Sygehusene i Tønder og Haderslev tæt på lukning

Sygehusene i både Tønder og Haderslev skal inden for få år lukkes. Det foreslår sundhedsudvalget i Sønderjyllands Amt. Allerede fra 2004 skal der kun være én skadestue i Amtet, og eneste fødeafdeling ligger fra 2006 på Sønderborg Sygehus.

To sygehuse i Sønderjylland er truet af lukning efter et møde iamtets sundhedsudvalg i dag. Udvalget foreslår, at sygehusene iTønder og Haderslev lukkes de kommende år. Tilbage bliversygehusene i Sønderborg og Aabenraa, som hver får omkring 400senge.

Efter planen vil sygehuset i Tønder blive lukket i 2006, menssygehuset i Haderslev lukker i 2008.

Allerede fra 2004 skal der kun være én skadestue iSønderjyllands Amt - på Aabenraa Sygehus. I de andre tre købstæderlaves i kombination med lægevagten skadecentre til mindre skader.Eneste fødeafdeling ligger fra 2006 på Sønderborg Sygehus.

Forslaget sendes til høring

De berørte personaleorganisationer og kommuner får i de kommendeseks uger mulighed for at udtale sig om forslaget.

Efter høringsfasen skal sundhedsudvalget igen behandleforslaget, hvorefter det skal i økonomiudvalget og amtsrådet for atblive endeligt vedtaget.

Formanden for sundhedsudvalget i Sønderjyllands Amt, Helge M.Lauritzen fra Venstre, siger, at aktiviteterne skal samles på tosygehuse for at skabe et fremtidssikret sønderjysk sygehusvæsen medbedre arbejdsvilkår for personalet, så læger og sygeplejerskerbliver interesserede i at arbejde i amtet og ikke rejser væk.

I øjeblikket mangler 180 årsværk at blive besat. Nårsygehusdriften samles på to sygehuse, skal personalet reduceres medomkring 250 årsværk. Sundhedsudvalget regner dog ikke med, atomlægningen fører til fyringer.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter