Teleskandale: Byret udsætter sag om forbud mod banden LTF

LTF-advokat kræver nu, at det midlertidige forbud mod banden ophæves.

Anklagemyndigheden bad for to dage siden om, at sagen om et forbud mod LTF blev udsat i to til tre måneder. Arkivfoto. (Foto: Scanpix danmark stf © Scanpix)

Den storstilede sag om opløsning af nørrebrobanden Loyal to Familia er blevet udsat i to til tre måneder på grund af teleskandalen.

Det har Københavns Byret netop afgjort.

Beslutningen kommer, efter at anklagemyndigheden for to dage siden meldte ud, at den ville bede Københavns Byret om at udsætte sagen om opløsning af LTF på grund af skandalen om mangelfulde og forkerte teledata, som politi og anklagemyndighed bruger i efterforskningen og som beviser i retten.

Under retsmødet protesterede LTF-advokat Michael Juul Eriksen mod, at opløsningssagen blev udsat.

- Ud fra en helhedsbetragtning bør der ikke ske en udsættelse. Og hvis retten så kommer frem til en udsættelse, ønsker vi, at det midlertidige forbud ophæves, sagde han.

Anklagerne beklagede også, at de var blevet nødt til at bede om udsættelse.

- Det er beklageligt med streg under beklageligt. Det er også ærgerligt. Udsættelsen er ikke i nogens interesse, lød det fra senioranklager hos Statsadvokaten i København Emil Folker.

LTF blev midlertidigt forbudt for et år siden, så det ikke længere er lovligt at være med i banden, gå med bandens tøj eller betale penge til banden.

Retssagen skal afgøre, om forbuddet kan gøres permanent, selvom vi har foreningsfrihed i Danmark. Det kræver, at LTF vurderes at være en forening, som virker ved vold.

Advokat Michael Juul Eriksen kræver nu, at det midlertidige forbud mod LTF ophæves. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Anklagere: Domme bør tjekkes

Anklagemyndigheden bad om udsættelse af sagen, fordi den anså det for nødvendigt at gennemgå en række ældre domme, som indgår i opløsningssagen, for at tjekke, om de gamle domme bygger på korrekt teledata.

I alt indgår der 30 gamle domme i sagen om forbud mod LTF. Ti af dem indeholder teledata.

Skandalen om fejl i politiets teleoplysninger kom frem før sommerferien og har siden vokset sig større.

I begyndelsen af denne uge blev brugen af teleoplysninger helt sat på pause i i hvert fald to måneder, fordi der er tvivl om, hvorvidt teleoplysningerne er mere fejlbehæftede end først antaget.

Nu er der nemlig også rejst tvivl om, hvorvidt oplysninger om placering af teleselskabernes telemaster har været korrekte.

De oplysninger bruger politi og anklagemyndighed til at vise, hvor en mistænkt person har opholdt sig på et givent tidspunkt.

Skal forbud ophæves?

På tirsdag mødes parterne igen i Københavns Byret, hvor det skal afgøres, om udsættelsen af sagen kan få betydning for det midlertidige og administrativt nedlagte forbud, der i dag omfatter banden.

- Det midlertidige forbud udstrækkes længere tid, end sagen skulle have varet. Og da det er anklagemyndighedens bevisførelse, der er skyld i udsættelsen, mener jeg, det midlertidige forbud skal ophæves. Der er ingen konflikter i øjeblikket, sagde Michael Juul Eriksen.

Anklagerne kommer først med deres syn på den del af sagen på tirsdag.