og negligeret" i den rådgivning, som
Sundhedsstyrelsen
har givet til Halsnæs Kommune,
Region
Sjælland og
Region
Hovedstaden.

Halsnæs: Vi har fulgt anvisningerne

Chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune, Birgit Gundorph-Malling, skriver i en mail til

DR
, at Halsnæs Kommune "ved udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplanen har fulgt anvisningerne til, hvad en sådan plan skal indeholde".

Og det er netop i anvisningerne til, hvordan kommunernes og

regionernes
sundhedsberedskabsplaner skal laves, at forklaringen på det manglende fokus på værnemidler skal findes. Det vurderer professor Kjeld Møller Pedersen.

Anvisningerne står ifølge Kjeld Møller Pedersen i den nationale pandemiplan, som

Sundhedsstyrelsen
udsendte i 2013, og i Sundhedsstyrelsens
vejledning
"Planlægning af sundhedsberedskab" fra 2017.

I de to dokumenter står ingen passager om, hvor mange værnemidler der skal være til rådighed ved en pandemi, eller hvor lang tid værnemidlerne skal strække.

- Når det ikke står der, er det helt klart og forståeligt, at det også er blevet negligeret ude og omkring, siger Kjeld Møller Pedersen.

Sundhedsstyrelsen har gentagne gange på pressemøder slået fast, at det er kommuner og regioner, der har ansvaret for, at der er nok værnemidler. Er det egentlig bare kommuner og regioner, der skal gøre det bedre?

- Nej, det er jo et fælles ansvar. Hvis

Sundhedsstyrelsen
i sin egen plan ikke medtager det og heller ikke i
vejledningen
om beredskabsplaner medtager det, så er det jo ikke bare at sige, at det er kommuner og
regioner
, der har ansvaret, siger Kjeld Møller Pedersen og uddyber:

- Det er kommuner og

regioner
, der har det operationelle ansvar, men dybest set er det overordnede ansvar rent faktisk Sundhedsstyrelsens. Så jeg synes ikke, man skal give sig til at smide aber rundt.

I klippet her taler direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, om, hvem der har ansvaret for, at der er værnemidler nok i Danmark. Klippet er fra et pressemøde 1. april 2020, hvor han bliver spurgt til, om der er værnemidler nok.

Rutinemæssige tjek

DR
har spurgt
Sundhedsstyrelsen
, hvorfor den i sin rådgivning af kommuner og
regioner
ikke har påpeget, at der mangler planer for lagre af værnemidler til en pandemi.

I første omgang lød svaret fra

Sundhedsstyrelsen
, at det ikke var styrelsens ansvar, men at spørgsmålet skulle stilles til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen svarede dog, at den ikke har hjemmel på det område, og siden er
Sundhedsstyrelsen
vendt tilbage med et skriftligt svar.

Ifølge svaret tjekker

Sundhedsstyrelsen
rutinemæssigt, om
regioners
og kommuners sundhedsberedskabsplaner omfatter planlægning for lægemiddelberedskabet, herunder værnemidler. Og at det bør ”fremgå af vores bemærkninger”, hvis det ikke er tilfældet.

Sundhedsstyrelsen
svarer ikke på, hvorfor den roser planer, der ikke indeholder nogen form for beskrivelse af, hvilken mængde af værnemidler, der skal være lager til en pandemi.

Sundhedsstyrelsen
henviser i det skriftlige svar til, at “det er et regionalt og kommunalt ansvar at have tænkt værnemidler ind i beredskabet”.

Region Hovedstaden har ikke ønsket at kommentere på, at regionens sundhedsberedskabsplan ikke tager højde for at sikre særlige beholdninger af værnemidler til en pandemi.

Facebook
Twitter