Syge blev snydt for dagpenge, men kun få får deres penge

Borgere blev i årevis snydt for sygedagpenge. Den ulovlige praksis skulle rettes, men kommuner finder få, der er blevet snydt.

(Foto: Grafik: Signe Heiredal (DR))

Gør kommunerne nok for at rette deres fejl?

Det er det centrale spørgsmål efter, at en dom i Østre Landsret i maj viste, at kommuner og Ankestyrelsen i flere år handlede ulovligt i nogle sygedagpengesager.

Dommen slog fast, at syge ikke må miste dagpenge, før kommunen klart afgjorde deres sag.

Ankestyrelsen og kommuner havde fortolket loven forkert, og de skulle rette fejlen. Borgere, som ulovligt havde fået stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, skulle have de penge, som de havde krav på.

Men indtil videre har landets største kommuner: København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg kun selv fundet to borgere i alt, som er blevet snydt.

Det er rystende, at kommunerne ikke får rettet fejlen bedre, mener sosu-assistenten Mette Nøddegaard Sørensen, som vandt sagen i landsretten.

- Det er fuldstændigt latterligt, at kommunerne ikke retter sig efter dommen. Vores retssystem har spillet fallit, mener Mette Nøddegaard Sørensen, som fik knækket tommelfingeren, da en hjerneskadet beboer vred den rundt og levede i over to år med smerter og morfin.

Områdechef for beskæftigelsesafdelingen i Odense, Lone Sunnesen ved ikke, om det er lykkedes at finde de odensianere, der har fået behandlet deres sag forkert.

- Det kan jeg ikke sige noget om, siger hun.

Aalborg Kommune har ikke selv fundet en eneste borger, som skal have penge tilbage. Kommunen har udelukkende ledt efter syge, der har oplevet fejl med et opslag på hjemmesiden, hvor de har bedt folk om at henvende sig.

- Vi ved ikke, hvor mange, der følger med på hjemmesiden. Hvis det er et udtryk for, at ingen er blevet ramt af fejlen, så er det godt, siger jobcenterchef Jesper Dahlgaard.

Han mener lige som flere andre kommuner DR har talt med, at kommunerne kun har begået få fejl.

Sammenlagt mistede Mette Nøddegaard Sørensen ved en fejl sygedagpenge i over 20 måneder, vurderer Ankestyrelsen. Hun var bekymret for at gå fallit og solgte sit hus. I Østre Landsret fik sosu-assistenten rettens ord, at der var sket en ulovlig afgørelse. (Foto: (C) DR Nyheder)

Ankestyrelsen: Fejl i mange hundrede sager

Mens kommunerne selv har fundet ganske få sager, hvor der er sket fejl, ser det anderledes ud for syge, der har klaget til Ankestyrelsen.

Indtil videre har Ankestyrelsen fundet frem til omkring 600 sager, der skal behandles igen, og hvor borgere kan have ret til sygedagpenge. Mange borgere klager dog ikke i sociale sager, men undersøgelser af praksis viser, at der også kan være fejl, selvom folk aldrig klager.

Der er derfor god grund til at tro, at de sager, Ankestyrelsen har fundet, kun er toppen af isbjerget, vurderer lektor i socialret, John Klausen fra Aalborg Universitet.

- Det er uforståeligt, at kommunerne ikke har fundet flere sager. Det er åbenbart ikke lykkedes at få informeret de borgere, der kan få deres sag genoptaget, siger han.

FOA og 3F mener, at kommunerne for lemfældigt har forsøgt at rette fejlen med sygedagpenge. Finder kommunerne borgere, der er blevet snydt, kommer kommunerne til at betale for fejlen.

- Kommunerne ved godt, at de har begået en fejl og gør ikke tilstrækkeligt for at rette op på det. Det er kritisabelt. Borgere skal stole på, at de bliver behandlet ordentligt efter lovens bogstav, siger forbundsformand Mona Striib, der mener, at systemet mister troværdighed, når fejl ikke rettes.

3F mener, at det går ud over borgernes retssikkerhed, når så få personer får penge tilbage efter at være blevet snydt.

Syge kunne miste store beløb

Den ulovlige praksis bestod i, at nogle borgere fik stoppet deres sygedagpenge, før borgeren havde fået besked og havde modtaget klar afgørelse.

I dommen fra landsretten standsede Køge Kommune Mette Nøddegaard Sørensens sygedagpenge allerede i april måned, fordi kommunen mener, hun kan arbejde, selvom hun har smerter. De behandler dog først sagen endelig i juni, og det var forkert at trække dagpengene uden varsel før det tidspunkt, siger landsretten.

Lektor John Klausen forklarer, at der både kan være tale om sager, hvor folk fejlagtigt ikke har fået sygedagpenge i få dage, men det kan også handle om retten til sygedagpenge for op til et år eller mere.

- Der kan ikke udelukkes, at nogle sager kan handle om flere års sygedagpenge og i værste fald flere hundredetusind kroner. Det er ikke småpenge. siger han.

Det vil være meget forskelligt, om folk har penge til gode, selvom der er sket fejl. I nogle sager har folk blot fået dagpenge i stedet for sygedagpenge. I andre tilfælde kan folk have fået andre ydelser eller i værste fald ikke en krone og blevet forsørget af ægtefællen.

FOA mener, at fejlen for nogle borgere har sat gang i en social deroute.

- De er virkeligt blevet klemt økonomisk. Nogle syge er gået fra hus og hjem på grund af den her fejl, siger Mona Striib.

Besværligt og tungt at gå sager igennem

De fleste store kommuner har forsøgt at rette fejlen ved at gøre opmærksom på den på kommunens hjemmeside og i lokalaviser. Folk skulle så selv henvende sig, hvis de så annoncen eller hjemmesiden.

Undtagen Viborg har ingen af de største kommuner systematisk gennemgået sygedagpengesager i deres system, viser svaret fra ni kommuner til DR på anmodningen om aktindsigt.

Jobcenterchefen i Aalborg Kommune mener, at kommunen har været grundig nok, når det gælder om at finde de borgere, der kan være blevet snydt.

- Vi leder ikke efter fejl, som vi mener, vi ikke har begået, siger jobcenterchef Jesper Dahlgaard.

Det vil være alt for tungt at gennemgå alle sygedagpengesager for at lede efter svipsere, mener Lone Sunnesen, områdechef for beskæftigelsesforvaltningen i Odense. Kommunen skulle gennemgå 13.000 sygedagpengesager for at finde de sager, hvor der kan være fejl.

- Det er så stor mængde sager, at ressourceforbruget ville være for stort, mener hun.

Mette Nøddegaard Sørensen, der ulovligt mistede sine sygedagpenge, mener, at kommunerne burde gøre mere for, at folk fik penge tilbage.

- Hvis jeg skyldte kommunen penge, havde kommunen trukket dem med det samme, siger hun og mener, at det er spild af ressourcer at føre en dyr landsretssag, hvis kommunerne ikke rydder godt nok op efterfølgende.

Er du måske blevet snydt?

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk