Sygeplejersker skal bygge bro for patienter som Bo: "Det er tid til at gøre noget gennemgribende"

Danske Regioner vil have en landsdækkende ordning med 1.000 brobyggersygeplejersker.

- Det kan kun vurderes i én eneste ting, og det er livskvalitet, siger Bo Schwartz om den sygeplejerske, der fulgte ham hjem fra hospitalet. (Foto: Dennis Olsgaard © DR Nyheder)

Når den 71-årige kronisk syge lungepatient Bo Schwartz bliver udskrevet efter en af sine mange hospitalsindlæggelser, føler han sig ofte overladt til sig selv.

Det var dog ikke tilfældet, da han for nyligt blev udskrevet efter behandling for en gevaldig lungebetændelse.

Hospitalet tilbød ham hjælp fra en såkaldt følge-hjem-sygeplejerske, som fulgte ham hele vejen fra hospitalssengen til eget hjem, bar hans iltmaskine op ad trappen til 3. sal og skabte overblik over medicin og hjemmeplejeaftaler.

- Jeg kommer nok nemmere igennem det denne gang, end jeg har gjort de andre gange, hvor jeg bare er blevet sendt hjem og har stået der med fletningerne i postkassen og selv måttet finde ud af det hele, siger Bo Schwartz.

Sygeplejersken har fundet en fejl i Bo Schwartz' medicin og ringer også til hjemmeplejen for at tjekke, at han får ekstra tid. (Foto: Dennis Olsgaard © DR Nyheder)

Regioner: 1.000 sygeplejersker skal bygge bro

Står det til Danske Regioner, skal patienter over hele landet tilbydes en ordning, der minder om den, Bo Schwartz har fået.

Ifølge regionsformand Stephanie Lose (V) oplever for mange patienter, at de selv må holde styr på behandling og medicin, når ansvaret for behandlingen for eksempel overgår fra hospital til hjemmesygepleje eller praktiserende læge.

- Det er tid til at gøre noget gennemgribende nu, og derfor er vores forslag, at man ansætter op mod 1.000 brobyggersygeplejersker og definerer, at det er en rettighed for de patienter, der har brug for det, siger Stephanie Lose.

Hvordan skal det finansieres?

  • Prisen for 1.000 brobyggersygeplejersker vil ifølge Danske Regioner blive op imod 500 millioner kroner, som skal gå til etablering, opkvalificering og drift.

  • Behovet for nye midler vurderes dog at være mindre, da både regioner og kommuner allerede bruger penge på lignende koordinationsopgaver.

  • Samtidig ventes det, at ordningen kan reducere unødvendige genindlæggelser – og at det vil betyde en besparelse.

  • Regionerne ønsker, at ordningen finansieres i fællesskab mellem regioner og kommuner, og at der derudover kommer penge med regeringens sundhedsreform til oktober.

Ifølge regionsformanden vil det især være oplagt at tilbyde en brobyggersygeplejerske til multisyge, kronisk syge, ældre og psykiatriske patienter med komplekse og langvarige sygdomsforløb.

Det skal allerede ske under indlæggelsen, men sygeplejersken skal især spille en rolle i forbindelse med udskrivelsen.

- Nogle af de allersvageste og sårbare borgere, som har allerflest kontakter på tværs af sektorer, bliver ikke hjulpet godt nok i dag. Dem vil vi gerne hjælpe bedre, siger Stephanie Lose.

KL: Det skal vi have set på

Hos Kommunernes Landsforening er formand for sundheds- og ældreudvalget Jette Skive (DF) positivt stemt over for idéen.

- Vi skal virkelig have kigget på det her på en helt ny måde, for vi får flere og flere borgere hjem fra hospitalerne, som er mere og mere komplekse, når de kommer. Så et eller andet skal der gøres, siger Jette Skive.

Hun vil nu gennemgå forslaget og derefter indlede en dialog med regionerne.

Hjemme hos Bo Schwartz er håbet, at flere kan få glæde af den samme hjælp, som han har fået. At andre patienter kan blive fulgt hjem af en sygeplejerske, der kan holde overblikket, klappe dem på hånden og sige, at det hele nok skal gå.

- Det kan ikke måles og vejes. Det kan ikke vurderes i kroner og ører. Det kan kun vurderes i én eneste ting, og det er livskvalitet, siger han.