Test dig selv: Kan du vurdere en stil i dansk på 16 minutter?

Tjek, hvordan det er at rette en stil på 16 minutter, og se, om du kan gætte, hvilken karakter censor gav.

Elever i folkeskolen får i disse dage deres afgangsbevis. Bedømmelsen i skriftlig dansk er i nogle tilfælde foretaget af en censor, som har rettet over 500 stile. Det kritiserer en professor, lærere, elever og forældre. De frygter, at bedømmelsen kan blive forkert særlig, fordi det alene er én censor, som bedømmer stilene.

Hovedparten af censorerne har rettet 200-300 stile, og Undervisningsministeriet afviser, at det er et problem, at i alt syv lærere har rettet over 500 stile i år.

Prøv grafikken og test, om du kan rette en opgave på 16 minutter, som er den tid, en censor i gennemsnit har til at rette en opgave.

En censor skal undersøge indhold, sprog og form.

Tekstens indhold:

  • I hvor høj grad opfylder besvarelsen opgavens krav til genre, teksttyper og indhold?

  • I hvor høj grad viser besvarelsen sikkerhed i skrivegenrens krav til teksttyper, indhold, sprog og form?

  • I hvor høj grad er besvarelsen fyldestgørende og hen­sigtsmæssigt disponeret?

  • Har eleven kritisk bearbejdet og anvendt oplysninger ordentligt fra nettet?

Sprog:

  • I hvor høj grad er sproget i besvarelsen forståeligt, klart og varieret i både ordforråd og syntaks?

  • I hvor høj grad er der i besvarelsen anvendt korrekt stavning, og er der sikkerhed i tegnsætning?

Til eksamen skal censor også tage stilling til layout, genre og kommunikationsformål.

Se en detaljeret beskrivelse af, hvordan der ifølge Undervisningsministeriet skal bedømmes på dette link. Kilde til oplysninger i denne artikel er Undervisningsministeriets prøvevejledning FP9 Dansk.

FacebookTwitter