Sverige må ikke tage dansk atomaffald

Eksperter siger, vi skal sende det danske atomaffald til Sverige, men svensk lov forbyder det.

(© Colourbox)

Der er ingen juridiske grunde til at lade være med at sende det danske atomaffald til udlandet. Det siger professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh, til Ingeniøren:

- Der er ingen fornuftigt forklaring på, at vi diskuterer at lægge det i Danmark.

Send det til Sverige

Og derfor vil de være oplagt at sende affaldet til Sverige, hvor de allerede har depoter til radioaktivt affald, siger Bo Christiansen fra kemisk institut på Københavns universitet:

- I forhold til det beløb, jeg har set med en etableringspris på 600 millioner kroner plus drift i 300 år, ville det alt andet lige være en væsentlig synergi at gå sammen med svenskerne, som har væsentligt mere lav- og mellemradioaktivt materiale, siger han.

Svensk lov siger nej

Men den går bare ikke. DR Nyheder har ringet til Berit Lundqvist, der er civilingeniør i kemiteknik på Svensk Kärnbränslehantering, SKB, og hun forklarer at den svenske lovgivning forhindrer Sverige i at kunne tage imod det danske atomaffald:

- Vi skal følge de love, der findes, og den svenske lovgivning tillader os ikke at modtage affald fra andre lande. Det svenske affaldsbortskaffelsesanlæg til radioaktivt affald er derfor kun beregnet til svensk affald, siger hun til DR Nyheder.

Svært at afsætte affald

Derfor er det altså udelukket at sende det danske atomaffald til Sverige. Men det forhindrer selvfølgelig ikke Danmark i at sende affaldet af sted til andre lande. Problemet er bare, at mange lande har det præcis som Sverige, siger Kurt Lauridsen, der er souchef og nuklear ekspert hos Dansk Dekommissionering:

- Ikke ret mange lande modtager radioaktivt affald fra andre lande. Det er et politisk betændt emne. Derfor er filosofien i Danmark også, at hver generation skal tage vare på sit eget affald, siger han til DR Nyheder.