Tal viser det, og forsker understreger det: Coronavirus er hårdest ved overvægtige

Og det er ikke sikkert, at en kommende vaccine virker lige så godt, hvis du vejer for meget.

Overvægtige har angiveligt en ekstra god grund til at lade sig teste for coronavirus. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Hvis du er overvægtig, er der formentlig større risiko for, at du bliver alvorligt syg med Covid-19.

Det indikerer tal fra både Frankrig og Storbritannien, og en lokal optælling fra Hvidovre Hospital, der har haft cirka 200 coronapatienter.

- I vores foreløbige analyse kan vi se, at mere end halvdelen af alle indlagte er

overvægtige
, siger Thomas Benfield, der er professor og overlæge i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital.

- Vi har endnu ikke fået tallene for de mest syge, men der ser det ud til, at der er endnu større repræsentation af

overvægtige
, siger han i P1 Morgen.

Immunforsvaret svigter

I en kommentar i Weekendavisen fremhæver journalist Aske Munck fedme som en af de største risikofaktorer for at bliver alvorligt syg med Covid-19 og henviser til tal fra Frankrig og Storbritannien.

Hos sidstnævnte viser foreløbige opgørelser, at 73 procent af de coronapatienter, der er indlagt på intensivafdelingerne, er

overvægtige
. I Frankrig er tallet 83 procent.

Tal, som ikke kommer bag på Jens-Christian Holm, der overlæge og forskningsleder ved enheden for

overvægtige
børn og unge på Holbæk Sygehus.

- Noget af det karakteristiske ved

overvægtige
er, at
immunforsvaret
er dårligere, hvilket blandt andet gør dem mere tilbøjelige til at blive syge af infektionssygdomme. Det har vi set ved tidligere influenzaepidemier, og det ser vi nu ved Covid-19, siger han.

- Vi har en stor gruppe mennesker med overvægt og svær overvægt, som har en lang række sygdomme, der medfører en masse sygelighed og en masse sundhedsrelaterede

udgifter
, og det bliver kun
forværret
nu.

Jens-Christian Holm pointerer også, at

overvægtige
generelt viser en dårligere respons på
vacciner
og ringere evne til at omsætte medicin.

- Så der er en lang række ting, der betyder, at

overvægtige
bliver mere belastede i et sygdomsforløb.

- Vi bliver nødt til at forstå, at svær overvægt er en kronisk, tilbagevendende og progressiv sygdom, og vi er der, hvor vi er i dag, fordi vi ikke betragter overvægt som en sygdom, mener overlæge Jens-Christian Holm. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Hvor er vejledningen?

Sundhedsstyrelsens hjemmeside er mennesker med svær overvægt nævnt som særligt sårbare over for coronavirus, men sundhedsmyndighederne har ifølge Jens-Christian Holm forsømt at italesætte det.

Og de har forsømt at italesætte, at flere af de andre risikogrupper, der er nævnt, skyldes overvægt.

- Vi bliver nødt til at forstå, at svær overvægt er en kronisk, tilbagevendende og progressiv sygdom, og vi er der, hvor vi er i dag, fordi vi ikke betragter overvægt som en sygdom, siger Jens-Christian Holm med henvisning til stigningen i antallet af

overvægtige
og svært
overvægtige
.

Den manglende anerkendelse af overvægt som en sygdom betyder ifølge overlægen blandt andet, at man efterlader de

overvægtige
i en situation, hvor de generelt ikke får den hjælp, de har brug for.

Og hvor de i forbindelse med coronavirus ikke får den

vejledning
, de har brug for, og som andre risikogrupper har fået.

Bliver nødt til at differentiere

Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital understreger vigtigheden af, at sundhedsmyndighederne ved, hvem der er særligt udsatte i forbindelse med coronavirus.

- Hvis vi skal have forholdsregler i to år endnu, så har vi behov for at differentiere mellem, hvor udsatte de forskellige grupper af mennesker er, så vi kan advare og

forebygge
målrettet, siger han.

Overlægen forventer, at der om en uges tid vil være

landsdækkende
tal for, hvor stor en del af de indlagte coronapatienter, der er
overvægtige
.

Det er der også brug for, understregede

Sundhedsstyrelsen
blandt andet i rapporten 'Status ved indgangen til 8. epidemiuge' den 22. april.

- Der er behov for yderligere og mere specifik viden om hvilke risikofaktorer, der øger alvorlighed af Covid-19, da der ved genåbningen er behov for at kunne

målrette
beskyttende indsatser til de grupper, der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb af Covid-19, står der blandt andet.

- Dette er væsentligt både for at udarbejde præcise anbefalinger til de personer, der reelt er i risiko for øget sygelighed og

potentielt
dødelighed ved Covid-19, men også så unødig bekymring kan mindskes hos andre.

Facebook
Twitter