Svindelsigtet fra Socialstyrelsen fik påtale for fejl

Den sigtede i sagen om millionsvindel med tilskudsmidler fik tilbage i 2000 en påtale.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for at have svindlet for 111 millioner kroner som ansat i Socialministeriet og Socialstyrelsen. (Foto: Mediehuset Wiegaarden)

"Flere konstaterede fejl i tilskudsadministrationen" udløste i 2000 en påtale til den nu svindelsigtede medarbejder i Socialstyrelsen, Anna Britta Troelsgaard Nielsen.

Det viser et dokument fra Børne- og Socialministeriet.

Dokumentet redegør for, hvilke skridt der bliver taget for at få kulegravet sagen, hvor den 64-årige kvinde er sigtet for underslæb på 111 millioner kroner i perioden fra 2002 til i år.

Hvad fejlene bestod i, fremgår ikke af dokumentet.

- Påtalen omhandlede flere konstaterede fejl i medarbejderens arbejde i tilskudsadministrationen. Idet der er tale om en personalesag, kan vi ikke oplyse yderligere, oplyser Socialministeriet til DR Nyheder.

Udvider undersøgelsesperioden

Anna Britta Troelsgaard Nielsen har været ansat i tilskudsadministrationen i mere end 40 år, og påtalen fra hendes arbejdsgiver i 2000 gør det relevant at undersøge, om den mistænkte har overført tilskudsmidler til sig selv på et tidligere tidspunkt.

Det kan dog ifølge ministeriet blive besværligt at grave data frem fra før 2002. Det skyldes, at tilskudsadministrationen gradvist er blevet digitaliseret gennem de seneste årtier.

- Ministeriet arbejder aktuelt på at identificere alle tilgængelige data, og der arbejdes også på at finde data fra før 2002, men de er svære at finde, og det vurderes, at omfanget og kvaliteten af tilgængelige data før 2002 kan være begrænset, lyder det fra ministeriet.

Skal der placeres et ansvar?

To eksterne undersøgelser skal afdække, hvordan det har været muligt for Anna Britta Troelsgaard Nielsen at tilegne sig det store svindeludbytte i forbindelse med sit arbejde, som hun er mistænkt for, og om der kan placeres et ansvar længere oppe i geledderne.

Den ene undersøgelse er en revisionsundersøgelse, som gennemføres af PwC. Dén undersøgelse skal klarlægge, hvad der konkret er sket, og ikke mindst hvordan det kunne ske.

Den anden undersøgelse er en advokatundersøgelse, som Kammeradvokaten skal lave. Formålet med denne undersøgelse er at få vurderet, om der kan placeres et ansvar og at få afdækket, om andre end Anna Britta Troelsgaard Nielsen kan have været involveret i den formodede svindel.

I den forbindelse vil Socialministeriets departement udpege en kontaktperson, som ikke har været involveret i tilskudsadministrationen i den periode, hvor den formodede svindel er sket.

- Kammeradvokaten vil på baggrund af deres undersøgelse foretage en vurdering af, om der er tale om et myndighedsansvar, og/eller om enkeltpersoner har pådraget sig et tjenstligt ansvar med deraf følgende eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser, oplyser ministeriet.

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få et interview med børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Undersøgelserne skal afdække:

  • Kammeradvokatens undersøgelse skal afdække, om der er grundlag for at placere et ansvar for "det konstaterede misbrug af en medarbejders stilling", idet vedkommende over en årrække har tilegnet sig statslige midler for et millionbeløb.

  • Derudover har Socialstyrelsen indgået en aftale med revisionsselskabet PwC om at lave en selvstændig undersøgelse, som skal indeholde fire overordnede forhold:

  • Misbrugets beløbsmæssige omfang i en konkret periode.

  • Hvordan misbruget har fundet sted, herunder om forretningsgange har været utilstrækkelige, eller om de har været tilstrækkelige, men ikke blev fulgt.

  • Hvilke tilskudsberettigede institutioner, der har krav på betaling af tilskud.

  • Indikationer på, hvorvidt andre end den pågældende medarbejder har været involveret.Kilde: Børne- og Socialministeriet