Teledata-skandalen: Flere dømte kræver nye retssager

Skandalen om fejl i politiets teleoplysninger har nu ført til, at fem dømte kræver, at deres sager skal gå om.

Blandt de dømte, der kræver nye retssager er et tidligere medlem af AK81, som i 2012 blev idømt ni års fængsel for drabsforsøg. (Foto: © Jeppe Bjørn Vejlø; Niels Ahlmann Olesen; Nils Meilvang; Julien Warnand., Ritzau Scanpix)

Skandalen om politiets mangelfulde og fejlbehæftede teleoplysninger fører nu til de første konkrete påstande om justitsmord.

Fem dømte personer har således rejst krav om at få genoptaget deres straffesag på grund af mulige fejl og mangler i telebeviserne.

Det oplyser Den Særlige Klageret til Politiken.

- Der er tale om sager, hvor domfældte eller en advokat på domfældtes vegne har anmodet om genoptagelse. Sagerne er endnu ikke afgjort, oplyser Den Særlige Klageret til avisen.

Klageretten behandler blandt andet sager om genoptagelse af straffesager.

Rigsadvokaten bekræfter over for Politiken at have modtaget sager om teleaffæren fra Den Særlige Klageret. Sagerne er nu under behandling hos Rigsadvokaten, der skal komme med en udtalelse til klageretten.

Rocker-supporter fik ni års fængsel

En af sagerne handler om den i dag 35-årige Nick Leon Hansen, der er tidligere medlem af Hells Angels' støttegruppe AK 81.

Nick Leon Hansen vil have genoptaget sin sag fra 2012, hvor en oplysning fra en telemast om hans færden tilsyneladende var afgørende for, at Østre Landsret idømte ham en straf på ni års fængsel for drabsforsøg.

Sagen er indbragt for Den Særlige Klageret af forsvarsadvokat Peter Secher.

Han henviser til, at Rigsadvokaten efter gentagne fund af fejl og mangler i telebeviser mange år tilbage nu har suspenderet enhver brug af telebeviser ved domstolene.

- Min klient har afsonet størstedelen af sin dom. Såfremt teleoplysningerne i sagen er fejlbehæftet, skulle min klient således ikke være dømt i det pågældende forhold, skriver advokaten ifølge Politiken til Den Særlige Klageret.

/ritzau/