Tal-drømme om flere pædagoger kan blive svære at nå

Allerede nu kan det være svært at rekruttere pædagoger, lyder det fra flere sider.

- Der er problemer, som ikke bliver løst med minimumsnormeringer, mener Ole Henrik Hansen, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Der skal være minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Sådan har det lydt fra både forældre, pædagoger og en stribe partier gennem de seneste uger.

Minimumsnormeringer vil helt konkret sige, at der skal være én voksen til et vist antal børn. Et af buddene på det er minimum én voksen til tre børn i vuggestuen og én voksen til seks børn i børnehaven.

Men det kan blive rigtig svært at finde nok uddannede pædagoger til at føre minimumsnormeringer ud i livet, hvis der skulle vise sig at være flertal for det efter folketingsvalget 5. juni.

Sådan lyder det fra flere eksperter, pædagogernes fagforening og partiet SF, der har talt varmt om at indføre minimumsnormeringer længe.

- Forældre, pædagoger og fagforeninger har slået på tromme for at få minimumsnormeringer, for nu er der valg. Så er politikere tilbøjelige til at sige ja, men det er næppe realistisk, siger Ole Henrik Hansen, lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU.

Han henviser til en rapport fra Region Midtjylland, der estimerer, at man vil komme til at mangle pædagoger.

Samme melding kommer fra Tomas Ellegaard, der forsker i daginstitutioner på Roskilde Universitet.

- Der kan være nogle logistiske problemer med at opmande massivt. Problemet kan være, at der simpelthen ikke er nok pædagoger, siger han.

Han mener, at minimumsnormeringer vil være en god idé, fordi der så vil komme flere voksne til at passe børnene i mange af landets institutioner.

Fagforening: Størst problem i byerne

Hos pædagogernes fagforening, Bupl, hæfter formand Elisa Rimpler sig ved, at der kommer flere børn de kommende år, og at det derfor vil kræve endnu flere pædagoger i landets institutioner.

- Vi ved, at børnetallet stiger med 60.000 flere børn de kommende ti år, og hvis vi ovenikøbet får minimumsnormeringer, så får vi et massivt rekrutteringsproblem og nogle udfordringer, vi bliver nødt til at have løsninger på, siger hun og understreger, at hun synes, at minimumsnormeringer er en god ide.

I år vil der efter forventningen være 424.000 børn blandt de nul til seksårige. Det tal vokser til 491.000 i 2029, ifølge Danmarks Statistiks fremskrivninger.

Og med en ledighedsprocent blandt pædagoger, der er under gennemsnittet - nemlig på 2,6 procent - er der allerede i dag problemer med at rekruttere pædagoger i nogle af landets kommuner, lyder det fra Bupl.

Det gælder især i københavnsområdet og de større byer.

- Vi kan se, at det bliver et større og større problem. Der er et behov for, at vi sammen med kommunerne finder nogle løsninger på, hvordan vi får flere pædagoger på hylderne, siger pædagogernes formand.

Den konservative borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

En kommune klar til minimumsnormeringer

Frederiksberg Kommune har som den første kommune i landet sagt, at den vil indføre minimumsnormeringer.

- Det vigtigste for os er flere hænder. Det er derfor, vi går ind i det her. Det bliver svært at skaffe pædagoger, så det er en stille opfordring til Christiansborg, siger den konservative borgmester, Simon Aggesen.

Problemerne med at finde nok pædagoger til de opslåede stillinger, mærkes allerede i dag i en af kommunens institutioner.

- Vi er udfordret på at rekruttere. Der er mange ledige stillinger og ikke så mange pædagoger, siger June Moser Kampmark, leder af Børnehuset ved Søerne på Frederiksberg.

- Vi får simpelthen ikke nogen ansøgere, og det er rigtig problematisk. Så vi er nødt til at ansætte ikke-uddannet personale, tilføjer hun.

Lederen af Børnehuset Ved Søerne ser flere fordele ved minimumsnormeringer:

SF: Lige nu kan det ikke lade sig gøre

På Christiansborg er SF et af de partier, der går til valg på at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Partiets børneordfører, Jacob Mark, erkender, at det med det nuværende antal pædagoger ikke er muligt at indføre de minimumsnormeringer, partiet går til valg på - nemlig at der skal være én voksen til tre børn i landets vuggestuer og én voksen til seks børn i børnehaverne.

- Lige nu er der ikke pædagoger nok til at lave den minimumsnormering, som SF gerne vil have. Det er derfor, vi skal styrke pædagoguddannelsen og have flere til at søge pædagoguddannelsen, siger han.

Han erkender, at det vil tage noget tid at få uddannet og ansat flere pædagogiske assistenter og pædagoger rundt om i daginstitutionerne.

Det vil også koste penge. Og de penge skal ifølge SF hentes ved at indføre en formueskat på formuer over fem millioner.

Rettelse: Tidligere fremgik det af artiklen, at SF var det første parti, som gik til valg på minimumsnormeringer – det har vi ikke dokumentation for, og det er derfor fjernet. Opdateret med video.