Svindel i Socialstyrelsen: Fem ting du skal vide om dagens udvikling

Britta Nielsen er nu mistænkt for svindel for knap 121 millioner kroner.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) havde sin departementschef ved sin side, da undersøgelserne blev fremlagt. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

To længe ventede undersøgelser af svindlen med tilskudsmidler til socialt udsatte er i dag blevet offentliggjort.

Det skete ved et pressemøde i Børne- og Socialministeriet, hvor minister Mai Mercado (K) omtalte sagen som et "gement tillidsbrud".

Her er nogle af de centrale pointer fra dagen og undersøgelserne.

1

Ingen bliver fyret

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) "tager til efterretning", at der ifølge Kammeradvokaten ikke kan placeres et tjenstligt ansvar. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Kammeradvokaten vurderer i den ene undersøgelse, at der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar hos ansatte i hverken Socialstyrelsen eller Socialministeriets departement.

Det er børne- og socialminister Mai Mercado (K) med egne ord ikke tilfreds med, men hun tager den juridiske vurdering til efterretning. Hun fastslår samtidig, at der nu vil blive set på, om de ansatte i Socialstyrelsens tilskudsforvaltning har de nødvendige kompetencer.

Det tager professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet som et udtryk for, at der kan komme konsekvenser for ansatte i styrelsen.

- Hvis ikke man er dygtig nok til at løse den opgave, man skal løse, må man enten tilegne sig den viden, eller også må nogle andre komme til, siger han.

2

Beløbet større end hidtil kendt

Beløbet, der ifølge undersøgelserne er svindlet for, er knap 121 millioner kroner. Tidligere lød beløbet på 111 millioner kroner.

Det år, der blev svindlet for mest, var i 2010. Her forsvandt 17,1 millioner offentlige kroner ind på Britta Nielsens private bankkonti.

Undersøgelserne dækker perioden fra hendes ansættelse i 1977, og det vurderes, at hun allerede har trukket penge ud i 1993. I alt skal hun 298 gange have overført tilskudsmidler til sig selv på seks konti hos Danske Bank og Nordea.

Det kan dog på grund af manglende dokumentation for tidligere år ikke udelukkes, at svindlen også er foregået tidligere.

3

Sendte pengene videre til mange konti

Britta Nielsen har haft konti i blandt andet Danske Bank og Nordea. (Foto: Ints Kalnins © Scanpix)

Det vurderes, at Britta Nielsen har gjort en række ting for ikke at blive opdaget. Herunder har hun haft et stort antal konti, hun har overført penge mellem.

Mere præcist er der fundet 66 konti hos ni pengeinstitutter og kortudstedere.

- Der tegner sig et billede af en person, som har gjort sig umage med ikke at blive opdaget. Og som tilsyneladende alene er blevet opdaget, fordi nogle kommuner har rettet henvendelse til Socialstyrelsen, som så tog henvendelsen alvorligt, siger retskorrespondent for DR Nyheder Trine Maria Ilsøe.

Et år - i 2016 - tilbageførte Britta Nielsen af ukendte årsager 3,8 millioner kroner til styrelsen.

4

Det kunne have været undgået

Mistanken mod Britta Nielsen opstod, da en projektmedarbejder i Roskilde Kommune fandt fejl i et tilskud. (Foto: SIPHIWE SIBEKO © Scanpix)

Det fremgår af undersøgelserne, at der var 13 alvorlige mangler i kontrollen i tilskudsforvaltningen. Og at det var derfor, at pengene år efter år helt ubemærket kunne sive ud af tilskudsforvaltningen.

Mest centralt står, at Britta Nielsen havde for mange rettigheder i forvaltningens it-systemer og dermed både kunne ændre i kontonumre, give tilsagn om tilskud og sætte dem til udbetaling.

Rigsrevisionen har gentagne gange i årenes løb påpeget manglerne, uden at der blev rettet op.

- Jeg vil tro, at der er flere ministerier, der skal have repeteret de klassiske revisions- og regnskabsdyder i forhold til udbetaling, siger professor i offentlig forvaltning Sten Bønsing.

5

Kontrollen øges

Socialstyrelsen i Odense kan se frem til øget kontrol fra ministeriets side. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

På grund af den manglende kontrol og svindelsagen vil der nu blive strammet op, sagde børne- og socialminister Mai Mercado (K) ved fremlæggelsen af de to rapporter.

Tilskudsforvaltningen har i årenes løb hørt under skiftevis ministeriet selv og styrelser. I 2015 overgik ansvaret til Socialstyrelsen, som nu kan se frem til ekstra kontrol fra ministeriet.

Der bliver desuden oprettet en tilsynsenhed, som skal holde øje med tilskudsområdet og "bidrage med sikker drift på hele ministerområdet".

- I den forbindelse vil jeg også sørge for, at vi benytter os af Rigsrevisionens rapporter og ser på tværs af både områder og år, sagde Mai Mercado ved pressemødet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk