Sygehusdirektør erkender problemer: Vi modtager flere patienter, end vi har plads til

Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt direktionen om en redegørelse for samtlige kritikpunkter fra Dansk Sygeplejeråd.

Vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen, erkender, at der i en længere periode har været problemer med overbelægning på sygehusets medicinske afdeling.

Patienterne på Holbæk Sygehus’ medicinske afdeling er i overhængende fare for at få unødige og yderligere komplikationer – eller i værste fald dø.

Så hård lyder kritikken fra Dansk Sygeplejeråd (DSR), der i dag har sendt en indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men på trods af problemer og pres på afdelingen kan patienterne trygt lade sig indlægge, siger vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen.

- Vi tager imod patienter, og vi behandler dem, som vi altid har gjort, men det er fuldstændig rigtigt, at de vil kunne opleve en større travlhed end normalt, siger han.

Den medicinske afdeling er normeret til 165 senge, men har igennem en længere periode været overbelagt med omtrent 20 patienter i gennemsnit.

Klagepunkterne går blandt andet på, at der ikke er tilstrækkeligt fagligt personale til stede på alle tidspunkter, at der er risiko for fejlmedicinering, og at den sygeplejefaglige dokumentation er mangelfuld.

Dansk Sygeplejeråd mener derfor, at Holbæk Sygehus bør skære ned på sengepladserne, så personalet får tid til at give de indlagte patienter den nødvendige behandling.

Knut Borch-Johnsen understreger, at ledelsen tager klagepunkterne alvorligt. Han forventer, at der ligger en redegørelse klar til Styrelsen for Patientsikkerhed ’tidligt i næste uge’.

Tiden er en kritisk faktor

Det er ikke første gang, at de ansatte har stået frem og kritiseret forholdene på den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus.

Tilbage i juli måned slog to ansatte alarm, fordi der ifølge dem ikke var tid til at hjælpe patienter på toilettet eller til at få mad, og at nogle lå med indtørret afføring og ubehandlede liggesår.

Også dengang var roden til problemerne overbelægning og for få medarbejdere.

Styrelsen for Patientsikkerhed afventer redegørelsen fra Holbæk Sygehus, før man vil vurdere, om patientsikkerheden er i fare og om der er grundlag for et eventuelt påbud.

Styrelsen peger dog på, at det ser ud til, at situationen har været kritisk i mere end et år.

- Ifølge det, vi har fået oplyst på nuværende tidspunkt, så har problemerne stået på siden slutningen af 2016, uden at man fra hospitalets side har formået at løse problemerne, siger enhedschef og overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.

- Så det tidsmæssige er i sig selv en kritisk faktor, fordi det så er over en meget lang periode, at patientsikkerheden muligvis har været kompromitteret, siger hun.

Knut Borch-Johnsen erkender, at problemerne har stået på længe.

- Det er helt korrekt, at der igennem en lang periode har været en betydelig grad af overbelægning, først og fremmest på medicinsk afdeling. Det har belastet personalet ganske ekstraordinært i en meget lang periode, siger han.

For få senge og sygeplejersker

Hvorfor er det her problem ikke blevet løst tidligere?

- Problemet er, at vi som akutsygehus modtager flere patienter, end vi rent faktisk har plads til. Det er det, der har gjort, at vi ikke grundlæggende har kunne løse problemet. Vi har simpelthen ikke haft mulighed for at kunne åbne flere senge på Holbæk Sygehus, og det har vi gjort opmærksom på.

Hvordan vil I helt konkret udbedre forholdene, så Dansk Sygeplejeråd ikke har nogen fingre at sætte på den medicinske afdeling?

- Vi skal ind og have fundet en måde, hvorpå vi kan åbne flere senge, så vi får tilpasset behovet til antallet af senge, vi har. Og det handler så også om, at vi skal ud og finde det personale, der skal til for at bemande de senge.

Kan du forstå, hvorfor nogle borgere i Region Sjælland kan være nervøse over at ende med at blive indlagt hos jer?

- Der er ingen tvivl om, at det her kan føre til nervøsitet og usikkerhed hos patienterne. Men samtidig vil jeg sige, at vi ikke har oplevet, at der er blevet anmeldt alvorlige hændelser til Styrelsen. Og vi har et system, der gør, at det altid er de dårligste patienter, der bliver behandlet først, siger Knut Borch-Johnsen.

- Det er både min og afdelingsledelsens vurdering, at patienter trygt kan lade sig indlægge på Holbæk Sygehus.

Knut Borch-Johnsen kan ikke sætte en dato på, hvornår der igen er normale tilstande på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus. Men ifølge vicedirektøren er der nu sat turbo på rekrutteringen af sygeplejersker til afdelingen.