Svine-MRSA: Fødevarestyrelsen fortalte ikke Gjerskov alt

Nøgleoplysning i onsdagens redegørelse om svine-MRSA er ikke korrekt. Modsat Fødevarestyrelsens egne forklaringer, fik Mette Gjerskov alligevel ikke alle nødvendige anbefalinger om bekæmpelsen af de resistente bakterier.

Hverken Fødevareministeriet eller Mette Gjerskov (S) fik udleveret anbefalingen om handel. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Sophia Juliane Lydolph)

Nye oplysninger stiller nu spørgsmålstegn ved miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) udlægning af den MRSA-redegørelse, som Fødevarestyrelsen leverede onsdag.

Det sker efter ministerens udtalelser i Deadline på DR2 om, at Fødevarestyrelsen i 2012 viderebragte centrale oplysninger fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om bekæmpelse af MRSA i de danske svinestalde.

- Det helt afgørende er bare om vi har en Styrelse, der har givet korrekte informationerne videre. Det har vi; på baggrund af redegørelsen. Og det tager jeg til efterretning, forklarede ministeren onsdag aften.

Men Fødevarestyrelsens forklaringer i redegørelsen er på et afgørende punkt ikke korrekt.

Det viser DR’s gennemgang af sagens akter.

Ifølge Esben Lunde Larsen dokumenterer redegørelsen, at en række anbefalinger om at bekæmpe MRSA via de 25 danske gårde, der leverer avlssvin til resten af landbruget, ikke blev fjernet af Fødevarestyrelsen. Det skete først efter, at ministeriet og den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) havde modtaget dem.

Minister afviser

Selv har Mette Gjerskov pure afvist, at hun i maj 2012, krævede anbefalingerne fjernet i det materiale, der siden blev sendt videre til de folkevalgte på Christiansborg.

Og mens ingen vil påtage sig ansvaret for de slettede oplysninger, viser det sig, at også Fødevarestyrelsen – modsat Esben Lunde Larsens fremlægning af sagen – ændrede på DTU’s anbefalinger.

Fødevarestyrelsen havde inden orienteringen af Mette Gjerskov anmodet DTU’s forskere om rådgivning og en systematisk gennemgang af den internationale MRSA-forskning.

DTU’s svar var en seks sider lang skrivelse. Her forklarede DTU, at der nu var dokumentation for effekten af at stoppe for køb og salg af MRSA-smittede grise fra avlsgårdene. Dette bekræftede studier fra henholdsvis EU og Holland.

- Vi har tilstrækkelig viden om betydningen af handel til at foreslå dette som et første skridt til at forhindre yderligere spredning af MRSA, skrev DTU til Fødevarestyrelsen.

Behov for smitteafklaring

DTU skriver videre, at der samtidig er ”behov for en afklaring af hvor længe man er koloniseret (smittet, red) efter besøg i en MRSA positiv besætning”.

Men anbefalingen om handel blev, ifølge de dokumenter DR har fået udleveret, aldrig bragt videre. Hverken til Fødevareministeriet eller til Mette Gjerskov.

For mens DTU altså fastslog, at der var ”tilstrækkelig viden” til at begynde bekæmpelsen af MRSA-bakterierne, udlagde Fødevarestyrelsen oplysningerne anderledes.

Fødevarestyrelsen skrev til Mette Gjerskov, at man ”på baggrund af DTU’s gennemgang af eksisterende viden”, vurderer at ”der er behov for yderligere forskningsbaseret viden, før der reelt kan være tale om at iværksætte kontrolforanstaltninger med dokumenteret virkning”.

Præcis samme besked som senere blev sendt til de danske politikere på Christiansborg.

Dette på trods af at Fødevarestyrelsen i onsdagens redegørelse fremhæver, at ”alle hovedbudskaber” fra DTU’s rådgivning af Fødevarestyrelsen blev nævnt, da Styrelsen i maj 2012 skriftligt orienterede både ministeriet og Mette Gjerskov.

Grov manipulation

Esben Lunde Larsen afviser selv at kommentere sagen, men Mette Gjerskovs partifælde, fødevareordfører, Simon Kollerup, er fortørnet over oplysningerne.

- Der er tale om meget grov manipulation af DTU's anbefaling, som Fødevarestyrelsen har holdt helt væk fra Mette Gjerskov som deres minister. Derfor anser jeg det samtidigt som decideret uanstændigt, at Esben Lunde Larsen på trods af disse fejlagtige oplysninger har rettet kanonerne mod en tidligere minister og på under en eftermiddag blankt har frikendt Fødevarestyrelsen, siger han.

I dag forsvarer Fødevarestyrelsen dog beslutningen.

- Fødevarestyrelsen gengiver DTU’s anbefaling korrekt, konstateres det i en mail til DR.

Fødevarestyrelsen forklarer, at man i sin orientering af ministeriet lagde vægt på den del af DTU’s anbefaling, som handlede om et ”behov for en afklaring af hvor længe man er koloniseret (smittet, red.) efter besøg i en MRSA positiv besætning”.

- Sætningen giver således anbefalingen det perspektiv, som er anført i Fødevarestyrelsens redegørelse af 3. maj 2012 – nemlig, at der er behov for mere viden om MRSA’s smitteveje, før man kan sætte ind med effektive kontrolforanstaltninger.

I mailen til DR svarer Fødevarestyrelsen dog ikke på, hvorfor man undlod at referere, at der ifølge DTU’s forskere altså var ”tilstrækkelig viden” til at sætte ind mod MRSA.

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med denne artikel krævet, at Styrelsens svar bringes i sin fulde længde. Læs svaret her.

Facebook
Twitter