Syv karaktertræk der kendetegner et højtbegavet barn

Der findes flere karaktertræk, der er meget typiske for et barn med en meget høj IQ.

Ifølge en undersøgelse fra 2015 er der cirka 14.000 højtbegavede børn i skolealderen i Danmark. Illustration: Simone Cecilie Møller. (© Simone Cecilie Møller)

Hvis du skulle få testet dit barns intelligenskvotient, og den ligger over 130, så er dit barn en del af en meget lille gruppe i landet.

Nemlig den gruppe af børn, man kalder "højtbegavede".

Ifølge en undersøgelse fra 2015 lavet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - der dengang hed KORA - så er det to procent af alle børn i skolealderen, der har en intelligenskvotient på over 130.

En normal intelligenskvotient ligger typisk mellem 90 og 110.

Visse træk er meget karakteristiske

Peter Grubert er formand for "Gifted Children", en forening for familier, hvor børnene er højtbegavede. Han forklarer, at der er visse træk, der er meget karakteristiske for et højtbegavet barn.

- Det er vigtigt at understrege, at trækkene ikke fungerer som en tjekliste. Alle børn er forskellige og reagerer forskelligt på deres omgivelser, siger han.

Alligevel er det ofte nemmere at opdage de højtbegavede drenge.

- Drenge er typisk mere udadrettede og kan finde på at lave ballade, hvis de keder sig eller bliver frustrerede i skolen på grund af manglende udfordring, siger han.

- Piger derimod er meget bedre til at tilpasse sig det "normale". Hvis de ved, at de vil blive opfattet som mærkelige, fordi de er meget klogere end de andre, så lader de bare være med at sige noget i timen - eller også spiller de sig dummere.

Her beskriver Peter Grubert de syv tegn:

1. Meget lærenem

- Højtbegavede børn kan ikke alting. På nogle punkter er de milevidt foran, andre steder kan de være bagud i forhold til klassekammeraterne. Et højtbegavet børn kan måske hverken læse eller regne i 0. klasse.

- Så de er ikke nødvendigvis kloge fra starten, men de lærer meget hurtigt, når først de har fået interessen.

2. Meget selvkritisk

- Lad os tage et konkret eksempel: Et syvårigt, højtbegavet barn sidder og samler Dødsstjernen fra Star Wars i Lego. Der er tusinder af klodser, og anbefalingen er 14 år og opefter, men fordi barnet har bygget med Lego mange gange før og aldrig haft problemer, så er det ikke svært.

- Men hvis det ikke lykkes at samle Dødsstjernens to halvdele i første forsøg, så tænker de hurtigt: Jeg har aldrig haft problemer før, hvorfor kan jeg ikke det her? Er jeg en fiasko? Hvis barnet hele tiden havde haft lidt udfordringer, så ville det være mere vant til det og derfor ikke blive så påvirket af en enkelt fejl.

3. Udtalt retfærdighedssans

- Folk tror ofte, at højtbegavede børn ikke er socialt begavede, men de forstår de sociale spilleregler ekstremt godt. De har en højtudviklet empati, så de har meget nemt ved at se, hvis en kammerat bliver drillet eller mobbet.

- Når de ved, at de sociale spilleregler siger, at man ikke mobber hinanden i skolen, så ser de et mismatch. Det reagerer de på, nogle mere end andre, men de bliver mere påvirkede af det end andre børn.

4. Særdeles god hukommelse

- Vi taler ikke bare en normal, god hukommelse, det er en slående god hukommelse, nærmest fotografisk.

- Et eksempel: et højtbegavet barn kan som toårig være ude og rejse med forældrene. I lufthavnen hører barnet en musiker spille en bestemt sang. Barnet kender måske ikke sproget i sangen og tænker ikke mere over det.

- Så hører barnet sangen to år efter på en ny ferie og kan pege præcist på, hvor man sidst hørte den: 'Den kan jeg huske, jeg hørte for to år siden i lufthavnen, da vi var på ferie!' Det er påfaldende god hukommelse, hvis et barn på den måde kan placere både stedet og sangen helt præcist.

5. Voksent sprog i en tidlig alder

- Det er meget typisk, at et højtbegavet barn tidligt vil have et voksent sprog og være god til at formulere argumenter. Fremmedord bliver også meget hurtigt en naturlig del af ordforrådet, der vokser hurtigt.

- For forældrene kan det være ret belastende, da man kan bruge hele middagen på at diskutere nogle ting, man normalt ikke diskuterer med mindre børn.

6. Stort abstraktionsniveau

- Næsten alle højtbegavede børn har på en måde forstået, at vi udleder for meget CO2 i vores hverdag. De forstår meget tidligt, at det er et problem, der står højt på dagsordenen, og så kører de videre i tanken om, hvordan livet skal gå videre.

- De kan også læse om, at solen en dag går ud, og så kan de bruge meget tid på at tænke over, hvad der så skal blive af os. Og det vil de også spørge meget ind til.

- Generelt viser de tidligt en interesse for livets store spørgsmål som liv og død og uendelighedsbegrebet.

7. Asynkron udvikling

- Der står i passet, at drengen er seks år gammel, og man ved, at han lige er startet i skole - men han har et ordforråd som en 15-årig og er modenhedsmæssigt fire år gammel.

- Og det kan være svært at tale som en elev i 9. klasse, men være lige så moden som et børnehavebarn.

- Så det er denne her asynkrone udvikling, hvor sprog, alder og modenhed ikke følges ad, der er meget typisk for et højtbegavet barn.