Taxachauffører har ulovlige arbejdsuger på op til 90 timer

Antallet af taxaer er eksploderet. Det får chaufførerne til at køre for mange timer. Risikoen for bøder er minimal.

Mohammad Sadique kører taxa hver dag i ti timer for at tjene penge nok til at betale sine regninger. Han vil gerne ud af branchen, men hænger på en dyr bil, der skal betales afdrag på. Om et år et det dog slut, siger han.

Mohammad Sadique har kørt taxa i over 37 år. Han kan finde de fleste af hovedstadens adresser uden gps.

Men aldrig har han kørt ad en vej, der er så umulig, som den han er på netop nu, fortæller han.

- Jeg arbejder hver eneste dag. Også i weekenden. Fra mandag til søndag. Alligevel tjener jeg ikke nok, til at jeg kan betale mine regninger, siger Mohammad Sadique, der er 68 år.

Siden den nye taxilov i praksis delvist fjernede begrænsningen i antallet af køretilladelser, så er landets største byer blevet oversvømmet med hyrevogne.

Det kan konstateres med øjemål. Foran Københavns Hovedbanegård holder Mohammad Sadique bagerst i køen af taxaer. Der er i hvert fald 50 vogne før ham. Med et suk konstaterer han, at han formentlig må vente to timer, før han får en tur.

Siden den nye taxilov trådte i kraft, har chaufførerne været tvunget til at arbejde længere, inden de har kørt daglønnen ind på taxameteret. I nogle tilfælde helt op til 14 timer. Hver eneste dag.

Chauffører kører med underskud

Alligevel er det ikke altid nok til at betale for helt basale faste udgifter som mad, husleje og afdrag på bilen.

Det fortæller en lang række vognmænd, chauffører og taxaselskaber over hele landet, som DR Nyheder har talt med.

De siger, at de føler sig fanget i en blindgyde, som det er umuligt at komme ud af. Lige meget hvor mange timer de arbejder. Der er alt for mange vogne og for få kunder. Mange af chaufførerne vil gerne fortælle om vilkårene, og DR Nyheder har bladret i deres kørselsbøger, der viser, at de tjener ned til 400 kroner om dagen, før udgifter til bilen og taxaselskabet er betalt.

Hver dag skal chaufførerne udfylde en kørebog med arbejdstid og den løn, de har kørt ind. Her er en tilfældig dag i Mohammed Sadiques kørebog, hvor han har tjent 709 kroner. Det beløb er før skat og udgifter til at betale afdrag på bilen og til benzin.

Men få vil stå frem, fordi de lange arbejdsdage er et brud på loven. Den lov bryder Mohammad Sadique også.

- Vi får ingen ture. Vi har ikke noget at lave. Vi holder i timevis og venter, siger Mohammad Sadique, og slår ud med hånden. Han har endelig fået en tur, der er endt på den københavnske vestegn.

Mere end tusinder af ekstra taxaer på vejene

Antallet af chauffører, der skal deles om kunderne, er steget og steget. Den nye taxilov trådte i kraft den 1. januar 2018. Siden er der uddelt 1.525 nye licenser til at køre taxa, hvoraf en stor del af trukket ud til chauffører i Storkøbenhavn og i Aarhus.

Fra nytår er der ikke længere en begrænsning på antallet af tilladelser, og der kan alle, der opfylder kravene, få lov at køre taxa.

Ventetiden på en tur er kun blevet længere for chaufførerne, siden en ny taxilov er trådt i kraft. Her er det foran Rigshospitalet Glostrup en onsdag i september.

Taxaholdepladsen foran Glostrup Hospital er stuvende fuld. Derfor holder der også hyrevogne, der venter på at få plads i bilkøen, på hospitalets almindelige parkeringspladser og langs vejkanten.

Billedet er det samme som foran Københavns Hovedbanegård, fortæller Mohammed Sadique.

- Myndighederne siger, at vi kun må køre et bestemt antal timer. Men så kan vi ikke tjene vores dagløn. Der er mange, der kører både 12, 13 og 14 timer. De skriver det ikke i bogen, men de kører længe.

Ikke én gennemført kontrol

Det er netop den situation, som taxaloven skulle forhindre. Loven satte dele af en strengt reguleret branche fri. Til gengæld fik chaufførerne overenskomstlignende vilkår. Blandt andet må de af hensyn til trafiksikkerheden højst køre 48 timer om ugen i gennemsnit.

Men siden 2018 har Færdselsstyrelsen ikke gennemført en eneste kontrol med, om loven bliver overholdt. Det erkender Færdselsstyrelsen i et svar til DR Nyheder.

- Færdselsstyrelsen har ikke gennemført – dvs. afsluttet - nogle tilsyn med overholdelse af § 10 i taxiloven, men styrelsen har oprettet et sted mellem 5 og 10 sager med virksomheders overholdelse af taxilovens § 10. Disse er fortsat under behandling, skriver styrelsen i en mail til DR.

De mange timer bag rattet er ikke bare ulovlige. De udgør også et problem for trafiksikkerheden, konkluderede en undersøgelse udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Cowi for Arbejdstilsynet sidste sommer. Undersøgelsen konkluderer, at der er en sammenhæng mellem taxichaufførernes træthed og deres arbejdstid, og at risikoen for trafikuheld stiger i takt med chaufførernes træthed.

En fjerdedel af taxichaufførerne i undersøgelsen havde været involveret i trafikuheld inden for de sidste fem år. I undersøgelsen svarede en tredjedel af chaufførerne, at de kørte mere end 50 timer om ugen.

Partier vil have skruet op for tilsyn

De lange arbejdsdage og den manglende kontrol skaber bekymring blandt partierne på Christiansborg. De kræver, at transportminister Benny Engelbrecht (S) får intensiveret kontrollen.

Partiernes holdning kan du læse i boksen herunder.

I Fagforeningen 3F, der har den bredeste overenskomst på området, er man rystet over den manglende kontrol.

- Vi har brug for at få kontrolleret, hvem der kører taxaerne, hvor længe de sidder i bilen og hvilke tilladelser de har. Men der er ingen kontrol af dette, og vi frygter, at det kan gå ud over sikkerheden, at chaufførerne kører op til 15 timer om dagen. Vi venter kun på, at nogen falder i søvn bag rattet, og jeg frygter, at vi en dag får en dødsulykke, siger Jørn Hedengran, forhandlingssekretær i 3F Transport.

Arbejdstiden betyder også, at chauffører, der er ansat som lønmodtagere, ikke kan få en timeløn, der svarer til overenskomstforhold. Det er ellers et krav i taxiloven.

Forholdene på taximarkedet har fået flere til at sende bekymrede breve til transportordførerne på Christiansborg og transportminister Benny Engelbrecht. Blandt andet har det Odense-baserede selskab Taxa Syd sendt et "bekymringsbrev" i august. Her skriver selskabet, at "der er behov for et effektivt tilsyn på området, for at alle konkurrerer på lige vilkår."

- Vi risikerer at blive de store tabere i markedet, fordi vi – efter bedste evne - forsøger at overholde reglerne til fulde. I modsætning til en række andre aktører, skriver selskabet.

Taxiloven skulle have været evalueret i begyndelsen af i år, men ministeren udskød evalueringen.

Bekymret minister

Transportminister Benny Engelbrecht kalder sagen for bekymrende.

- Jeg er lidt bekymret, fordi jeg har jo en forventning om, at arbejdsgiverne i taxaerhvervet sørger for ordnede løn- og arbejdsvilkår. Det er jo lovgivningsmæssigt bestemt, siger han.

Vi har talt med Færdselsstyrelsen. De siger, at de til dato ikke har gennemført én eneste kontrol. Er det godt nok?

- Som det er oplyst mig, er de faktisk i gang med at gennemføre kontroller. Det har jeg også en forventning om, at de gør.

Men de har ikke afsluttet ét eneste tilsyn indtil videre. Så jeg spørger igen; er det godt nok?

- Jeg har en forventning om, at de fører tilsyn. Når de har sagt, at de også har tænkt sig at gøre det, så er det fordi, jeg har en forventning om, at de gør det.

Transportordførerne fra Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten siger, at det her område skal prioriteres yderligere. Er du villig til det?

- Vi er i gang med at evaluere taxiområdet i øjeblikket. Hvis der er behov for at øge kontrollen, så er jeg ikke afvisende over for det. Det er klart, at der kan være nogle økonomiske spørgsmål, som i givet fald skal adresseres.

Mohammad Sadique kører hver eneste dag fra klokken 6 om morgenen til klokken 16. Syv dage om ugen. Altså cirka 70 timer hver uge. Men indtægterne efter skat dækker ikke afdragene på hans Mercedes-taxa og huslejen derhjemme. Derfor forsvinder han fra branchen, når taxaen er betalt færdig om et år.

- Jeg er pensionist nu. Jeg vil gerne stoppe med at køre taxa, siger han.

Facebook
Twitter