Sygeplejersker udvider strejke med 702 medlemmer

Dansk Sygeplejeråd optrapper konflikten med Danske Regioner og KL.

Strejkende sygeplejersker holder demonstration for ligeløn på Christiansborg Slotsplads lørdag den 10. juli 2021. De nu strejkende sygeplejersker demonstrerer i dag en række steder. Strejken for ligeløn begyndte 19. juni. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Ritzau Scanpix)

Sygeplejerskernes strejke bliver udvidet.

Optrapningen af konflikten sker fra den 10. august og omfatter yderligere 702 sygeplejersker. Det skriver Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse.

Sygeplejerskerne er i konflikt med Danske Regioner og KL, og siden den 19. juni har cirka 4.750 sygeplejersker strejket mod, hvad de opfatter som dårlige lønvilkår.

Men strejken har fået begrænset offentlig bevågenhed, blandt andet på grund af EM-rus, sommerferie og fortsat corona-fokus i medierne.

Derfor går Dansk Sygeplejeråd nu skridtet videre for at få opmærksomhed om deres sag og for at få den offentlige arbejdsgiver i tale.

- Vi er nødt til at gøre noget for at få politikerne og arbejdsgivernes i tale og gøre dem opmærksomme på, at vi mener det her alvorligt, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen i pressemeddelelsen.

Konflikten mellem Danske Regioner og Kommunernes Landsforeningen handler om løn.

Dansk Sygeplejeråd henviser til tjenestemandsreformen af 1969, som placerede sygeplejersker på et lavere løntrin end de mandedominerende fag.

Konsekvensen er ifølge sygeplejerskerne et årelangt lønefterslæb, som det kvindedominerede fag nu vil gøre op med. Blandt andet betyder de dårligere vilkår, at det er svært at rekruttere tilstrækkeligt med sygeplejersker, mener Grete Christensen.

- Hvis der ikke bliver gjort noget ved sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår, så kommer vi i fremtiden til at mangle endnu flere sygeplejersker, og det vil gå hårdt ud over sundhedsvæsenet, siger hun.

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, har forsøgt at forhandle en aftale hjem på vegne af sygeplejerskerne. Men sygeplejerskerne stemte nej til forhandlingsforslaget og er derfor gået i strejke. (Foto: Emil Helms © Ritzau Scanpix)

De strejkeudtagede områder vil primært berøre kirurgi, anæstesi, opvågning, ambulatorier og nogle IT-funktioner, ifølge Dansk Sygeplejeråd.

'Det er strejkens konsekvenser'

Med optrapningen af konflikten forventer Grete Christensen, at strejken bevæger sig endnu tættere på danskerne, som vil opleve planlagte operationer blive udskudt og sundhedsafdelinger lukke helt eller delvist ned.

- Det kan lyde som en mindre optrapning af konflikten med 702 flere sygeplejersker. Men deres arbejde har betydning for mange andre led i sundhedsvæsnet, så det vil få en meget bredere effekt og påvirke arbejdet for andre faggrupper, siger Grete Christensen.

I denne omgang friholdes det kommunale område for en optrapning. Men her kan der også sættes yderligere ind, hvis der ikke kommer mere skred i tingene, forklarer Grete Christensen:

- Der er allerede mange kommuner, hvor hverdagen ikke hænger sammen, fordi normeringerne nogle steder er presset helt i bund, og ofte er kombineret med flere ubesatte stillinger. Så den nuværende strejke kan i den grad mærkes i kommunerne, uden at vi udtager flere lige nu - og det påvirker også hospitalerne.

Grunden til, at strejkeudtaget først øges fra august er, at Dansk Sygeplejeråd skal give arbejdsgiverne fire ugers varsel, før optrapningen sættes i kraft.

Herunder kan du se, hvor meget sygeplejersker tjener i forhold til andre offentlige fag:

Facebook
Twitter