Svamp og dårlig luft: Flere daginstitutioner mangler ventilationsanlæg

Det kan give dårligere trivsel og flere sygedage, mener eksperter.

Her i børnehaven Møllehuset i Gladsaxe kan forældre og personale mærke stor forskel, efter institutionen har fået nye ventilationsanlæg. (Foto: © Finn Vest, DR)

Under halvdelen.

Så mange daginstitutioner svarer i en ny rundspørge, at de har ventilationsanlæg, der både suger gammel luft ud og blæser ny luft ind.

Det er ellers den slags ventilation, som flere eksperter anbefaler, og som siden 1995 har været lovpligtig i nyopførte daginstitutioner.

- Det er alvorligt, at ikke flere har det. Det påvirker først og fremmest børnenes trivsel. De bliver trætte, uoplagte og kan få hovedpine, siger Geo Clausen.

Han er professor i indeklima ved Danmarks Tekniske Universitet og har forsket i indeklima i mere end 25 år.

- Det har også betydning for deres indlæring - og endelig tyder det på, at det har indflydelse på sygefraværet, fortsætter han.

Over 1200 af landets daginstitutioner har svaret i DR Nyheders rundspørge, som er sendt ud til næsten 4000 institutioner.

Helt præcist er det 39 procent af institutionerne, der svarer, at de har et ventilationsanlæg, som både suger gammel luft ud og blæser ny luft ind på alle stuerne i institutionen.

- Ventilation fortynder virus og bakterier

Også indeklimaspecialist Barbara Kolarik er bekymret over, at det ikke er flere daginstitutioner, som har den form for ventilation.

Hun har ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet netop forsket i sammenhængen mellem sygefravær i daginstitutioner og mekanisk ventilation.

- Vi har fundet klar sammenhæng mellem lav ventilation eller lavt luftskifte og sygefravær blandt børn. Der er mange børn i daginstitutionerne, og de bliver smittet af hinanden på forskellige måder, blandt andet via luften, siger hun.

Nogle institutioner har kun udsugning, men det er normalt ikke tilstrækkeligt til at få den nødvendige udskiftning af luften, mener begge eksperter.

- Ved at øge ventilationsforholdet i daginstitutionen, fortynder vi antal virus og bakterier i luften og på den måde mindsker vi risiko for sygdomssmitte, fortsætter Barbara Kolarik, der i dag er indeklimaspecialist ved Dansk Miljøanalyse, som rådgiver om indeklima.

Pædagog: Jeg var tung i hovedet og blev mere syg

Det er også noget, forældrene har mærket i børnehaven Møllehuset i Søborg nord for København, fortæller Nicolai Fouirnaies, der er far til Noah på fem år.

- Vi kan godt mærke, at Noah ikke er så meget syg længere, og generelt bare trives bedre og er i bedre humør, siger han.

Indtil for to år siden havde børnehaven ikke et ventilationssystem, der sugede gammel luft ud og blæste ny luft ind.

- Når jeg fik fri, kunne jeg være helt træt og tung i hovedet, og jeg trængte bare til at komme ud i den friske luft, siger Katja Rosenkvist, der er pædagog i børnehaven.

Men efter at institutionen er blevet renoveret, og har fået et helt nyt ventilationssystem, har det ændret sig, fortæller hun.

- Sådan har jeg det ikke længere. Det har både betydet, at jeg er mere frisk i hovedet, men også at jeg bliver mindre syg, siger Katja Rosenkvist.

Også Nicolai Fouirnaies er glad for, at hans søn nu opholder sig i bedre luftkvalitet.

- Man ved jo fra sig selv, at man ikke trives, hvis indeklimaet ikke er i orden. Og det er jo ekstra vigtigt for de små her, siger han.

(I videoen her kan du høre Nicolai Fouirnaies fortælle, hvordan han oplever indeklimaet i sønnens institution)

Skimmelsvamp og alvorligere sygdomme

Men et dårligt indeklima kan også give mere alvorlige sygdomme end de almindelige infektioner som forkølelse og halsbetændelse, forklarer Barbara Kolarik.

- Dårlig ventilation giver ikke bare forhøjet CO2-niveau - der er også risiko for skimmelsvampevækst og højere eksponering af kemiske stoffer i indeklimaet. Samlet set kan den eksponering give forskellige symptomer og sygdomme som for eksempel astma, siger hun.

Men er det ikke godt nok at lufte regelmæssigt ud?

- Jo, det er bedre end ingenting. Men det er simpelthen ikke tilstrækkeligt i bygninger, hvor der er så mange mennesker til stede, siger Barbara Kolarik.

- Og man skal i princippet lufte ud meget ofte, og det er så et ekstra ansvar, man lægger på pædagogernes skuldre. En ekstra ting, de skal være opmærksomme på. Og sådan skal det ikke være. Bygningerne skal bare fungere, siger hun.

Geo Clausen understreger også, at det selvfølgelig hjælper at åbne vinduerne, men at luftkvaliteten i løbet af kort tid igen bliver dårlig, når man lukker vinduerne.

- Der går ikke lang tid, før vi får en uacceptabel høj koncentration af forureninger i lokalet, siger Geo Clausen og uddyber, at det især drejer sig om CO2-niveauet og andre kemiske stoffer, som vi mennesker udskiller.

Han og Barbara Kolarik opfordrer derfor til, at flere kommuner installerer den mekaniske ventilation og generelt får større fokus på indeklimaet i landets daginstitutioner.

- Det er bare at komme igang. Det er ikke fordi, vi mangler viden om, hvordan man installerer et ventilationssystem, siger Geo Clausen.

(I videoen her kan du se Møllehusets nye ventilationsanlæg og høre lederen fortælle om, hvad det har gjort for personalet, at luftkvaliteten nu er bedre)

Men er det ikke også dyrt for kommunerne - de skal jo også prioritere deres ressourcer?

- Jo, det er rigtigt. Men jeg mener også, at det er dyrt for samfundet, at forældre ikke går på arbejde i de dage, hvor de passer deres børn eller selv er syge, siger Barbara Kolarik.

Minister: Det er super ærgerligt

Boligminister Kaare Dybvad (S) erkender, at det er et problem, at ikke flere har den mekaniske ventilation med både indblæsning og udsugning.

- Det undrer mig, hvis det kun er fire ud af 10. Det er klart, det er et myndighedsansvar, som kommunerne har, og som de må sørge for at løfte, siger han og fortsætter:

- Jeg synes det er super ærgerligt. Hvis jeg havde mine børn et sted med dårligt indeklima, så ville jeg selv være ærgerlig over det og gå til kommunalbestyrelsen og bede om at få det ændret.

Hvis kommunerne overholder loven om, at alle daginstitutioner fra 1995 skal have mekanisk ventilation med både indblæsning og udsugning, vil og kan han som minister ikke gribe ind, siger Kaare Dybvad.

- Men jeg vil da bestemt opfordre kommunerne til at sørge for, at det bliver bragt i orden.

Og ministeren er også åben over for at se på, om der skal sættes flere penge af til indeklimaet i daginstitutionerne.

- Hvis der er et ønske om at bevillige penge til at lave mekanisk ventilation på de skoler og daginstitutioner, hvor der ikke er det, er det en diskussion, vi skal tage i næste års finanslov, siger Kaare Dybvad.

Kommunernes Landsforening har ikke ønsket at udtale sig.