Test dig selv: Prøv en screening for autisme

Screeninger er et af de redskaber, psykiatere bruger til at stille diagnosen autisme.

Autisme spænder over en lang række tilstande. En person, der er diagnosticeret inden for autismespektret, kan derfor være alt fra en universitetsprofessor til en person, der aldrig har udviklet et sprog.

Bliver du træt eller giver det dig energi, når du skal være social? Er du god til at koncentrere dig, selv om der er larm omkring dig? Bliver du tit i tvivl om, hvad andre mennesker tænker og føler?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, der bliver stillet i en screening for autisme, som mellem én og to procent af befolkningen vurderes at lide af.

DR har i samarbejde med Systemizer og Psykologisk Ressource Center, der er specialiseret i autismespektrum-tilstande, lavet en screening, som du kan prøve her.

Testen giver ikke en endegyldig vurdering af, om man har autisme, men den giver en idé om, hvad autisme er, og hvordan man finder ud af, om man har en diagnose.

Screeningen er et mindre uddrag af de screeninger, der normalt bruges af fagfolk til at stille en diagnose inden for autismespektret. For at få stillet en diagnose kræver det en omfattende undersøgelse hos en psykiater, hvor en screening kun er et af redskaberne.

De 25 test dig selv-spørgsmål, der her er udvalgt, stammer fra en større screening på 85 spørgsmål, der er udarbejdet ud fra tjeklister af Simon Baron-Cohen, professor fra forskningscenteret for autisme på Cambridge Universitet.