Svage ældre bruger ikke øremærkede hjemmehjælpsmillioner

I mindst 35 kommuner er der penge til overs på den såkaldte klippekortordning, viser rundspørge.

Pensionisten Lilly Josefsen fra Bramming er glad for klippekortordningen, som hun bruger flittigt til at få ekstra hjemmehjælp fra Irene. Men ordningen bliver slet ikke benyttet så meget, som det var planlagt. (© dr)

En tur til banko, bridge eller til en ekstra rengøring derhjemme.

Sådan er tanken bag de 150 millioner kroner, som Folketinget i år har tildelt den såkaldte klippekortsordning, der skal lette tilværelsen for kommunernes svageste ældre.

Men de mange millioner kroner, som er udmøntet på finansloven, ligger for den stor dels vedkommende blot hen rundt omkring i kommunerne uden at blive brugt.

Det viser en rundspørge til de 96 kommuner, som benytter sig af ordningen, og som DR Nyheder har foretaget. I rundspørgen har 66 kommuner svaret, og af dem har mindst 35 kommuner penge tilovers fra ordningen, som ikke er blevet brugt.

Ordningen blev indført af den daværende SR-regering i 2015 som en ekstra hjælp til at gøre livet lettere for de allersvageste ældre, som supplement til den hjemmehjælp, de allerede får fra kommunen. Med aftalen kan kommunerne tildele en halv times ekstra hjemmehjælp til de ældre, som kan bruge dem efter eget ønske. De halve timer kan også spares op, så de ældre får mulighed for at deltage i eksempelvis længere arrangementer.

Lilly er glad for ekstra tid med Irene

Det er oftest de ældre selv, der skal tage initiativ til at benytte sig af ordningen. For pensionisten Lilly Josefsen fra Bramming i Esbjerg Kommune, er den ekstra tid med hjemmehjælperen Irene uundværlig, når eksempelvis skal ud og handle.

- Det betyder meget. For så kommer jeg jo ud. Ellers kommer jeg jo ikke ud, for jeg kan ikke selv køre. Jeg har ingen bil, og jeg kan ikke gå uden min gåstol, fortæller hun.

Derfor er Lilly Josefsen også en af de ældre, der ifølge eget udsagn rent faktisk får benyttet klippekortsordningen.

Og effekten af klippekortordningens betydning er tydelig i Lilly Josefsens hjem, da hun viser DR rundt. For Irene har sørget for flere små ting i hjemmet, fortæller hun:

- Hun har lagt juledug på her ude i køkkenet og lagt mine lange bukser op, fordi de var gået op.

Kassen er ikke tom i Esbjerg

Lilly Josefsens hjemkommune, Esbjerg, er en af dem, hvor der er en del penge tilbage i klippekortskassen. Kommunen fik oprindeligt bevilliget 3 millioner kroner, men i november var der stadig 1,8 millioner tilbage i kassen, fordi de ældre ikke havde benyttet ordningen så meget som forventet.

Derfor har kommunen besluttet at tilbyde julerengøring til de ældre, så flere af pengene får ben at gå på, fortæller Connie Geissler, der er medlem af sundheds- og omsorgsudvalget i kommunen for Socialdemokratiet.

- Da pengene ikke skal retur, så var det det muliges kunst her til sidst. Vi er jo langt henne på året, siger hun og uddyber, hvorfor ordningen ikke er blevet udnyttet som forventet:

- Både lederne og medarbejderne har været meget optagede af noget andet. Der har været strukturændringer indenfor ledelsesområdet, sammenlægninger af plejecentre, og medarbejderne har været på kompetenceudvikling. Der har ikke været helt øje på det, og det skal der naturligvis være, siger hun.

KL: Ordningen er bureaukratisk

I Kommunernes Landsforening siger Thomas Adelskov, der er formand for social- og sundhedsudvalget, at ordningen er bureaukratisk og svær at administrere.

- Og så er det selvfølgelig de enkelte kommuner, der har ansvaret for at få pengene brugt. Vi vil rigtig gerne i kommunerne have pengene – også sådan så vi kunne bruge dem mere behovsorienteret, der hvor de giver størst mening, siger han.

I Bramming håber Lilly Josefsen, at klippekortordningen kan fortsætte, for den øger hendes livskvalitet.

Det ville blive et savn ikke at kunne komme ud. For den eneste måde, jeg kan komme ud, det er sammen med Irene, når vi skal ud at handle, siger hun.

Klippekortordningen til hjemmehjælp hos de svageste ældre blev indført i 2015, hvor der blev afsat 75 millioner. I 2016 blev beløbet fordoblet til 150 millioner kroner. Til næste år indgår ordningen som en del af det bloktilskud, kommunerne får fra staten.

Facebook
Twitter