Sygehusene i Tønder og Haderslev tæt på lukning

Sygehusene i både Tønder og Haderslev skal inden for få år lukkes. Det foreslår sundhedsudvalget i Sønderjyllands Amt. Allerede fra 2004 skal der kun være én skadestue i Amtet, og eneste fødeafdeling ligger fra 2006 på Sønderborg Sygehus.

To sygehuse i Sønderjylland er truet af lukning efter et møde iamtets sundhedsudvalg i dag. Udvalget foreslår, at sygehusene iTønder og Haderslev lukkes de kommende år. Tilbage bliversygehusene i Sønderborg og Aabenraa, som hver får omkring 400senge.

Efter planen vil sygehuset i Tønder blive lukket i 2006, menssygehuset i Haderslev lukker i 2008.

Allerede fra 2004 skal der kun være én skadestue iSønderjyllands Amt - på Aabenraa Sygehus. I de andre tre købstæderlaves i kombination med lægevagten skadecentre til mindre skader.Eneste fødeafdeling ligger fra 2006 på Sønderborg Sygehus.

Forslaget sendes til høring

De berørte personaleorganisationer og kommuner får i de kommendeseks uger mulighed for at udtale sig om forslaget.

Efter høringsfasen skal sundhedsudvalget igen behandleforslaget, hvorefter det skal i økonomiudvalget og amtsrådet for atblive endeligt vedtaget.

Formanden for sundhedsudvalget i Sønderjyllands Amt, Helge M.Lauritzen fra Venstre, siger, at aktiviteterne skal samles på tosygehuse for at skabe et fremtidssikret sønderjysk sygehusvæsen medbedre arbejdsvilkår for personalet, så læger og sygeplejerskerbliver interesserede i at arbejde i amtet og ikke rejser væk.

I øjeblikket mangler 180 årsværk at blive besat. Nårsygehusdriften samles på to sygehuse, skal personalet reduceres medomkring 250 årsværk. Sundhedsudvalget regner dog ikke med, atomlægningen fører til fyringer.

Facebook
Twitter