Syv spørgsmål til regeringens stresspanel: 'Det er velkendt, at Forældreintra stresser'

Vi behøver ikke tusind undersøgelser for at vide, at Forældreintra kan være en stressfaktor, siger formand.

Sociolog Anette Prehn er en af stresspanelets i alt elleve medlemmer. Panelet blev nedsat i juni sidste år for at komme med anbefalinger til, hvordan stress mindskes i det danske samfund.

De digitale platforme, skole og forældre kommunikerer gennem, skal erstattes med kontaktbøger af papir, lyder anbefalingen fra regeringens stresspanel, der i går har præsenterede et ud af i alt 12 forslag.

Og selvom panelet anbefaler at skrotte Forældreintra og aflyse det nye system Aula for at sænke stressniveauet i Danmark, så deler udmeldingen vandene.

Vi har spurgt formand for regeringens stresspanel, Anette Prehn, hvordan panelet er nået frem til deres første anbefaling.

Hvad er årsagen til, at I vælger at fokusere på Forældreintra som det første?

- Forældreintra var et helt åbenlyst sted at tage fat, og vi har valgt at præsentere det som det første ud af i alt tolv anbefalinger, fordi det vedrører rigtig mange mennesker.

- Intentionen med at udvikle Forældreintra var fin og god, men det skaber hurtigt en meddelelsesforurening, hvor beskeder om alt og intet forstyrrer familiers hverdagsliv. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om det er en hensigtsmæssig måde at tilrettelægge samarbejdet på, eller om det skader mere, end det gavner. Vores vurdering er, at det skader.

Hvorfor mener stresspanelet, at Forældreintra skader?

- Vi ved, at stress er udtryk for en ubalance mellem de ressourcer, vi har, og de krav, vi stilles overfor. Derfor skal vi neddrosle krav og forventninger, hvor det er relevant, og det kan man blandt andet gøre ved at skrue ned for forstyrrende elementer som Forældreintra.

- Desuden er barnet med Forældreintra ikke aktør i forhold til lektier og trivsel. Det hele går gennem forældrene, og dermed misser vi en mulighed for at hjælpe børn med at opbygge kompetencer til at registrere det ansvar, de har, og tage ansvaret på sig.

Hvad bygger I jeres antagelser på?

- Det er ikke os, der har introduceret den virkelighed, at Forældreintra stresser. Den er velkendt, og forældre har i flere år udtalt sig - blandt andet i medierne - om, hvordan de må stå af, fordi platformen bliver en stressfaktor i hverdagen.

- Vi har desuden i panelet selv erfaringer med systemet som forældre, og der er masser af eksempler på, at det er dysfunktionelt. Men jeg havde faktisk ikke troet, at et enigt stresspanel ville være klar til at sige, at Forældreintra og Aula bør lukkes. Det var vi. Alle elleve i panelet var enige om, at det er en god idé.

Bygger det på mavefornemmelse mere end på viden, I har indhentet?

- Det mener jeg ikke. Det er dokumenteret, at det er uheldigt, når der bliver stillet krav til forældre om, at de skal være digitalt tilgængelige for at være gode forældre. Og vi behøver ikke tusind undersøgelser for at vide, at Forældreintra kan være en stressfaktor. Det kræver bare analytisk kraft.

- De seks ministre, der har nedsat stresspanelet, har også kigget til os, fordi vi har faglige kompetencer, vi kan trække på. Og det er idéen med det her panel, at vi samler viden, så vi kan komme med de her anbefalinger. Det er ikke en kommission, der undersøger et felt over flere år.

Hvordan har I indsamlet viden til anbefalingen her?

- Vi har samlet egne kræfter og fået det bedste ud af dem, mens vi også har inviteret udefrakommende til at komme med relevante bidrag, så vi ikke bare sidder og kloger os alene.

- Vi har blandt andet spurgt otte andre eksperter til råds og så har vi brugt høringskanaler, som for eksempel organisationer, forskere, foreninger og borgere, til at forme anbefalingerne. Siden september er der kommet omkring 202 inputs. Nogle forslag har vi taget direkte som anbefalinger, mens andre har været inspiration.

Foreningen Skole og Forældre kalder det ufornuftigt. Hvad tænker du om det?

- Der vil altid være nogen, som mener noget, mens andre mener andet. Og hvis du lytter lidt til vandrørene, så vil du finde ud af, at der er mange forældre, der er stået af.

- Det er jo fint, at det ikke er alle mennesker, det ødelægger hverdagen for, men det ændrer ikke på, at det er sådan for andre. Derfor ændrer vores anbefaling sig ikke af, at Forældreforeningen ikke synes, forslaget er fornuftigt.

Har I en forventing om, at jeres anbefaling bliver til noget?

- Vores anbefaling er at lukke for Forældreintra og Aula, men vi er også realister. Så hvis man ønsker at fastholde en digital platform, er vores anbefaling to ugentlige tjek af platformen og to årlige arrangementer, hvor det forventes at forældre deltager. Så kan alle være med. Også dem, der har to, tre, fire, fem børn.

- Vi giver vores anbefaling, fordi det er vores vurdering, at det vil gøre en forskel. Hvordan der så bliver handlet, må være op til politikere og kommuner. Men interessen viser tydeligt, at platforme som Forældreintra er en folkesag.

Facebook
Twitter