Sverige udfordrer 58 år gammel aftale med id-krav

Den nordiske paskontroloverenskomst er sat midlertidigt ud af spil.

Kontrollen af rejsende fra Danmark til Sverige begyndte ved midnat. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Da den 3. januar blev til den 4. januar, var det ikke længere muligt at komme til Sverige uden gyldig legitimation, hvilket vil sige pas, EU-kørekort eller et særligt svensk id-kort.

Ikke siden 11. juli 1957 har det været nødvendigt at kunne fremvise id ved en tur til Sverige. Da Schengen stadig var en lille ukendt by i Luxembourg, indgik Sverige, Norge, Finland og Danmark en aftale om at ophæve paskontrollen ved de fællesnordiske grænser. Senere kom Island til.

Den nordiske pasaftale

Sverige, Norge, Finland og Danmark ophævede den 12. juli 1957 med på aftalen om 'Den nordiske paskontroloverenskomst' paskontrollen ved de fællesnordiske grænser på baggrund af blandt andet følgende overvejelser:

- Landene vil skabe en friere samfærdsel mellem de nordiske stater.

- Landene har tidligere indført fuldstændig pasfrihed for statsborgere i de nordiske lande.

- Landene er enige om at tillade udlændinge at rejse direkte fra en nordisk stat over et godkendt grænseovergangssted uden at gennemgå paskontrol.

- Landene vil tilstræbe at anvende visumtvang i samme omfang og vil søge en ensartet praksis gennemført med hensyn til meddelelse af visum til forretnings, studie-, turistrejser og lignende kortvarige rejser.

Færøerne kom med i aftalen 1. januar 1961, mens Island tiltrådte den 24. september 1965. Aftalen er løbende og senest i 2000 blevet revideret.

Kilde: www.norden.org (Nordisk Råds hjemmeside)

Aftalen trådte i kraft 12. juli 1957 efter en årrække, hvor man i de nordiske regeringer så et tættere nabosamarbejde som et alternativ til FN og Nato.

- Det var et signal om, at vi som nordisk broderfolk rykkede endnu tættere sammen, og det skete på et tidspunkt, hvor der jo var meget streng grænsekontrol mange steder i Europa, fortæller Henrik Dam Kristensen, der udover at være socialdemokratisk folketingsmedlem også er præsident for Nordisk Råd.

Sverige vil efter planen fortsætte kontrollen det kommende halve år, og Henrik Dam Kristensen mener ikke, at den svenske beslutning på længere sigt vil få betydning for 'Den nordiske paskontroloverenskomst'.

- Det er vedtaget med et meget stort flertal i Sverige, og det bliver man nødt til at have respekt for. Det kommer vel et tidspunkt, hvor det hele bliver lidt mere normalt igen, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen meddelte mandag, at regeringen har valgt indføre midlertidig grænsekontrol ved grænsen til Tyskland i de kommende 10 dage.

  • Forløber til overenskomsten
    I 1954 underskrev Sverige, Norge, Finland og Danmark en mindre forpligtende protokol, der fritog de fire landes borgere fra at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet. Island tilsluttede sig protokollen 3. november 1955, mens Færøerne blev omfattet af protokollen 1. januar 1966.