Theas stofsele i kørestolen skal registreres som magtanvendelse: Fjern stive regler, siger kommuner

Fastspænding af mennesker med handicap i stofsele skal registreres som magtanvendelse. Kommuner vil have staten til at fjerne bureaukratiske regler.

Hver dag klikker pædagog Marianne Møller Lidsmoes fra Bocenter Marienborgvej i Randers 26-årige Thea Tychsen fast i en blød stofsele, så hun ikke falder ud af kørestolen.

Men hver eneste gang, stofselen bliver klikket fast, skal Marianne Møller Lidsmoes registrere dato, tidspunkt og skrive det ned.

- Det er et klik, når hun kommer fra sengen op i kørestolen. Det er endnu et klik, når hun kommer på toilettet, og det er også et klik, når hun kommer op igen i kørestolen. Det er tre klik, jeg skal registrere, siger Marianne Møller Lidsmoes.

Det kan blive til 25-30 registreringer hver dag bare på Thea Tychsen, og hver måned bliver registreringerne på stofselen samlet sammen og sendt til Socialtilsynet.

Regeringen vil have kommunerne til at spare 700 millioner næste år på administration og i alt 3 milliarder kroner de kommende år.

Men hvis det skal ske, vil kommunerne have hjælp fra staten. Og de foreslår selv, at fjernelse af, hvad de mener, er unødvendige regler, kan en del af være løsningen.

I Region Midtjylland har kommunerne nemlig lavet et katalog på 24 sider med statslige krav og regler, de vil af med.

Det gælder blandt andet kravet om, at pædagogerne skal registrere, hver gang de klikker en handicappet fast i en stofsele for at forhindre, at den handicappede falder ud af en kørestol.

Borgmester vil af med registrering

25. maj indgik Kommunernes Landsforening og regeringen en ny økonomiaftale, hvor de er enige om, at besparelser på kommunernes administration først og fremmest skal ske ved at luge ud i regler og tilsyn, der skaber bureaukrati i kommunerne.

Står det til borgmesteren i Randers, socialdemokraten Torben Hansen, er stofsele-registreringen et af de statslige lovkrav, som regeringen bør fjerne.

- Det virker fuldstændig vanvittigt at sige, at nu skal vi spare på administration, samtidig med, at man fra regeringens side vælter flere regler ned over os, og som vi skal administrere, siger han.

Loven betragter stofselen som magtanvendelse, men alligevel mener Torben Hansen, at registreringen er spild af personalets tid.

- Det virker fuldstændig meningsløst. Medarbejderne er ansat til at give omsorg og ikke til at registrere og kigge på klokken hele tiden, siger han.

På bostedet Marienborgvej i Randers mener Theas mor, Tina Tychsen, at registreringerne er helt unødvendige.

Tina Tychsen, mor til Thea, undrer sig over, at personalet skal bruge tid på at registrere brugen af stofsele. En gang om året bliver brugen af stofsele til Thea nemlig forhåndsgodkendt. (Foto: © Heikki Yding, Dr Østjylland)

- Det giver slet ingen mening, fordi vi giver vores samtykke én gang om året. Så det er okay at gøre det, og så kan jeg ikke se logikken i, at de skal bruge tid på at registrere det, siger hun.

Afdelingsleder på bocenteret Lene Blak Soelberg mener, at registreringerne fylder alt for meget i hverdagen.

Alene i forhold til Thea Tychsen sender hun i gennemsnit 16 A4-sider med registreringer afsted til Socialtilsynet hver måned.

Ekspert: Brug for enklere regler

Forskningsdirektør Torben Tranæs fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, er kritisk overfor de mange registreringer af magtanvendelse på socialområdet.

Han er formand for et ekspertudvalg for socialområdet, som regeringen har nedsat. Han mener, at der er brug for enklere regler for brugen af stofseler.

Som reglerne er i dag, sluger de personalets tid.

- Det gør, at tid, som man kunne bruge på borgerne, går fra det egentlige formål med, at man er der, siger han.

Pårørendeforening: Fjollet

Formanden for LEV i Aarhus, Anne Kjeld Pedersen, vil også af med sele-registreringen.

- Det forekommer fjollet, at man skal bruge tid på at registrere, hver gang man sætter den på. Den tid kunne være brugt bedre på kerneopgaverne, siger hun.

Stofseler som denne er en stor del af Thea Tychsens hverdag. De holder hende sikkert på plads i kørestolen, på toilettet og i sækkestolen til afslapning. Derfor er det et stort arbejde for personalet at registrere hver gang, spændet klikkes fast. (Foto: © Heikki Yding, Dr Østjylland)

Til gengæld vil hun holde fast i kravet om, at personalet på bosteder skal registrere, hvis de for eksempel låser beboernes skabe for at forhindre, at de roder i dem.

- Når det har været nødvendigt at låse et skab, så skal man se, om man ikke i stedet kunne tilbyde beboeren nogle aktiviteter, så vedkommende ikke går og keder sig så meget, at skabet er det eneste vedkommende kan beskæftige sig med, siger hun.

Revision af regler på vej

Social, bolig- og ældreministeriet oplyser, at reglerne om magtanvendelse i serviceloven, som også indeholder reglerne om brug af stofseler, blev ændret i 2019.

I den forbindelse besluttede partierne bag ændringen, at reglerne evalueres 3 år efter ikrafttrædelsen.

Derfor er Social-, Bolig- og ældreministeriet i gang med processen for en revision og forventer, at politiske forhandlinger kan indledes efter sommerferien.

Hør Theas mor fortælle om Theas mange stofsele-registreringer i nyhedspodcasten Tiden: