Svineeksportør anklager egen forening: De vil hugge min forretning

Svineeksportør beskylder Landbrug & Fødevarer for monopolvirksomhed. Konkurrencestyrelsen undersøger sagen.

Holger B. Sørensen må fra 1. august ikke længere handle med avlsgrise, som han ellers har specialiseret sig i over de sidste 15 år. (© dr)

Landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F) er havnet i et slagsmål om magtmisbrug og monopolvirksomhed med et af sine egne medlemmer.

Efter 15 år som succesfuld eksportør af avlssvin beskylder Holger B. Sørensen nemlig organisationen for at forsøge at stjæle hans forretning ved højlys dag.

Konflikten er så højspændt, at Holger B. Sørensen efter at have klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu også har stævnet L&F med et krav, der kan ende på et trecifret millionbeløb. Det oplyser han til DR Nyheder.

Holger B. Sørensen driver virksomheden Porc-Ex Breeding i Kolding, som eksporterer danske avlsgrise til mange forskellige lande i både Europa, Rusland, Asien og Sydamerika.

Grisene er de såkaldte DanAvl-grise, som er omfattet af et ganske særligt regelsæt, der er udviklet gennem mange år og har udviklet sig til en pæn eksportsucces.

I 2015 blev der solgt omkring 400.000 avlsdyr og to millioner sæddoser på eksportmarkederne, hvilket skabte en omsætning på to mia. kr.

Selve administrationen af DanAvl-ordningen ligger hos Landbrug & Fødevarer, som mener, at omsætningen kan fordobles til fire mia. kr. i løbet af de næste seks år.

Det kræver imidlertid, at al salg og produktion samles i et helt nyt selskab, som skal styre hele salget i Danmark og på eksportmarkederne.

Det betyder, at de bønder, der tidligere leverede grise direkte til Holger B. Sørensen, nu skal levere grisene til det nye ”monopolselskab”, som så skal bestemme hvilken pris og hvem, der skal købe grisene og sende dem videre ud i verden.

Den manøvre er ifølge Holger B. Sørensen og hans advokater med til at skabe et nyt monopol på markedet.

De frygter for eksempel, at det nye selskab kun vil sælge svinene videre gennem landmandsejede selskaber, som så kan stjæle de kunder og markeder, som han har brugt de sidste 15 år på at opbygge.

Sidste år omsatte han for mere end 100 mio. kr. og solgte 35.000 af de særlige danske avlssvin til hele verden.

- Landbrug & Fødevarer har åbenbart tænkt sig at hugge et firma som har succes i stedet for at betale for det, som man gør i resten af dansk erhvervsliv, siger Holger B. Sørensen.

Han er allerede blevet frataget retten til at sælge DanAvl-grise fra 1. august i år, fordi han har udtalt sig kritisk om den nye selskabskonstruktion.

Det kan i værste fald føre til, at Holger B. Sørensen må lukke sin virksomhed, fordi han skal have en forhandleraftale med L&F for at kunne købe avlssvin hos svineproducenterne.

- Det svarer til, at en bilforhandler ikke har nogen biler at handle med. Hvis jeg ikke har nogen grise at handle med, kan jeg heller ikke være forhandler af avlsgrise, siger han.

Ekspert i konkurrenceret og lektor ved CBS, Grith Skovgaard Ølykke, gør opmærksom på, at der er en række generelle forhold, som DanAvl-selskabet skal være opmærksom på, hvis selskabet er dominerende.

- Som udgangspunkt kan man selv bestemme hvem, man vil handle med. Hvis man er en dominerende virksomhed på markedet er der imidlertid en række hensyn, der skal varetages. Blandt andet må man ikke eliminere konkurrencen på markedet, siger hun.

L&F er imidlertid slet ikke interesseret i at eliminere konkurrencen på markedet, oplyser organisationen. Helt usædvanligt har ingen i L&F’s ledelse dog ønsket at lade sig interviewe om sagen, mens den verserer ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I stedet har man overladt opgaven til advokat Morten Kofmann fra advokatfirmaet Kromann Reumert. Det var også ham, der skrev det brev, hvor Porc-Ex Breeding blev frataget retten til handle med DanAvl-grise og avlsmateriale.

Ifølge Morten Kofmann sker ændringen af systemet udelukkende til glæde for hele dansk landbrug.

- Der er et uudnyttet potentiale som L&F ønsker at frugtbargøre. Men det forudsætter, at der bliver lavet et nyt forretningskoncept omkring udnyttelsen af DanAvl.

- Vi har gjort os umage med at gøre det ordentligt. For eksempel er hele ændringen tilrettelagt, så der også fremover er en plads til de hidtidige aktører. Holger Sørensen og Porc- Ex Breeding bliver på ingen måde boykottet i denne sammenhæng, siger Morten Kofmann.