Tal overrasker ekspert: Kun én psykolog har fået frataget sin autorisation nogensinde

På 25 år har kun én dansk psykolog fået frataget sin autorisation. I Norge og Sverige er det langt flere.

Illustration: Mads Rafte Hein

På 25 år har kun én dansk psykolog fået frataget sin autorisation.

Det fremgår af nye afsnit af DR’s podcastserie "Det Perfekte Offer 2", der undersøger den offentlige tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, Psykolognævnet.

Tallet kommer bag på lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen, der har flere års erfaring med at gennemgå klagesager på det sundhedsfaglige område.

- At man igennem den meget lange periode kun har fundet grundlag for at fratage autorisationen i ét tilfælde, er jo nærmest larmende i sin tavshed, siger Kent Kristensen.

Lektoren peger på, at der i løbet af de seneste år har været flere sager med læger, psykiatere og andre sundhedspersoner, der har fået frataget autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed. Og derfor stikker det ud, at kun én psykolog har fået frataget sin autorisation af Psykolognævnet, vurderer han.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at psykologerne skulle være så væsentligt forskellige for det, vi kender fra andre tilsvarende områder. Det er tankevækkende, at der er så få sager om autorisationsfratagelse i modsætning til det antal sager, vi har på det øvrige fagområde, siger han.

P1 Dokumentar har indhentet tal fra de svenske og norske tilsynsmyndigheder, der viser, hvor mange psykologer, der har fået frataget deres autorisationer i Sverige og Norge. Tallene tegner et billede af, at Danmark er meget tilbageholdende med at fratage autorisationer i forhold til vores nabolande.

37 norske psykologer har fået taget autorisationen

Ifølge svarene fra de svenske myndigheder har 13 svenske psykologer fået frataget autorisation siden 1994, imens 37 norske psykologer har fået frataget deres siden år 2000.

Selvom Norges lovgivning og praksis over for sundhedspersoner, der eksempelvis begår seksuelle overgreb, generelt er hårdere end i Danmark, ændrer det ikke ved Kent Kristensens vurdering.

- Der har været én autorisationsfratagelse. Det er larmende lidt. Jeg mener, der er grund til at gå ind og overveje om den praksis Psykolognævnet har, er dækkende for det behov, der egentligt er, siger lektoren i podcastserien.

Psykolognævnet: Kun mulighed i én sag

Psykolognævnets formand Sanne Bager har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere kritikken, men hun skriver i en mail, at Psykolognævnet kun i én sag har vurderet, at der var grundlag for midlertidig autorisationsfratagelse.

Det drejer sig om psykolog Morten Sveistrup Hecksher, der i dag blev kendt skyldig i Vestre Landsret for at have udsat sin egen patient for ydmygende seksuel behandling.

Psykolognævnet fratog i maj 2018 hans autorisation midlertidigt.

Afgørelsen om midlertidigt at fratage hans autorisation er siden blevet forlænget til marts 2020. Men Psykolognævnet oplyser, at nævnet nu på baggrund af Vestre Landsrets dom vil tage stilling til, om psykologen skal have frataget autorisationen permanent.

I modsætning til eksempelvis læger må psykologer gerne arbejde uden en autorisation. Vestre Landsrets dom betyder dog, at Morten Sveistrup Hecksher ikke på nogen måde må arbejde som psykolog i fem år.

Morten Sveistrup Hecksher har ikke ønsket at kommentere sagen.

Facebook
Twitter