Svar i ligestillingsundersøgelse bekymrer minister: Kvinder med udfordrende tøj selv skyld i overgreb

Størstedelen af etniske minoriteter går ind for ligestilling, men 17 procent af mændene mener, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i et seksuelt overgreb.

Overordnet set er ligestilling en værdi som størstedelen af de etniske minoritetsmænd og kvinder går ind for. (Grafik: Aslak Elias Kelkka)

Når det kommer til ligestilling, går langt de fleste indvandrere og efterkommere med ikke vestlig baggrund ind for, at det er en vigtig værdi.

Det fremgår af en ny undersøgelse foretaget af Als Research for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Men på en række områder er der stadig udfordringer hos en mindre gruppe. Et af dem, der især stikker ud, er spørgsmålet til, hvorvidt kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb.

Her svarer 17 procent af de etniske minoritetsmænd, at de er ’helt enige’ eller 'overvejende enige’ i det udsagn, mens det gælder 14 procent af de etniske minoritetskvinder. Fem procent af de danske og vestlige mænd og kvinder er ligeledes enige i udsagnet.

Og det er et overraskende højt tal for alle grupper, mener ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V).

- Jeg bliver virkelig harm over det. Sådanne holdninger er selvfølgelig ikke acceptabelt, og det understreger, at vi skal have gang i en debat i samfundet om, hvad det er for nogle værdier, der skal gøre sig gældende, siger hun.

En gruppe imod homoseksualitet

Et andet punkt, der skiller sig ud, er spørgsmålet om homoseksualitet. Her svarer 22 procent af mændene med ikke-vestlig baggrund, at homoseksualitet ikke bør være accepteret af samfundet.

Sammenlignet med danske eller vestlige mænd er det anderledes, da 91 procent bakker op om, at homoseksualitet accepteres.

Ifølge Christian Albrekt Larsen, der er professor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, er det ikke overraskende, at det fordeler sig sådan. Både på grund af kulturforskelle, men ligeledes fordi, at danskerne er blevet meget liberale i forhold til homoseksualitet sammenlignet med andre lande i Europa.

- Forskellen ser stor ud, men det skyldes, at der er sket en mindre revolution blandt danskerne inden for de seneste 20 til 30 år. Når vi ser på værdiundersøgelser, så har danskerne et mere afslappet forhold til homoseksualitet sammenlignet med andre europæiske lande, siger han og fortsætter:

- Danskerne er ret ekstreme, hvorimod de ikke vestlige indvandrere faktisk deler store dele af verdens syn på homoseksualitet.

Øget dialog om danske værdier

Men selvom danskerne måtte have et mere liberalt syn på homoseksualitet, så mener Eva Kjer Hansen, at det er endnu et punkt, hvor der skal gribes ind.

- Det er ligeledes et syn, der er ude af trit med de grundlæggende værdier i Danmark. Det vidner om, at vi har en gruppe, der endnu ikke har taget de frihedsrettigheder til sig, der gør sig gældende i Danmark, siger hun.

I forbindelse med den nye undersøgelse har ministeren indbudt til et dialogmøde med en kreds af debattører, fagpersoner og ligestillingsordførere.

Her skal man drøfte, hvordan man kan nå ud til især gruppen af minoritetsetniske mænd og få ændret deres syn på kvinder og skabe større forståelse for, hvad det er for nogle grundlæggende værdier, der gør sig gældende i det danske samfund.