Sverige: Lov mod købesex synliggør problemet

DRs dokumentar om prostitution får danske politikerne til at diskutere forbud imod sexkøb. Sådan et har man haft i Sverige siden 1999, og her er erfaringerne gode.

I Sverige har man siden 1999 haft en lov mod købesex.

DR-dokumentaren Prostitutionens Bagmænd, der blev sendt mandag aften, får nu danske politikere til nok engang at diskutere forbud imod sexkøb.

Sådan et forbud har man haft i Sverige siden 1999. Og det har gjort problemerne omkring prostitution meget synlige og forpligtet myndighederne til at gøre noget for at hjælpe både de kunder og de prostituerede, der gerne vil gøre sig fri af købesex.

Til gengæld har loven ikke mindsket antallet af kvinder, der prostituerer sig.

Det fortæller Annika Weman, som er chef for Prostitutionsenheden i Malmø Kommune, til DR Nyheder.

- Loven giver os mulighed for at hjælpe de mennesker, der gerne vil ændre deres adfærd. Allerede før loven kom i 1999 var der mænd, som gerne ville holde op med at købe sex - og det ønske vokser, når det også blir en ulovlig handling.

Nyt prostitutionsmarked på nettet

Siden det svenske forbud trådte i kraft for 9 år siden, er der blev langt færre synlige prostituerede på gaderne i Sverige. I dag er der fx. ca. halvt så mange, der trækker på gaden i Malmø, som før 1999, oplyser Annika Weman.

Alligevel vurderer Annika Weman, at det samlede antal prostituerede er det samme som før loven trådte i kraft. Der er nemlig opstået et helt nyt prostitutionsmarked i det skjulte, hvor kunden får kontakt og bestiller sine ydelser via internettet eller mobiltelefonen.

Desuden er der et stort mørketal i prostitution, og derfor ved man reelt ikke, hvor mange der egentlig lever af at sælge sex.

Men selvom loven altså ikke har ændret det store på antallet af prostituerede og dermed sandsynligvis heller ikke meget på, hvor mange mænd, der betaler for sex, så er loven alligevel god, mener Annika Weman:

- Den gir et tydeligt signal fra samfundet om, hvad der er okay og hvad der ikke er okay, siger hun.

Prostitution

Kilde: Gyldendals leksikon

Den eksisterende lovgivning gør prostituerede meget udsatte for pression og vold fra kunder, fra tilfældige kriminelle og fra politiets side. De har oftest meget vanskeligt ved at få den politibeskyttelse og retssikkerhed, andre borgere har.

Konsekvenserne af de forskellige typer af lovgivning er kun i ringe udstrækning afdækket. Det er derfor også vanskeligt at vurdere, hvorvidt offentlig kontrol eller «markedsmekanismerne» er værst for de prostituerede.

Enkelte lande har legaliseret prostitution - f.eks. Indonesien og nogle tyske delstater.

De fleste lande har fortsat forbud mod alfonseri, der også ofte omfatter prostitueredes forsørgelse af en familie.

Holland:

Holland har vedtaget en ny politik, der gør gadeprostitution lovlig, afmærker særlige områder med parkeringsplads til kunderne, områder hvor pushere kan operere mm. Samtidig legaliseres bordeller, men der stilles store krav til hygiejne mm., som mange små bordeller ikke kan tilgodese. Det forventes derfor, at godt 60 % af de prostituerede i Holland stadig vil arbejde udenfor lovens rammer.

Sverige:

I Sverige er prostitution fra 1999 forbudt for mænd (køberne) men ikke for kvinder (som sælgere).

Danmark:

I Danmark eksisterer der for eksempel en lovgivning, der gør en kvindes salg af seksuel tilfredsstillelse lovlig, men det er stadig forbudt for hende at give de penge hun har tjent til en alfons, en bordelmutter og lignende. Problemerne omkring beskatning og bistandshjælp er desuden fortsat til stede.

I de fleste lande udgør prostitution idag en grå-zone. Salget af seksuel tilfredsstillelse er ikke helt forbudt, men heller ikke legalt.

Prostitutionslovgivningen i Europa

Hovedparten af kvinderne på massageklinikker er i kontakt med en sagsbehandler, men kun få har oplyst sagsbehandleren om prostitutionen.

14 % af alle danske mænd har på et tidspunkt i deres liv købt sex af en prostitueret. Det viser en dansk undersøgelse fra 2005.
Tendensen er, at andelen af mænd, der har købt sex, stiger med alderen.
Nogle få mænd, der køber sex, er ensomme, handicappede eller mænd, der ikke kan få kontakt med kvinder.
De fleste undersøgelser, der findes om prostitutionskunder, viser imidlertid, at kunderne ikke adskiller sig fra mænd generelt, når man ser på alder, bopæl, civilstand, erhverv og økonomiske forhold.
Det er vidt forskelligt, hvor mange erfaringer med sexkøb kunderne har – fra en gang i livet til ugentlige sexkøb gennem adskillige år.
Nogle køber sex i visse perioder eller ved særlige lejligheder. Det kan for eksempel være, når en mand ikke har en fast partner, eller når partneren er bortrejst eller syg. Det kan også være i forbindelse med kundens egne rejser uden partner.

Kilde:

Der er ingen, der præcis ved, hvor mange prostituerede, der er i Danmark. Den seneste opgørelse fra Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte viser, at der er mere end 5.567 herhjemme, der prostituerer sig.

Prostitution i Danmark