Sygehuse inviterer indenfor døgnet rundt: Besøgstider på vej i graven

På fem år er der sket en markant stigning i antallet af afdelinger, der skrotter de faste besøgstider og lader patienterne få besøg, når det passer dem.

Flere hospitalsafdelinger holder åbent for pårørende 24/7.

’Der er fri besøgstid, bortset fra hviletiden mellem klokken 12 og 14 og efter klokken 21.’

Der bliver stadig længere mellem den slags meldinger til pårørende og patienter i det danske sundhedsvæsen. Flere steder sløjfer hospitalsafdelingerne nemlig helt begrænsningerne i besøgstid, så pårørende i princippet kan komme på besøg døgnet rundt.

Det viser en ny undersøgelse af besøgstiderne på en lang række hospitalsafdelinger, som Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har foretaget for femte år i træk.

Hos sidstnævnte glæder projektleder og overlæge Ove Gaardboe sig over tendensen. Han mener, at det styrker patientsikkerheden markant, når de pårørende har fri adgang til at være sammen med patienterne.

- Når lægerne og sygeplejerskerne skal tale med patienten om sygdommen og sygdomsforløbet, er de pårørende med til at sørge for, at de får det rigtige billede og den rigtige historie.

- På den måde er det her til stor gavn for patientbehandlingen og dermed patientsikkerheden, siger Ove Gaardboe.

Flere afdelinger skilter med døgnåbent for pårørende

Undersøgelsen, der bliver offentliggjort på den såkaldte Patientsikkerhedskonference i København i dag, bygger på en gennemgang af oplysninger om besøgstider på hjemmesiderne for 119 medicinske og kirurgiske sengeafdelinger fordelt over hele landet.

Den viser, at flere end syv ud af 10 bryster sig af at have åbent for pårørende døgnet rundt. Da undersøgelsen blev lavet første gang i 2013, var det knap en ud af 10 afdelinger, der skiltede med det.

Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, er tilfreds med udviklingen.

- I løbet af få år tror jeg ikke længere, vi har besøgstider på landets hospitaler. Det er rigtig fornuftigt at gå i den retning, siger han.

Han bakkes op af Dansk Sygeplejeråd, hvor formand Grete Christensen mener, at pårørende på afdelingerne kan være en stor støtte, ikke alene for patienterne selv, men også for personalet.

- Det er helt tydeligt, at jo mere rolige og trygge patienterne er, jo nemmere er det at give dem den pleje og omsorg, som er nødvendig. Det, at der er pårørende, er ofte med til, at patienterne føler sig trygge i forløbet og kan følge med i, hvad der foregår. Og at de rigtige spørgsmål bliver stillet.

Patienter styrer selv, hvornår de vil hvile sig

Allerede i 2015 indførte både Region Hovedstaden og Region Nordjylland fri besøgstid på tværs af deres sygehuse.

Siden er flere afdelinger og hospitaler andre steder i landet fulgt efter. Et af dem er Sjællands Universitetshospital, der omkring årsskiftet droppede de faste besøgstider.

Nu kan de sådan set selv beslutte, hvor mange timer og hvornår på døgnet, de har lyst til at være sammen. Blandt andet på den kirurgiske sengeafdeling i Køge, hvor der tidligere, i hvert fald officielt, ikke var besøgstid mellem klokken 12 og 14 og efter klokken 21.

Det betød, at personalet som udgangspunkt skulle spørges om lov, hvis en patient for eksempel ville have besøg i ”hviletiden” midt på dagen.

- Det bunder lidt i gamle dogmer og traditioner om, at patienterne, efter de havde fået deres frokost, skulle hvile nogle timer. I dag ved vi jo, det er vigtigere for patienterne, at de styrer hviletiden selv, forklarer Henrik Møller, der er ledende overlæge på afdelingen, og uddyber:

- Hvis de, efter de har spist frokost, hellere vil ud at gå en tur med deres pårørende, så virker det jo uhensigtsmæssigt, hvis de pårørende ikke er der på det tidspunkt.

- Det er nogle friere rammer, som vi også har måtte indse giver langt bedre mening i dag, siger Henrik Møller.

Ord på hjemmeside kan afskrække

Som på Kirurgisk Afdeling i Køge har mange afdelinger ifølge Ove Gaardboe fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed tidligere ikke fulgt hjemmesidens besøgstider slavisk.

Selvom der på papiret har været ”adgang forbudt” for pårørende ved middagstid, kan sygeplejerskerne sagtens have givet grønt lys alligevel.

Men det er meget vigtigt, hvordan afdelingerne får formidlet besøgstiderne på netop deres hjemmesider, mener Ove Gaardboe. Det er nemlig her, mange pårørende får førstehåndsindtrykket af, om de er velkomne eller ej.

- Hvis det på en eller anden måde udtrykkes, at man måske alligevel mest er til besvær, så er der mange, der vil sige, at ”så må vi hellere lade være med at komme, fordi vi vil jo ikke risikere, at nogen bliver sure på vores syge pårørende, fordi vi kommer rendende hele tiden”, siger Ove Gaardboe.

Fysiske rammer skal være i orden

Men selvom frie besøgstider er en god ide, er det ikke alle hospitalsafdelinger, der endnu har lige gode forudsætninger for at have pårørende på besøg døgnet rundt, lyder det både Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen.

Rundt omkring på særligt landets ældre sygehuse deler mange patienter nemlig stue med en, to eller tre andre indlagte, og nogle steder mangler der ordentlige opholdsrum, forklarer Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen.

- Der er selvfølgelig nogle afdelinger, der skal sikre sig, at de har de rigtige fysiske rammer til også at gøre det her på en god måde.

- Der vil jo stadigvæk være hensyn at tage til de øvrige indlagte patienter, som har behov for ro og hvile.

Den problemstilling oplever de på Aarhus Universitetshospital, hvor sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen ser frem til at bytte fire- og sekssengsstuer ud med enestuer, når hospitalet til næste forår flytter ind i nye bygninger.

Men indtil da henstiller hospitalet på hjemmesiden fortsat til, at pårørende som udgangspunkt ikke kommer på besøg på sengestuerne mellem klokken 12 og 14.

- Når man ligger seks patienter inde på en stue, er der i forvejen rigtig meget uro, fordi der foregår rigtig meget omkring den enkelte patient. Derfor kan det være nødvendigt at sige, at der skal være et tidspunkt, hvor der er mere ro end resten af dagen, forklarer hun.

Besøgstids-begreb snart fortid

Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed genkender overlæge Ove Gaardboe problematikken, men han er fortrøstningsfuld ved udsigten til at flere af de nye hospitalsbyggerier kommer til at gøre bedre plads til de pårørende på stuer og afdelinger.

Han fremhæver, at nogle af de ny-indrettede sygehusstuer endda har en klap-ud-seng, så den pårørende kan overnatte der, hvis der er behov for det.

På afdelinger, hvor der er mange flersengsstuer, må personalet i praksis være klar til at sætte betingelser op for den fri besøgstid, mener han.

For eksempel kan de sige til pårørende, at de er nødt til at komme på besøg én ad gangen i stedet for i større grupper, eller bede dem gå ud af hospitalsstuen en halv times tid, hvis den anden patient skal undersøges.

- Selvfølgelig skal der være betingelser, for det hele skal jo være af hensyn til patienten - og når der for eksempel er to patienter på en stue, skal det være af hensyn til begge patienter, siger Ove Gaardboe.

I lighed med Lægeforeningen forudser han, at endnu flere afdelinger i de kommende år kommer til at afskaffe de faste besøgstider, så begrebet til sidst helt vil være fortid i det danske sundhedssystem.

- Der er ikke behov for det. Der skal bare være åbent hele tiden under skyldig hensyntagen til, hvad der i øvrigt foregår, siger Ove Gaardboe.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter