Systemfejl: 23.500 invitationer til brystkræftscreening blev sendt for sent

En forsinket brystscreening kan have alvorlige konsekvenser, oplyser Kræftens Bekæmpelse.

23.500 invitationer til brystkræftscreening blev sendt for sent. (© Colourbox)

En fejl i det program, som skal invitere kvinder i Region Nordjylland til at blive screenet for brystkræft, har siden 2009 haft en fejl. Det har betydet, at invitationerne er blevet op til et år forsinket.

Fejlen har ifølge regionen berørt omkring 23.500 kvinder, og forsinkelsen bekymrer Kræftens Bekæmpelse - særligt fordi 85 af kvinderne er blevet diagnosticeret med brystkræft.

- Jo længere man venter, jo større er risikoen for, at sådan en knude når at sprede sig. Så det er selvfølgelig alvorligst for dem, der har ventet længst, fortæller overlæge ved Kræftens Bekæmpelse Iben Holten.

- Det betyder, at deres mulighed for at overleve bliver dårligere.

Fra tre til mere end 12 måneder

Ifølge Region Nordjylland har størstedelen af kvinderne, to-tredjedele, modtaget deres invitation 0-3 måneder forsinket, mens omkring 700 kvinder har måttet ventet i mere end 12 måneder.

Hos Region Nordjylland beklager sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen fejlen dybt. Han forklarer desuden, at det både skyldes et fejlbehæftet computerprogram, men også, at regionens kontrol med programmet ikke har fungeret korrekt.

- Vi beklager selvfølgelig dybt for den usikkerhed, det måtte skabe at få sådan en henvendelse fra regionen, som de her kvinder har fået, forklarer han.

Jens Winther Jensen forklarer desuden, at alle kvinder har modtaget invitationen til en screening.

De øvrige berørte har fået deres invitationer - blot forsinket - og har altså fået gennemført deres screeninger.

Bør kontakte Patienterstatningen

Fra Kræftens Bekæmpelse opfordrer Iben Holten de berørte kvinder, som har fået diagnosticeret brystkræft, til at tage kontakt til Patienterstatningen for at få deres vurderet deres sag.

Særligt de kvinder, som har spredninger til armhulen, og har knuder på over en centimeter.

- Jeg synes, det er vigtigt, at de kvinder, som har ikke har fået stillet diagnosen i tide, får en erstatning, hvis det har forringet deres forløb, og det kommer selvfølgelig an på en individuel vurdering, forklarer hun.

Fra Region Nordjyllands side lyder samme opfordring.

- Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe dem - dels til at få deres sag vurderet ved Patienterstatningen, men også til at få deres sag diskuteret igennem med en speciallæge ved et af vores sygehuse, siger Jens Winther Jensen.

Region: Fejlen er rettet

Hos Kræftens Bekæmpelse så man gerne, at der blev lavet en løsning, så borgerne selv, for eksempel på Sundhed.dk, kan følge med i, hvornår de skal screenes.

- Så har man en sikkerhed for, at man er i systemet og har også en chance for at reagere, hvis man ikke bliver indkaldt, men det burde være sådan, at man fra myndighedernes side sikrede, at systemet fungerer, siger Iben Holten.

Region Nordjylland oplyser, at fejlen i systemet nu er rettet. Jens Winther Jensen mener derfor, at borgerne i regionen fortsat kan have tillid til screeningsprogrammerne.

Derudover har regionen indført en række nye tiltag, der skal gøre systemet mere sikkert - blandt andet er der blevet indført bedre kontrolprocedurer, men regionen vil også i fremtidige screenings-invitationer gøre borgerne opmærksomme på, hvornår deres næste screening skal finde sted.

- Således at man som kvinde i Nordjylland, kan være med til at gøre opmærksom på, hvis der skulle opstå en fejl. Ikke fordi det er kvindernes ansvar, men vi vil også gerne have at vide fra borgerne i Region Nordjylland, hvis der fremadrettet opstår nogle problemer, siger han.

Facebook
Twitter