Sygeplejersker: Antallet af fejl er uacceptabelt

Dansk Sygeplejeråd erkender på baggrund af ny rapport, at der sker for mange fejl, men mener, at det skyldes manglende ressourcer.

Antallet af fejl i sundhedssystemet er nået et uacceptabelt niveau. Det skyldes manglende ressourcer, mener Dansk Sygeplejeråd. (Foto: Kristian Brasen © Scanpix)

Det er ikke godt nok, at der fortsat forekommer så mange fejl i det danske sundhedssystem.

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Sygeplejeråd, DSR, på baggrund af en ny rapport, der bliver offentliggjort her til morgen.

Rapporten viser, at dialogen mellem patienter og læger på landets sygehuse er så dårlig, at det kan føre til fejl. Undersøgelsen afslører ikke antallet af fejl, men alligevel mener DSR, at fejlene sker for ofte.

- Det er ikke acceptabelt, at der sker så mange fejl, som der gør, siger formand Grethe Christensen.

Hun ser gerne, at kommunikationen mellem sundhedspersonale og patienter bliver styrket, samt at der bliver mere tid til brugerinddragelse. Det vil ifølge hende i sidste ende føre til færre henvendelser fra bekymrede borgere, der er utrygge ved deres behandlingsforløb.

Sygeplejersker har ikke tid

Når det ikke allerede sker i dag, så er det ikke fordi, hendes medlemmer ikke vil det, men fordi rammerne og vilkårene ikke er optimale, siger Grethe Christensen.

Hun efterlyser samtidig handling fra de ansvarlige politikere.

- Når jeg spørger sygeplejerskerne på hospitalerne om det her med involvering af patienter og pårørende, så siger de, at der er ikke noget, vi hellere vil. Men vi må bare konstatere, at tiden er altså en væsentlig faktor i det her.

- De ansvarlige politikere og ledelser skal gå ud og se på, hvad det er for et pres, der er på de medarbejdere, der hver dag står over for patienterne, siger Grethe Christensen.

Og sådan et besøg i virkeligheden vil ifølge hende overbevise politikerne om, at der mangler ressourcer til at løse opgaven.

Hospitalsledelse skal udstikke rammerne

Arbejdet med at involvere patienterne skal dog ikke lægges i hænderne på den enkelte sygeplejerske, mener Grethe Christensen.

Hun opfordrer i stedet lederne på de enkelte sygehuse til at udstikke rammerne i fællesskab med personalet om, hvordan det konkret skal foregå.

- Det kan ikke hjælpe noget, at det er den enkelte, der involverer patienten i forhold til, hvordan de synes, det er rigtigt.

Facebook
Twitter