Sygeplejersker om droppet sparekrav: Det tog kostbar tid fra patienterne

Det udpinte sygehusvæsen har brug for flere ressourcer, ikke kun en opbremsning i tempoet, mener sygeplejerskerne.

Sygeplejersker glæder sig over, at produktivitetskravet suspenderes, men ønsker flere ændringer. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Igen og igen har hospitalsansatte og regioner advaret om, at landets sygehuse er blevet presset til bristepunktet af konstante krav om flere behandlinger, flere operationer, flere kontrolbesøg.

Nu tager regeringen og Dansk Folkeparti konsekvensen og suspenderer det udskældte krav om, at produktiviteten på hospitalerne hvert år skal stige to procent.

På Odense Universitetshospital har fællestillidsrepræsentant og sygeplejerske Kirsten Nikolajsen selv mærket konsekvenserne af kravet om øget produktivitet.

Hun arbejder på et ambulatorium under Hæmatologisk Afdeling, hvor der blandt andet kommer mange kræftpatienter for at få blodtransfusioner.

- Og det kan godt være, at jeg i løbet af årene har kunnet give en kemokur mere om dagen, men det betyder jo, at jeg får mindre tid til den enkelte patient, siger Kirsten Nikolajsen.

Kirsten Nikolajsen er fællestillidsmand for 3.300 sygeplejersker og radiografer på Odense Universitetshospital. (© DR Nyheder)

- Løser ikke sundhedsvæsenets udfordringer

Hun fortæller, at kravet om at løbe hurtigere har gjort det sværere at nå at tale ordentligt med patienterne.

Tiden er gået fra samtaler om, hvordan patienterne har haft det siden sidste besøg i ambulatoriet, om bivirkninger og om de ting, som patienterne skal være opmærksomme på, før de kommer næste gang.

- Som fagperson betyder det rigtig meget, at man ikke kan yde den pleje og omsorg, som man er uddannet til og kan, siger Kirsten Nikolajsen.

Hun er derfor glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti næste år sparker det omstridte produktivitetskrav til hjørne, mens der arbejdes på at finde en ny model for styringen af sygehusvæsenet.

- Men der skal komme noget i stedet, for det her løser ikke sundhedsvæsenets udfordringer.

- Det er nu, at regeringen skal tage ansvar og sige, at der måske er sparet for meget. For vi løber stærkt nu - og det ændrer aftalen ikke på. Den gør bare, at vi ikke skal løbe endnu stærkere. Men det er nødvendigt at tilføre flere midler, siger hun.

FAKTA: PRODUKTIVITETSKRAVET

  • Produktivitetskravet trådte i kraft i 2003.

  • Samtidig blev der oprettet en tilhørende aktivitetspulje.

  • Siden har hospitalerne hvert år skullet levere mere for de samme penge for at få del i aktivitetspuljen, som i år er på knap 1,4 milliarder kroner.

  • Når en region ikke det fastlagte aktivitetsniveau, mister den en del af sine budgetterede midler.

  • Siden 2007 har kravet lydt på to procent øget aktivitet. Tidligere var kravet 1,5 procent.

  • I dag aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at suspendere kravet.

Sygeplejeråd: Patienterne har mødt færre af os

Kredsformand i fagforeningen Dansk Sygeplejeråd Vibeke Westh forventer bedre forhold for patienter såvel som sygeplejersker, kan kravet forsvinder.

- På nogle afdelinger er sygeplejersker pludselig blevet fyret, fordi der skulle effektiviseres yderligere to procent. Eller også er stillinger ikke blevet genbesat. Og det vil sige, at patienterne har mødt færre af os, siger hun.

- Så det bliver rigtig godt for patienterne, siger hun.

Men der skal ifølge kredsformanden ske endnu mere for at få hospitalerne på ret køl.

Konkret så hun gerne, at der bliver justeret på, hvem der leder slagets gang i forhold til hospitalerne.

- Vi skal sørge for at få det rigtige styringssystem, hvor det ikke som i dag er Finansministeriet, der styrer det hele. Vi skal have fagligheden tilbage, og vores faglige ledere skal have mulighed for at lede, siger Vibeke Westh.

Lægeforeningen: Kravene stiger - så der skal flere ressourcer til

Også formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ser frem til den 1. januar, hvor kravet bortfalder.

- I de kommende år skal sundhedsvæsenet kunne tage sig af et stigende antal ældre og kunne tilbyde nye behandlinger og ofte dyrere medicin. Derfor er vigtigt, at vi kommer af med det urealistiske produktivitetskrav og får de ressourcer, der er nødvendige for at løse opgaven, udtaler han i en skriftlig kommentar.

Samtidig understreger han, at Lægeforeningen vil holde nøje øje med udformningen af et nyt styresystem, der efter planen skal indføres i 2019.

FacebookTwitter