Syrienskriger fik besked i e-Boks: Du kan ikke vende tilbage til Danmark

Pårørende til en formodet syrienskriger kontaktede selv politiet. Nu har manden mistet sin opholdstilladelse.

Den 13.juli i år tikkede et brev ind i e-Boks hos en mand født og opvokset i Danmark.

”Kære xx. Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at din opholdstilladelse i Danmark er bortfaldet. Afgørelsen er vedhæftet”, stod der.

Modtageren er den første og eneste, der har fået taget sin opholdstilladelse som følge af loven om syrienskrigere. Myndighederne formoder, at manden er i Syrien og deltager i væbnet konflikt.

Det koster ham nu muligheden for at vende tilbage til Danmark eller rejse til et hvilket som helst andet Schengen-land. Manden har adresse i Nordsjælland og både forældre og fire søskende bor i Danmark.

Pårørende henvender sig

Dokumenter, som DR Nyheder har fået via aktindsigt, giver indblik i, hvordan de danske myndigheder har truffet afgørelse i den første sag om inddragelse af opholdstilladelser hos formodede syrienskrigere.

Allerede i foråret 2014 henvender mandens pårørende sig hos politiet med en bekymring, for manden er forsvundet uden sine ejendele. Få dage senere ringer manden hjem til sin far, angiveligt fra Tyrkiet. Han fortæller sin far, at han har det godt.

Herefter følger løbende kontakt mellem mandens pårørende og de danske myndigheder både herhjemme og i udlandet, og de pårørende beder Udenrigsministeriet om hjælp til at få manden bragt til Danmark.

Grund til at antage

I foråret 2015 modtager Udlændingestyrelsens Borgerservice en henvendelse i sagen, der får dem til at rette kontakt til politiet.

I aktindsigten er det overstreget, hvem der kontakter Udlændingestyrelsen og hvad henvendelsen konkret går på.

Det er Udlændingestyrelsen, der siden 1.marts 2015 har haft mulighed for at inddrage opholdstilladelser hos formodede syrienskrigere, som er rejst fra Danmark, men altså uden at være danske statsborgere. Danske statsborgere risikerer til gengæld at miste passet eller få udrejseforbud, hvis politiet vurderer, at de er på vej i væbnet konflikt.

Den 20.april 2015 anmoder Udlændingestyrelsen om en vurdering fra Rigspolitiet; er der grund til at antage, at manden er i eksempelvis Irak eller Syrien? Og er der grund til at antage, at han deltager i aktiviteter til fare for statens sikkerhed?, bliver der spurgt.

Ja, det er der, svarer politiet i starten af juni 2015.

Hvad politiet helt konkret lægger til grund for deres vurdering, er lutter sorte streger i aktindsigten. Men alene det at politiet 'har grund til at antage' er nok til at tage opholdstilladelsen fra en herboende i formodet væbnet konflikt. Det indførte den daværende SR-regeringen i forsøget på at forhindre, at mænd og kvinder rejser fra Danmark i hellig krig.

Indrejseforbud for bestandig

I forsommeren 2015 har de pårørende flere gange kontakt til Udenrigsministeriet for at høre, om der er nyt. Hverken Udenrigsministeriet eller Politiets Efterretningstjeneste, PET, er dog i besiddelse af oplysninger, der kan fortælle mere om mandens ophold i Syrien. PET kan ikke sige, hvor manden er eller om han i det hele taget stadig er i live.

Den konsulære støtte til de pårørende "var/er besværliggjort af de tilstande, der er i det område, hvor det formodes at xx befinder sig," står der i dokumenter sendt fra Udenrigsministeriet til Udlændingestyrelsen.

Når Udlændingestyrelsen skal afgøre, om en person skal fratages sin opholdstilladelse i Danmark, skal vedkommende høres inden. I tilfældet her var det mere end svært, og myndigheder beskriver selv, at parthøringen må anses at være vanskelig at gennemføre.

Manden svarer ikke på myndighedernes henvendelse i e-Boks, og den 10.juli 2015 bliver der truffet afgørelse; hans opholdstilladelse er ikke længere gyldig og manden er nu skrevet ind i Kriminalregistret "med et indrejseforbud for bestandig".

En måned efter, den 10.august 2015, får Udlændingestyrelsen en besked: Der er klaget over afgørelsen om inddragelse af opholdstilladelsen. Flygtningenævnet skal nu behandle sagen. Af aktindsigten fremgår det, at det er "pågældende", der har påklaget afgørelsen.

Flere har mistet livet

Manden har andet statsborgerskab end dansk, men er født og opvokset her i landet.

PET vurderer, at mindst 125 personer fra Danmark er rejst til Irak og Syrien for at deltage i væbnet konflikt. Mere end 15 personer vurderes at være blevet dræbt under deres ophold.

Fem danske statsborgere har fået deres pas inddraget, fordi politiet vurderede, at de var på vej i væbnet konflikt.

Facebook
Twitter