Sygeplejersker varsler strejke midt i coronakrisen: - Der er en bitterhed. Der er en vrede blandt sygeplejersker

Vi ved godt, at det er et specielt tidspunkt at varsle strejke på, lyder det fra sygeplejerskerne.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen anbefalede sine medlemmer at stemme ja til overenskomsten, men det gjorde et lille flertal altså ikke. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Der er varslet strejke blandt landets sygeplejersker.

Dermed er overenskomstforhandlingerne på vej derhen, hvor de er endt så mange gange før - i konflikt.

På den måde har strejkevarslet ikke så meget med coronapandemien at gøre, og så alligevel. Når sygeplejerskerne synes, det er nødvendigt i en tid, hvor de spiller en hovedrolle i en af de største kriser, landet længe har været i, siger det én ting.

- Jeg tror, det fortæller rigtig meget om, hvor kritisk sygeplejerskerne egentligt synes, det her er.

Det siger Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd.

- Netop i år har vi set, hvor vigtige og betydningsfulde roller vi har, men alligevel er vi nogle af dem, der har en for lav grundløn. Det er det, som gør, at sygeplejerskerne er klar til at varsle strejke nu, selvom det er et meget specielt tidspunkt at gøre det på.

Christiansborg må til lommen

Kravet er mere i løn nu og her, men også at Danske Regioner går sammen med sygeplejerskerne om at appellere til politikerne på Christiansborg. De må træde til, hæve lønnen og placere sygeplejerskerne et højere sted i lønhierarkiet.

Det er især den såkaldte tjenestemandsreform fra 1969, der får skylden, ifølge sygeplejerskerne.

I korte træk handler det om, at de typisk kvindedominerede fag blev placeret for lavt på den løntrappe, der blev lavet i reformen, som afgør, hvor meget mere i løn, de får i forhold til andre offentligt ansatte som læger, politifolk og folkeskolelærere.

Dansk Sygeplejeråd mener selv, de halter bagud med 15-20 procent.

- Der er en bitterhed. Der er en vrede blandt sygeplejersker, som baserer sig på mange forskellige ting. Det er lønnen sammenholdt med, hvor meget man har arbejdet, hvor mange ekstravagter man har taget på skæve tidspunkter - samtidigt med en kæmpe risiko, fordi man har været omgivet af covid-smittede patienter, siger Grete Christensen.

Der er varslet strejke for 10 procent af medlemmerne, og bliver parterne ikke enige, strejker sygeplejerskerne fra den 21. maj.

Håber på at undgå konflikt

Strejkevarslet ærgrer Anders Kühnau (S), der er formand for Region Midt og chefforhandler for Danske Regioner.

- Det er klart, at en strejke kommer jo aldrig belejligt, og det er heller ikke belejligt midt i en coronasituation.

Det er dog nyt for ham, at tjenestemandsreformen er en del af kravene, siger han.

- Det er nyt, at det bliver bragt ind som et krav på forhandlingsbordet her hos os. Så vi må lytte til, hvad de har at sige.

Også kravet om at rette en henvendelse til politikerne på Christiansborg er ikke nævnt før, siger Anders Kühnau. Han vil dog ikke kommentere yderligere på det eller på kravet om mere i løn generelt, men siger:

- Vi har allerede i de her forhandlinger sat fokus på, at det skal være attraktivt at være sygeplejerske, men der er så nogle, der mener, der er nogle ting, der skal være bedre, og det må vi så lytte til, når vi sidder ved forhandlingsbordet.

Der skal nu aftales nødberedskab, så dem, der er akutsyge eller alvorligt syge, ikke bliver berørt af en eventuel strejke.

Både hos Dansk Sygeplejerske Råd og hos Danske Regioner understreger man, at man håber, at man undgår at gå i konflikt.