Svampemiddel fundet i hver tredje drikkevandsboring: 'Det er den værste forurening af grundvandet, vi har set'

Pesticidstof fundet i næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring i Danmark.

På Hovedstadens forsyning, HOFOR, fandt man sidste år dimethylsulfamid på otte af deres 14 vandværker. Derfor laver de nu daglige vandprøver på samtlige af deres vandværker.

Den værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, vi har set indtil nu.

Sådan lyder det fra Anders Risbjerg Johnsen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter 'De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland' (GEUS).

En helt ny opgørelse viser nemlig, at stoffet dimethylsulfamid (DMS) findes i næsten hver tredje drikkevandsboring, og det er en meget stor udbredelse af stoffet, siger forskeren.

- Tallene er desværre meget højere, end vi havde regnet med. Normalt er det sådan, at når man laver en undersøgelse i grundvandsovervågningen, så finder vi lavere tal hos vandværkerne bagefter, siger Anders Risbjerg Johnsen.

- Men i det her tilfælde har vi faktisk fundet det i en større andel af vandværksboringerne - altså det vand, vi drikker, siger han.

Den nye undersøgelse kommer, efter at stoffet blev fundet i en række vandboringer i hovedstadsområdet sidste år. Tidligere har man ikke testet for stoffet.

Usikkerhed om skadeligheden

Stoffet DMS er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid, der er brugt i Danmark fra 1950’erne frem til omkring 2007.

Det er blevet brugt til bekæmpelse af svampesygdomme i eksempelvis frugt, bær og tomater og som bejdsemiddel i træbeskyttelsesmidler og udendørsmaling.

Og selvom forureningen har stået på i en lang årrække, så har vi stadigvæk kun en begrænset forståelse for, hvor skadeligt det kan være for mennesker.

- Vi ved meget om, hvor stoffet kommer fra, men vi kender faktisk ikke til giftigheden af det. Det kræver længerevarende studier, der simpelthen ikke er foretaget, forklarer Hans Sanderson, der er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

De nye fund af DMS har allerede ført til lukning af drikkevandsboringer, men hos Miljøstyrelsen frygter man ikke for borgernes sundhed.

- Det er selvfølgelig utilfredsstillende, at dette stof forekommer i så mange boringer. Det er dog vigtigt at sige, at stoffet, mig bekendt, ikke er fundet i så høje koncentrationer, at det bliver sundhedsskadeligt for borgerne, siger Rasmus Moes, der er kontorchef i Miljøstyrelsen med ansvar for vandforsyning.

Kan blive dyrt for borgerne

Der er usikkerhed omkring den skadelige virkning af DMS, men de nye fund kan komme til at påvirke borgerne økonomisk.

- Vandværkerne er gode til at levere drikkevand, der overholder grænseværdierne, men på længere sigt kan det betyde, at vandværkerne skal ud at lave nogle nye boringer og finde mere rent vand. Det kan selvfølgelig blive dyrt, og det vil nok betyde, at prisen på drikkevand vil komme til at stige, siger Anders Risbjerg Johnsen.

Stoffet findes både i det åbne land og særligt også i hovedstadsområderne, fordi det i en årrække er blevet brugt både på marker og i byer.

- Det er hovedsagligt i hovedstadsområdet, man finder høje koncentrationer og så typisk i områder, hvor der er intensiv frugt- og bæravl - eksempelvis i Svendborg, vurderer seniorforskeren.

Hvis koncentrationen af DMS i vandet ikke er for høj, kan man i mange tilfælde fortynde sig ud af det, hvis der er andre boringer med rent vand.

Men hvis koncentrationen er for høj, må man lukke boringen og stoppe med at bruge vand fra den, forklarer Anders Risbjerg Johnsen.