Tag testen: Kan du bestå indfødsretsprøven?

Du skal have minimum 32 ud af 40 rigtige svar for at bestå testen.

Mindst 32 svar skal være korrekte for at bestå.

Over 3.000 personer havde inden i dag meldt sig til den danske indfødsretsprøve på landets sprogcentre.

For at blive dansk statsborger forudsætter det blandt andet, at prøven bestås.

Prøven varer 45 minutter og består af 40 spørgsmål. Mindst 32 svar skal være korrekte for at bestå.

35 af spørgsmålene omhandler danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De sidste fem vedrører aktuelle emner og kan omfatte spørgsmål om eksempelvis politik eller kulturelle begivenheder.

Tag testen her for at se, hvor mange rigtige svar du får.

Facebook
Twitter