Svær hovedpine sender flere børn og unge på hospitalet

Børn og unge tager tre gange så ofte på hospitalet med spændingshovedpine og migræne som for 10 år siden.

Hovedpine får børn og unge til at søge hjælp på landets sygehuse. Et stigende antal har kroniske smerter, lyder det fra ekspert (Illustration: Signe Heiredal)

Smerter og trykken i hovedet oplever de fleste mennesker i perioder. Men for flere børn og unge bliver problemerne så generende, at de søger hjælp på landets hospitaler.

En udvikling, der bør tages alvorligt, mener overlæge Susanne Munck Klansø fra den særlige hovedpineklinik for børn og unge på Herlev-Gentofte Hospital.

- Hovedpine er jo så almindeligt, at mange umiddelbart tænker ”tag dig sammen og drik et glas vand”. Grunden til vi tager det alvorligt er, at det er en af de hyppigste årsager til fravær fra skole. Vi får børn ind, der ikke har været i skole i halvandet år.

Tredobling på 10 år

Siden 2005 er antallet af hospitalsbesøg på grund af hovedpine blandt børn og unge steget fra 846 til 2844 i 2015. Det viser DRs udtræk fra Landspatientregistret.

Tallene dækker over børn og unge i alderen 10-19 år, der har været på hospitalet akut eller ambulant med de mest udbredte hovedpineformer: spændingshovedpine og migræne.

Flere med kroniske smerter

Stigningen er blandt andet sket, efter Herlev Hospitals hovedpineklinik for børn og unge åbnende for snart ti år siden og gav flere mulighed for at få behandling i hospitalsvæsnet.

Siden er efterspørgslen ifølge overlæge Susanne Munck Klansø blevet så stor, at klinikken har svært ved at følge med.

- Vi har en normering svarende til 350 nye børn om året, og for tiden har vi over 400. Det gør, at ventelisterne stiger, og vi får sværere ved at køre de behandlingsforløb, vi gerne ville.

Hun forklarer, at de ser stadig flere børn og unge, som har ondt i hovedet flere end 15 dage om måneden, såkaldt kronisk hovedpine.

Det kan ikke alene koste fravær fra skolen, men angriber også de unges venskaber og sociale liv.

- Der er nogle af de piger og drenge, vi har fulgt, der siger, at når de har den her hovedpine, har de ikke noget liv. Og det er rigtig alvorligt for et ungt menneske, siger hun.

Bekymrede familier søger hjælp

Også hos Migræne- og Hovedpineforeningen får de ifølge formand Hanne Johannsen langt flere henvendelser fra bekymrede forældre og unge, der ringe og mailer for at få råd til, hvad de kan gøre for at stoppe hovedpinen.

For flere af de unge, foreningen er i kontakt med, har smerterne så store konsekvenser, at de ikke kan gennemføre en uddannelse

- Det er i den grad invaliderende for de unge, forklarer Hanne Johannsen.

Hverdagen en del af forklaringen

Både overlæge Susanne Munck Klansø og Migræne- og Hovedpineforeningens formand peger på livsstil som en væsentlig årsag til børn og unges problemer med hovedpine.

- For nogen er det arveligt, men rigtig mange sidder for mange timer med bøjet nakke foran deres tablet og computer. Det kan give spændinger og hovedpine, forklarer Hanne Johannsen fra Migræne- og Hovedpineforeningen og fortsætter:

- Børn og unge bliver også presset mere, har længere skoledage, de har meget, de skal leve op til og skal gå til en masse ting. Og stress det er noget af det værste, der kan fremkalde en migræne eller et hovedpineanfald.

En anden årsag kan være de hovedpine-ramte unges forbrug af smertestillende, forklarer overlæge Susanne Munck Klansø.

Klik på klippet, og hør, hvordan hun og kollegerne på hovedpineklinikken oplever det:

Pigerne hårdest ramt

Tallene fra Landspatientregisteret viser, at det særligt er pigerne, der søger specialisthjælp på grund af migræne og spændingshovedpine.

Ud af børnene- og de unges 2844 hospitalsbesøg på grund af hovedpine i 2015 stod pigerne bag 1973. Det svarer til næsten 70 procent.

For mange kan smerterne hænge sammen med de hormonelle forandringer, de gennemgår, når de kommer i puberteten. Men fra sine mange patientsamtaler fornemmer overlæge Susanne Munck Klansø, at der også kan være andre ting i spil.

- Pigerne kan være enormt afhængige af, hvad andre synes og tænker om dem. Vi oplever, at de i større omfang end drengene er i et pres for at klare det godt, for at se godt ud og præstere godt.

Derfor må Susanne Munck Klansø og kollegerne på hovedpineklinikken i nogle tilfælde arbejde med at få pigerne til at sænke forventningerne til sig selv for at forebygge de spændinger, der kan give hovedpine.

- Det er jo ikke fordi jeg tænker, at det at få et 7-tal i stedet for et 12-tal gør, at hovedpinen går væk. Men accepten af at få et 7-tal engang imellem kan måske være med til at sænke presset på dem.

Finder sig ikke i smerter

Ifølge overlæge Susanne Munck Klansø kan op til 45 procent af de unge kureres for deres hovedpine ved den rette behandling. Derfor er det i hendes øjne positivt, at flere søger hjælp på hospitalerne.

- Der er en generation, der ikke vil finde sig i at have ondt, og når der så er et tilbud, så kommer de til det tilbud. Jeg synes, det er rigtig godt, at man ikke accepterer at gå rundt med ondt i hovedet.

Behandlingen er forskellig alt efter årsagen og typen af hovedpine, og kan spænde vidt over livsstilsændringer, fysioterapi, medicin, psykologsamtaler.

Men der er ingen snuptagsløsninger, forklarer overlæge Susanne Munck Klansø.

- Det kræver rigtig meget motivation og fastholdelse at ændre de her vaner, hvad enten det er siddevaner, for lidt motion, for få muskler eller for dårlig mad. Så det kræver meget af de unge og selvfølgelig også af familien.

Bagom tallene:

  • DR har trukket tal fra Landspatientregistret, som indeholder data om danske patienters besøg på landets sygehuse. Der er både tale om akutte og ambulante hospitalsbesøg.

  • Tallene dækker over diagnoserne for de mest udbredte hovedpinetyper: spændingshovedpine, migræne og migræne med aura-symptomer. Aura er f.eks. syns- og føleforstyrrelser.

  • Børn og unge i alderen 10-14-år den aldersgruppe, som per 1000 indbyggere kommer mest på hospitalet på grund spændingshovedpine og migræne.