Sundhedsstyrelsen roste pandemiplaner, der nu får skældud

Værnemidler negligeret i rådgivning til kommuner og regioner, siger professor.

Under coronapandemien har Danmark været tæt på at løbe tør for værnemidler som handsker, kitler og øjenbeskyttelse, der kan være livsvigtig beskyttelse på for eksempel sygehuse og plejehjem. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

"Særdeles god", "gennemarbejdet" og "som et eksempel til efterlevelse".

Det er nogle af de rosende ord, som Sundhedsstyrelsen har skrevet som feedback til flere kommuners og regioners sundhedsberedskabsplaner. Planer, der skal sikre, at kommunerne og regionerne er forberedt på en pandemi og kan beskytte patienter, borgere og ansatte mod smitte.

Sundhedsstyrelsen har rost planerne, selvom de ikke indeholder informationer om, hvor mange værnemidler kommunen eller regionen skal have på lager, og hvor lang tid værnemidlerne skal kunne strække sig, hvis en pandemi rammer Danmark.

Og det er problematisk, vurderer Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Syddansk Universitet.

- Selve den godkendelse eller kommentering, som Sundhedsstyrelsen jo har skullet udøve, har jo svigtet, hvad angår værnemidler, siger han.

Ingen plan om mængde af værnemidler

Kommuner og regioner har ifølge loven pligt til at være forberedt på en pandemi. Og mindst hvert fjerde år skal alle kommuner og regioner revidere deres sundhedsberedskabsplaner.

DR har fået aktindsigt i og gennemgået 55 af landets kommuners sundhedsberedskabsplaner.

Og som DR har kunnet fortælle, beskriver ingen af de 55 kommuner med undtagelse af to, hvor mange værnemidler kommunen skal have på lager, og hvor lang en periode der skal være værnemidler til.

Det har fået både Kjeld Møller Pedersen og tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Else Smith, til at rejse kritik af sundhedsberedskabsplanerne.

- Man har åbenbart ikke tænkt igennem, at i en beredskabssituation kan behovet blive enormt, siger Else Smith.

DR har nu også gennemgået alle fem regioners sundhedsberedskabsplaner. Og på nær Region Syddanmark har regionernes planer heller ingen anvisninger om, hvor mange værnemidler der skal være på lager, og hvor lang tid værnemidlerne skal række ved en pandemi.

Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

Før kommunernes og regionernes sundhedsberedskabsplaner er blevet godkendt i byråd og regionsråd, har de, som loven foreskriver, været forbi Sundhedsstyrelsen, der er kommet med rådgivende kommentarer i et høringssvar.

DR har fået aktindsigt i Sundhedsstyrelsens høringssvar til samtlige regioners sundhedsberedskabsplaner og flere kommuners.

Af høringssvarene fremgår det, at Sundhedsstyrelsen ingen bemærkninger har til, at de fleste planer hverken nævner, hvilken mængde af værnemidler der skal være på hylder til en pandemi, eller hvor lang tid beholdningen skal række. I stedet vender Sundhedsstyrelsen tommelfingeren op.

I et høringssvar til Region Hovedstaden skriver Sundhedsstyrelsen i juli 2017:

”Overordnet set fremstår Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan særdeles god, handlingsanvisende og som et eksempel til efterlevelse.”

Og i et svar til Halsnæs Kommune, der også undlader at beskrive, hvordan der sikres værnemidler nok til en pandemi, skriver styrelsen i sin konklusion i juli 2018.

”Halsnæs Kommunes sundhedsberedskabsplan er overordnet god, handlingsanvisende, velstruktureret og gennemarbejdet. Planen fremstår således som et godt redskab for sundhedsberedskabets krisestab og kommunens medarbejdere ved håndtering af beredskabshændelser.

(…)

Yderligere vil Sundhedsstyrelsen spørge, om styrelsen må dele kommunens sundhedsberedskabsplan med andre kommuner, som efterspørger gode eksempler på planer.”

Heller ikke over for Region Sjælland påtaler Sundhedsstyrelsen i december 2019, at sundhedsberedskabsplanen ikke omtaler beholdninger af værnemidler, men skriver:

”Vurderingen er, at planen udgør et godt redskab for krisestyringsorganisationen og regionens medarbejdere ved håndtering af beredskabshændelser.”

- Værnemidler var ikke inde på radaren. Jeg tror ikke på det tidspunkt, at der var overvejelser om, at vi ville ende i en pandemisituation. Vi kendte til situationen i Kina, der havde spredt sig til Taiwan, men først senere spredte det sig, siger Leif Panduro Jensen. Han er koncerndirektør i Region Sjælland, der godkendte sin sundhedsberedskabsplan 3. februar 2020, hvor coronavirus var i udbrud. (Foto: © Region Sjælland)

DR har vist høringssvarene til Kjeld Møller Pedersen og han konkluderer, at fokus på værnemidler "er blevet forsømt og negligeret" i den rådgivning, som Sundhedsstyrelsen har givet til Halsnæs Kommune, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Halsnæs: Vi har fulgt anvisningerne

Chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune, Birgit Gundorph-Malling, skriver i en mail til DR, at Halsnæs Kommune "ved udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplanen har fulgt anvisningerne til, hvad en sådan plan skal indeholde".

Og det er netop i anvisningerne til, hvordan kommunernes og regionernes sundhedsberedskabsplaner skal laves, at forklaringen på det manglende fokus på værnemidler skal findes. Det vurderer professor Kjeld Møller Pedersen.

Anvisningerne står ifølge Kjeld Møller Pedersen i den nationale pandemiplan, som Sundhedsstyrelsen udsendte i 2013, og i Sundhedsstyrelsens vejledning "Planlægning af sundhedsberedskab" fra 2017.

I de to dokumenter står ingen passager om, hvor mange værnemidler der skal være til rådighed ved en pandemi, eller hvor lang tid værnemidlerne skal strække.

- Når det ikke står der, er det helt klart og forståeligt, at det også er blevet negligeret ude og omkring, siger Kjeld Møller Pedersen.

Sundhedsstyrelsen har gentagne gange på pressemøder slået fast, at det er kommuner og regioner, der har ansvaret for, at der er nok værnemidler. Er det egentlig bare kommuner og regioner, der skal gøre det bedre?

- Nej, det er jo et fælles ansvar. Hvis Sundhedsstyrelsen i sin egen plan ikke medtager det og heller ikke i vejledningen om beredskabsplaner medtager det, så er det jo ikke bare at sige, at det er kommuner og regioner, der har ansvaret, siger Kjeld Møller Pedersen og uddyber:

- Det er kommuner og regioner, der har det operationelle ansvar, men dybest set er det overordnede ansvar rent faktisk Sundhedsstyrelsens. Så jeg synes ikke, man skal give sig til at smide aber rundt.

I klippet her taler direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, om, hvem der har ansvaret for, at der er værnemidler nok i Danmark. Klippet er fra et pressemøde 1. april 2020, hvor han bliver spurgt til, om der er værnemidler nok.

Rutinemæssige tjek

DR har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor den i sin rådgivning af kommuner og regioner ikke har påpeget, at der mangler planer for lagre af værnemidler til en pandemi.

I første omgang lød svaret fra Sundhedsstyrelsen, at det ikke var styrelsens ansvar, men at spørgsmålet skulle stilles til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen svarede dog, at den ikke har hjemmel på det område, og siden er Sundhedsstyrelsen vendt tilbage med et skriftligt svar.

Ifølge svaret tjekker Sundhedsstyrelsen rutinemæssigt, om regioners og kommuners sundhedsberedskabsplaner omfatter planlægning for lægemiddelberedskabet, herunder værnemidler. Og at det bør ”fremgå af vores bemærkninger”, hvis det ikke er tilfældet.

Sundhedsstyrelsen svarer ikke på, hvorfor den roser planer, der ikke indeholder nogen form for beskrivelse af, hvilken mængde af værnemidler, der skal være lager til en pandemi.

Sundhedsstyrelsen henviser i det skriftlige svar til, at “det er et regionalt og kommunalt ansvar at have tænkt værnemidler ind i beredskabet”.

Region Hovedstaden har ikke ønsket at kommentere på, at regionens sundhedsberedskabsplan ikke tager højde for at sikre særlige beholdninger af værnemidler til en pandemi.