Sygehuse slår alarm før lockout: SF kalder minister i samråd

Kæmpe problem, at der ikke er sygeplejersker nok til at bemande nødberedskaber, mener ordfører.

- Jeg vil gerne have ministeren til at svare på, hvordan hun vurderer den situation, at der er så få ansatte på afdelingerne, at man ikke engang kan stille med livsvigtigt nødberedskab med det faste personale, der er til rådighed, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF). (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Det er et kæmpe problem, at der på næsten halvdelen af de hospitalsafdelinger, hvor der er varslet lockout, ikke er fastansatte sygeplejersker nok til at bemande de nødberedskaber, der skulle have taget sig af patienterne under en eventuel konflikt.

Det mener SF, der oven på DR Nyheders historie i går trækker sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd.

- Jeg vil gerne have ministeren til at svare på, hvordan hun vurderer den situation, at der er så få ansatte på afdelingerne, at man ikke engang kan stille med livsvigtigt nødberedskab med det faste personale, der er til rådighed, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

- Og så vil jeg gerne vide, hvordan sundhedsministeren vil sikre, at vi får tilført de nødvendige ressourcer, så vi i fremtiden kan løse opgaverne forsvarligt.

En katastrofal mangel på ressourcer

En gennemgang af de lockoutede hospitaler i fire ud af landets fem regioner viser, at de forskellige ledelser og tillidsrepræsentanter i 49 procent af tilfældene har bedt om, at Danske Regioner trækker lockoutvarslet tilbage.

Ganske enkelt fordi de fastansatte på de forskellige afdelinger ikke kan løfte opgaven på afdelingen alene.

Under en konflikt må de lockoutede afdelinger ikke kalde vikarer ind, ligesom det fastansatte personale ikke må arbejde over. Derfor kan de specifikke afdelinger ikke stille med et fuldt nødberedskab under en konflikt.

- Det vidner om, at der er en katastrofal mangel på ressourcer i afdelingen, når normeringen ikke dækker til de allervigtigste opgaver, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen og fortsætter:

- Jeg tror, at det er et godt eksempel på, hvad SF har sagt i meget lang tid, at man simpelthen har sparet for meget på den offentlige sektor.

Det er vel først om fremmest regionernes opgaver at håndtere situationen på hospitalerne. Hvorfor trækker du så ministeren i samråd?

- Det er trods alt Folketinget, som afsætter midlerne til regionerne, der skal sikre mere sundhed.

- Vi er i en situation, hvor der er det lavest antal medarbejdere per borger i den offentlige sektor siden 1986. Jeg mener, at citronen er presset for hårdt nu, siger Kirsten Normann Andersen.

Hermed bakker SF op om formanden for Dansk Sygeplejeråd, der i går fortalte til DR, at forhandlingerne om lockouten tydeligt har vist, hvor dybt afhængige de forskellige afdelinger er af løstansatte medarbejdere.

- Det viser bare, at for at klare dagen og vejen ude på afdelingerne, må man indkalde timelønnede ansatte og vikarer, siger Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk