Sygeplejersker belastes af indvandrere

Otte ud af ti sygeplejersker, som er i daglig kontakt med indvandrerpatienter, har haft problemer med at pleje dem. Sprogbarrierer og kulturkløfter er nogle af årsagerne, mener sygeplejeskerne.

Otte ud af ti sygeplejersker, der har daglig kontakt med patienter på landets sygehuse, har oplevet problemer med at pleje indvandrer-patienter. (Foto: CLAUS FISKER © Scanpix)

Otte ud af ti sygeplejersker på landets sygehuse, som er i daglig kontakt med indvandrerpatienter, har det seneste år haft problemer med at pleje patienter med indvandrer-baggrund.

Det viser en ny undersøgelse, foretaget for fagbladet Sygeplejersken.

I undersøgelsen, som Sygeplejersken har lavet sammen med Catinét, er 2.000 sygeplejersker, der arbejder på landets sygehuse, blevet spurgt til deres møde med etniske patienter.

Entydige svar

746 sygeplejersker, som repræsenterer et repræsentativt udsnit, har svaret. Svarene er entydige: Sprogbarrierer, en reel kulturkløft og forskellig sygdomsopfattelse gør det svært at pleje indvandrerpatienterne.

Sygeplejerskerne beskriver i undersøgelsen indvandrere og deres pårørende som:
"tidsrøvere, ressourcekrævende, aggressive og larmende. De har ikke respekt for hospitalets rutiner. De forstår ikke dansk. Og de breder deres bedetæpper ud over det hele."

Minister: Hospitalledelserne må løse problemerne

Integrationsminister Rikke Hvilshøj siger i en kommentar, at det må være op til ledelserne på sygehusene at løse problemerne.

En sygeplejerske skriver i spørgeskemaet:

- En mandlig dansktalende patient, lavede afføring på gulvet, hvorefter han forlod det, så vi kunne gøre rent. Han mente, det var vores problem, når vi ikke kunne skaffe ham et "hul-i-jorden-toilet".

Ni ud af ti af de sygeplejersker, som har svaret på undersøgelsen, mener at årsagen til problemerne er sprogbarrierer.

Sygehuskulturen

Men det er ikke alle sygeplejerskerne, der mener indvandrer-patienter er et problem. Nogle peger på, at problemet derimod ligger hos plejepersonalet og sygehuskulturen i det hele taget.

Af de sygeplejersker, der ikke opfatter indvandrerpatienter som en større belastning end patienter med dansk baggrund, synes halvdelen, at de tværtimod gør arbejdet mere interessant. Det er samtidig de sygeplejersker, som har angivet, at de ikke har hyppig kontakt med denne patientgruppe.

Undersøgelsen
  • 61 pct. af de 746 sygeplejersker, som medvirkede i Sygeplejerskens undersøgelse, har inden for det sidste år haft problemer med at pleje patienter med indvandrerbaggrund. Blandt dem, der har daglig kontakt med indvandrerpatienter, er tallet 81 pct.
  • 91 pct. skriver, at årsagen er sproglige problemer. 48 pct. siger, at årsagen er forskellige sygdomsopfattelse.
  • 40 pct. af sygeplejerskerne har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter ikke følger eller respekterer hospitalets rutiner.
  • 36 pct. har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter ikke følger givne råd og vejledning i forbindelse med pleje og behandling.
  • 28 pct. af sygeplejerskerne har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter har urealistiske forventninger til behandlingens effekt.
  • 20 pct. har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter kræver mere behandling, end der tilbydes.
  • 14 pct. har oplevet, at indvandrerpatienter oftere end danske patienter ønsker længere indlæggelse.
  • Du kan læse hele undersøgelsen her (pdf)
Indvandrerpatienter kræver tid (TV AVISEN 18:30)