Teleskandale: Forbud mod bande gælder stadig

Advokat havde krævet forbuddet ophævet, fordi sagen er blevet udsat.

Nørrebrobanden Loyal to Familia (LTF) har været forbudt i snart et år. Arkivfoto. (Foto: Scanpix danmark stf © Scanpix)

Det midlertidige forbud mod banden Loyal to Familia (LTF) gælder fortsat, selv om retssagen om bandens fremtid er blevet udsat.

Det har Københavns Byret besluttet.

Det var LTF's advokat, Michael Juul Eriksen, som havde krævet, at det administrative forbud mod banden blev ophævet.

Kravet stillede han ved et retsmøde i sidste uge, hvor dommer ved Københavns Byret Jens Stausbøll besluttede at udsætte hele den store retssag om opløsning af LTF som følge af skandalen om fejl i politiets teledata.

Opløsningssagen var ellers nær en afslutning, efter at den havde kørt i retten i et halvt år.

Michael Juul Eriksen mente, at det administrative forbud måtte ophæves, fordi sagen nu trækker ud.

Men sådan så anklagerne ikke på det.

Anklager Lasse Biehl sagde tidligere i dag i Københavns Byret, at forbuddet burde opretholdes af hensyn til den offentlige sikkerhed.

- LTF er stadig i live, og det er stadig aktuelt at opretholde forbuddet, sagde han.

Hvis forbuddet blev ophævet, og det derfor igen blev tilladt for banden at samles, bære bandens logoer og støtte den økonomisk, kunne det betyde ny kriminalitet, lød det fra anklager Lasse Biehl.

Men det afviste Michael Juul Eriksen.

Han sagde, at mange af dem, anklagemyndigheden anser som medlemmer af LTF, er på fri fod og kan lave kriminalitet, hvis de vil det.

Lige nu er 61 ud af 94 registrerede LTF-medlemmer frihedsberøvet for alvorlig kriminalitet.

Teleskandale skyld i udsættelse

Hele udsættelsen af forbudssagen er sket som følge af skandalen om fejl i politiets teledata.

Før sommerferien kom det frem, at der kunne være mangler ved de teleoplysninger om mistænktes færden, opkald og sms'er, som politi og anklagemyndighed har brugt i årevis i forbindelse med efterforskning, retsmøder og straffesager.

Og senest er sagen vokset, fordi det nu også har vist sig, at der har været fejl i oplysningerne om telemasternes egentlige placeringer.

Det har nu ført til, at brugen af teledata i retssager og ved retsmøder er suspenderet i foreløbigt to måneder.

Problemerne med teleoplysninger har ført til, at opløsningssagen mod LTF er blevet udskudt til 20., 21. og 22. november. Her skal de sidste beviser og de afsluttende bemærkninger lægges frem.

I mellemtiden skal anklagemyndigheden gennemgå flere gamle domme mod en række personer med tilknytning til LTF, som er lagt frem i opløsningssagen.

I ti af 30 domme indgår teledata, og da der er blevet sat spørgsmålstegn ved beviserne i sagerne, skal de gennemgås på ny.

Det var for et år siden, den 4. september 2018, at Københavns Politi besluttede at nedlægge et administrativt forbud mod LTF, selvom alle har ret til at samle sig i foreninger i Danmark - noget der er beskyttet af grundloven.

Det er det administrative forbud, som Københavns Byret skal vurdere under opløsningssagen, hvor det også skal afgøres, om LTF kan siges at være en forening, der virker ved vold.