Sygedage spænder ben for kvinders karrierer

Kvinder bliver oftere hjemme med syge børn, og det har konsekvenser for deres karrierer, siger fagfolk.

(© DR/Mads Rafte Hein)

Mødre er mere hjemme med syge børn end fædre, og det går ud over kvindernes karrieremuligheder, vurderer ekspert i ligestillingarbejdsmarkedet.

Mænd havde gennemsnitligt 0,38 fraværsdage på grund af barn syg pr. fuldtidsansat, mens kvinder havde 0,69 dage, viser fraværstal for 2014 fra Danmarks Statistik.

Og det har nogle klare konsekvenser for kvindernes karrierer, forklarer Anette Borchorst, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. Hun er specialiseret i arbejdsmarkedets kønsopdeling og ligestilling.

- Der er en tendens til, at lønnen følger en vurdering af arbejdskraften. I arbejdsgiverens øjne er den gode arbejdskraft ikke fraværende ret ofte, siger hun og er ikke i tvivl om, at den lave andel af kvindelige ledere hænger sammen med kvindernes sygedage og barselsorlov.

Der er også stor forskel på mænd og kvinders eget sygefravær. Mænd havde sidste år gennemsnitligt 6,11 fraværsdage på grund af egen sygdom pr. fuldtidsansat, mens kvinder i gennemsnit havde 10,62 sygedage.

Arbejde og familieliv støder sammen

Hvis man skal fremad på arbejdsmarkedet, skal man være en stabil og fleksibel arbejdskraft, og det kan være en udfordring i forhold til familien, siger professor Anette Borchorst.

- Fleksibilitet har to sider, der støder mod hinanden. Der er behovet for at være fleksibel i forhold til familien – og så er der arbejdspladsens behov for fleksibilitet – kan man for eksempel arbejde over?

Hun mener, at samfundet i højere grad burde se på folks muligheder for at gøre karriere senere i livet end som ung.

- Det er sådan, at hvis man skal være seriøs på karrieresporet, så skal man være det fra starten. Det kan være svært at gøre karriere senere.

Negativ spiral

Kvinder tjener gennemsnitligt mindre end mænd, og derfor kan det også være en økonomisk rationel beslutning, at mor oftere bliver hjemme, påpeger Lisbeth Pedersen, der er afdelingschef i Beskæftigelse og Inklusion i SFI.

- Når man står om morgenen og skal vurdere, om det er mor eller far, der skal gå, så har far det vigtigste job med den højeste løn, og derfor tager far oftest på arbejde, siger hun.

På den måde bliver det en negativ spiral, der kan gøre det sværere for kvindernes karrierer.

- Kvinder er mere syge selv og passer flere syge børn. Det betyder igen, at kvinder får en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, så det bliver også et argument for at fastholde lønforskellene, siger Lisbeth Pedersen.

Tag snakken derhjemme

Hos Dansk Erhverv er man enig i, at det kan være en udfordring at få familielivet og karrieren til at hænge sammen.

- At kvinderne tager flere barns første sygedag er med til at bekræfte det, vi kan se i andre sammenhænge – nemlig at kvinderne stadig vægter hjemmelivet højere og måske også lader det gå ud over karriereambitionerne, siger Rikke B. Ørum, der er underdirektør og chef for HR og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv.

- Nogle gange står valget mellem arbejde og familie. At nå hjem og hente børn tidligt eller være på deltid og samtidig have karriere kan være en særdeles vanskelig kombination. Det er i større omfang kvinderne, der vælger hjemmet og børnene til. Det er rigtig, rigtig ærgerligt for samfundet og kvinderne på sigt.

Derfor råder hun kvinder og mænd til at tale om en mere ligelig fordeling af pasningen eller alternative muligheder.

- Der er nogle snakke, der skal tages derhjemme rundt om spisebordet. Der er nogle valg, man skal træffe i familierne om, hvem der bliver hjemme med syge børn, for det er i større omfang stadig kvinderne, og det er et tab, siger Rikke B. Ørum.

FacebookTwitter