Tarmbakterie udløser erstatninger

Aggressiv bakterie udløser oftere erstatning end andre sager. Det kan blive dyrt for Region Hovedstaden.

Statens Serum Institut vurderer, at cirka 30 procent af dem, der bliver smittet med tarmbakterien Clostridium Difficile, dør af det.

Syv ud af 10, der har søgt erstatning for at have fået den voldsomme tarmbakterie Clostridium Difficile har fået medhold i deres sag.

I gennemsnit er det ellers kun hver tredje klage, der får medhold i Patientforsikringen. Og det er usædvanligt, fortæller ekspert i Sundhedsret fra Syddansk Universitet Kent Kristensen.

- Det er normalt vanskeligt for patienter at få erstatning for infektionsskader. Men i de her sager giver Patientforsikringen erstatning, fordi skaderne er værre, end det patienten med rimelighed skal tåle, siger Kent Kristensen.

21 dødsfald

Det er alvorlige sager, som Patientforsikringen har taget stilling til.

Af de 34 færdigbehandlede sager har 24 fået medhold. Og i 21 af sagerne vurderer forsikringen, at patienten har mistet livet som følge af bakterien.

For få år siden var Clostridium Difficile 027 nærmest ukendt herhjemme, men især Hovedstaden har nu problemer med at få den ud af sygehusene.

Det første halve år af 2010 er der registreret 68 procent flere smittede end i samme periode sidste år, oplyser Statens Serum Institut.

Instituttet vurderer, at cirka 30 procent af de smittede dør som følge af bakterien.

Rammer ældre

Bakterien rammer primært svækkede og ældre, når de indlægges på hospitalet. Og netop det faktum gør, at Patientforeningen mener, at langt flere burde have søgt - og fået - erstatning.

Ældre og svækkede er nemlig typisk ikke dem med overskud til at klage, lyder det fra Patientforeningen.

- Jeg tror, at der burde have været langt flere erstatningssager. Det kan vi se ud fra alle dem, der kontakter os på grund af bakterien, siger formand Villy O. Christensen.

Dyrt for Hovedstaden

Det er det hospital, som har haft patienten, der skal betale erstatningen til patienten. Og derfor kan bakterien blive dyr for Region Hovedstaden.

Af de 24 sager, hvor der er blevet tildelt erstatning af Patientforsikringen er de 22 sager fra Region Hovedstaden.

Indtil nu er der blevet tildelt knapt tre millioner i erstatning, men det tal kan vokse meget med den nye stigning i smittede

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter