Svære overgange i psykiatrien: Patienter føler sig i ingenmandsland

Eksperter efterlyser en model for, hvordan unge psykiatriske patienter får en bedre overgang til voksenpsykiatrien.

Sidste år overgik flere hundrede unge til voksenpsykiatrien fra børne- og ungdomspsykiatrien. Den overgang er svær for nogle patienter, fortæller både unge og flere forskere, DR Nyheder har talt med. (Foto: Grafik: Simone C. Møller)

Overlæger og forskere over hele landet er ret enige: Når psykiatriske patienter rykker fra børne- og ungdomspsykiatrien over i voksenpsykiatrien, så er det alt for ofte en dårlig oplevelse for de unge.

- Det er ikke rart at føle sig i frit fald, hvis man har en psykisk lidelse og har brug for, at der er nogen, der holder hånden under en, siger Niels Bilenberg. Han er professor i børne- og ungdomspsykiatri på Syddansk Universitet og er selv overlæge i børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense i Region Syddanmark.

Selvom det er de samme børn og unge, der bliver voksne, så skifter kulturen pludselig, fordi man kommer over i et andet system, forklarer han.

- Og det er meget uheldigt, for så kan du blive tabt - dels bliver der tabt noget information og der bliver også tabt noget kontinuitet.

Niels Bilenberg understreger, at det ikke nødvendigvis er dårligt for unge patienter at blive rykket over i voksenpsykiatrien, ligesom han oplever, at de to psykiatriske afdelinger er blevet bedre til at lære af hinanden.

Men problemerne opstår ifølge Niels Bilenberg alligevel, fordi der ikke er nogen, der har ansvaret for overgangen og ingen entydige modeller.

Og det bekræfter Stine Lundstrøm Kamionka, som er kandidat i international management og forsker i overgange, og hvorfor de er svære, i Region Syddanmark:

- Det er særligt vigtigt at have fokus på overgangene – først og fremmest for patienternes skyld. De skal ikke føle, at de kommer til at stå i ingenmandsland, hvor der ikke er nogen, der har fat i dem.

Hør 21-årige Rebecca fortælle i Den Daglige Dosis, hvorfor hun oplevede, at overgangen til voksenpsykiatrien var svær:

Rundt omkring i kommuner og regioner er der forskellige tiltag, der forsøger at sikre en bedre overgang.

- Men der er stadigvæk et langt stykke vej endnu, før det er lige godt alle steder, og det er blandt andet fordi, at de steder, hvor noget fungerer rigtig godt, ikke nødvendigvis bliver udbredt til de andre afdelinger, siger professor Niels Bilenberg.

En fælles model skal gøre det nemmere

- Der er brug for en fælles model for at sikre, at man ligegyldigt hvor man bor i Danmark, oplever, at overgangen fra børne-og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri er så smidig som mulig, mener Niels Bilenberg.

Forsker Stine Lundstrøm Kamionka er enig i, at en model vil kunne hjælpe med at få nogle rutiner på tværs af diagnoser, så det bliver nemmere for personalet og for patienterne.

Stine Lundstrøm Kamionka forsker i overgange på tværs af forskellige sektorer. (Foto: (privatfoto))

Faktisk er Sundhedsstyrelsen ved at udarbejde netop det - en overordnet plan for en bedre overgang, hvor en lang række organisationer er med i arbejdet. De forventer, at modellen er færdig i december.

Til det har Stine Lundstrøm Kamionka et ønske:

- Desværre har vi set tidligere, at der er kommet nogle modeller og anbefalinger, som har vist sig rigtig svære at implementere. Så hvis man arbejder på et helt overordnet, nationalt niveau med en model, så er det meget vigtigt, at man gør sig nogle tanker om, hvordan den så kan omsættes til praksis og kan blive tilpasset lokalt.

Hvem har ansvaret?

Når en ung i dag bliver sendt videre til voksenpsykiatrien er det ikke i alle regioner, at det er klart, hvem der har ansvaret.

- En ensartet model kunne beskrive, hvad der er aflevererens opgave, og hvad der er modtagerens opgave, så det ikke bliver, at man bare kaster bolden over hegnet og håber på, at der er nogen, der griber, siger Niels Bilenberg.

Stine Lundstrøm Kamionka håber, at Sundhedsstyrelsen model vil gå endnu længere:

- Hvis man ville tage det her til det næste niveau, så kunne det være rigtig interessant, hvis man prøvede at gøre nogen ansvarlige for overgangene. For de er en del af patientforløbene, så de skal bemandes.

Har du selv oplevet en god overgang mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien? Så vil vi gerne høre fra dig og snakke med dig. Skriv til lajo@dr.dk

Facebook
Twitter