Sygehuse lukker ned for almindelig drift: Det betyder det for din operation

Sundhedsstyrelsen har besluttet, hvilke operationer der kan og ikke kan udsættes.

(© Scanpix)

Regeringen og sundhedsmyndighederne meddelte i går, at sundhedsvæsenet lukker ned for al almindelig drift på grund af den nuværende situation med corona, der bliver prioriteret.

Men hvad betyder det for din operation?

Ifølge et notat fra Sundhedsstyrelsen, er det patienter med sygdomme, der ikke er akutte og livstruende, som ikke skal behandles under epidemien.

Sundhedsstyrelsen understreger dog, at der er tale om en overordnet vejledning, og der vil være behov for en lægefaglig vurdering på det enkelte sygehus. Præcis hvilke patienter, der behandles, bør baseres på en konkret lægefaglig vurdering.

Mette Frederiksen præsenterede i går en række nye tiltag på et pressemøde:

Senest 1. juli vil patienterne få besked angående en ny tid, hvis de får aflyst deres operation.

I notatet, der er underskrevet af direktør Søren Brostrøm, oplister Sundhedsstyrelsen en række eksempler på operationer, der kan udsættes, og operationer, der ikke kan.

Myndighederne understreger, at listen er vejledende, ikke udtømmende.

Gynækologi og obstetrik

Kan ikke udsættes:

 • Udredning og behandling af kræft herunder abrasio, hysteroskopier og vulvabiopsier.

 • Planlagte kejsersnit.

 • Aborter både før og efter 12. uge.

Kan udsættes:

 • Behandling af godartede sygdomme herunder nedsynkning, urininkontinens og blødningsforstyrrelser.

 • Sterilisation.

 • Behandling for følger efter obstetriske skader på endetarmens lukkemuskulatur.

Karkirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Akut kirurgi herunder ved kritisk iskæmi, trombolyse behandling, revaskularisering og operation for dissektion med videre. Anlæggelse af dialyseadgange ved akut dialyse behov.

  Kan udsættes:

  • Elektive aneurismeoperationer.

  • Venekirurgi.

  Kirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Behandling af kræftsygdomme.

  • Børnekirurgi.

  Kan udsættes:

  • Elektiv kirurgi herunder operationer ved hernier, galdestenssygdom, stomitilbagelægning, colonresektioner på benign indikation og fedmekirurgi med videre.

  Neurokirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Kræftudredning og behandling.

  • Behandling af umiddelbart livs- og førlighedstruende tilstande.

  • Infektionskirurgi.

  Kan udsættes:

  • Funktionel neurokirurgi.

  • Ikke-akut vaskulær neuokirurgi.

  • Behandling af degenerativ nakke- og rygsygdomme uden akut behandlingsindikation.

  Ortopædisk kirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Operationer for behandlingskrævende knoglebrud herunder periprostetiske frakturer.

  • Sarkom og infektionskirurgi herunder ved mistanke om alloplastikinfektion.

  • Rygoperationer ved rodpåvirkning med svær parese og/eller sphincterforstyrrelser.

  Kan udsættes:

  • Elektive operationer med indsættelse af alloplastik eller lignende.

  • Operationer for benigne tilstande såsom fedtknuder, springfinger, nedgroede negle, karpaltunnelsyndrom og hammertæer.

  • Kikkertundersøgelser.

  Oto-rhino-laryngologi

  Kan ikke udsættes:

  • Tilstande såsom absces, vedvarende næseblødning, infektioner og luftvejstruende tilstande.

  • Behandling for kræfttilstande.

  Kan udsættes:

  • Intet nævnt af Sundhedstyrelsen.

  Plastikkirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Kræftrettet onkologisk plastikkirurgi.

  • Behandling af sår herunder brandsår og større erhvervede eller traumatiske sår.

  Kan udsættes:

  • Rekonstruktion herunder primær rekonstruktion i forbindelse med onkologisk brystkirurgi.

  • Kønsskiftekirurgi.

  • Medfødte misdannelser (skal særligt vurderes på individniveau i forhold om udsættelse har indflydelse på muligt behandlingsresultat og funktionsniveau).

  • Rekonstruktioner.

  • Korrektion af ansigtslammelse.

  • Følger efter fedmekirurgi.

  Tand-, mund- og kæbekirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Behandling af frakturer.

  • Behandling af infektiøse tilstande.

  • Rekonstruktiv kirurgi i direkte relation til kræftkirurgi.

  • Medvirken i samarbejde omkring behandling af malignelidelser i mund- og kæbe-region.

  Kan udsættes:

  • Korrektion af medfødte og erhvervede kæbeanomalier og malokklusioner (skal i forhold til de medfødte tilstande særligt vurderes på individniveau i forhold til om udsættelse har indflydelse på muligt behandslingsresultat).

  • Kirurgisk behandling af snorken og søvnapnø.

  Thoraxkirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Kræftbehandling.

  • Infektionsbehandling.

  • Pneumothorax.

  • Traumebehandling.

  • Ved behov for revaskulariserende indgreb, ved påvist venstre hovedstammesygdom, dokumenteret ustabil angina pectoris eller angina pectoris smerter umiddelbart efter AMI.

  • Børnehjertekirurgi

  Kan udsættes:

  • Elektive operationer herunder emfysembehandling, revaskulariserende indgreb ved stabil iskæmisk hjertesygdom og kronisk okkluderede kar, hjerteklapoperation og operation på den thorakale del af aorta.

  Urologi

  Kan ikke udsættes:

  • Kræftudredning og behandling.

  • Aflastningskrævende infektioner og obstruktioner.

  Kan udsættes:

  • Indgreb for benigne tilstande herunder sterilisation, hydrocele, TUR-P, forhudsforsnævring.

  Radiologi (invasive indgreb)

  Kan ikke udsættes:

  • Invasive behandlinger af kræfttilstande.

  • Invasiv diagnostik og behandling af livstruende tilstande.

  Kan udsættes:

  • Interventionsradiologi ved benigne tilstande.

  Kardiologi (invasive indgreb)

  Kan ikke udsættes:

  • Ved behov for revaskulariserende indgreb, ved påvist venstre hovedstammesygdom, dokumenteret ustabil angina pectoris eller angina pectorissmerter umiddelbart efter AMI.

  Kan udsættes:

  • KAG ved stabil angina.

  • Elektiv pacemakeranlæggelse.

  Endoskopier

  Kan ikke udsættes:

  • Skopi som en del af udredning for kræftsygdom.

  • Endoskopisk retrograd cholangiopancre-aticografi, ERCP, hos patienter med ikte-rus, hvor kræft ikke kan udelukkes.

  • EMR (endoskopisk mucosa resektion).

  Kan udsættes:

  • På indikation dyspepsi, forstoppelse eller mavesmerter uden alarmsymptomer.

  • Gastro- og koloskopi, fraset patienter med dilatationsbehov.

  • PEG-sonde anlæggelse, såfremt ernæring kan klares midlertidigt på anden vis.

  Transplantationskirurgi

  Kan ikke udsættes:

  • Transplantationer af vitale organer med nekrodonor.

  Kan udsættes:

  • Transplantationer fra levende donor samt alle transplantationer af ikke vitale organer såsom cornea.

  Facebook
  Twitter