Thi kendes for ret: Danske kriminelle er tre gange oftere sindssyge end svenske

Danmark behandler langt flere kriminelle end Sverige. Dansk lov gør mange sindssyge, lyder kritikken.

4.062 danskere blev forrige år behandlet i stedet for straffet, fordi de ifølge loven var utilregnelige på grund af sindssygdom i gerningsøjeblikket.

I Sverige var der samme år kun omkring 2.000 kriminelle, som var dømt til behandling. Der er tale om retspsykiatriske patienter i alt, så forbrydelserne er ikke begået et enkelt år. Tager man højde for, at Sverige har mange flere

indbyggere
end Danmark, betyder det, at danske kriminelle mere end tre gange så ofte som svenske har fået behandlingsdomme.

Det viser tal fra Danske

Regioner
og
Socialstyrelsen
i Sverige.

De store forskelle bekymrer næstformanden i

Retslægerådet
, Mette Brandt-Christensen, som er klinikchef for Retspsykiatrien i Glostrup.

- Man tænker wauw, hvor ligger forskellen? Jeg kunne godt tænke mig, at man kiggede på området: Er det den rigtige udvikling med så mange mentalundersøgelser og så mange retspsykiatriske patienter, spørger hun.

Så mange retspsykiatriske patienter er der i Danmark og Sverige

Tre gange så mange psykisk syge kriminelle

I mange år er antallet af kriminelle, som bliver behandlet i retspsykiatrien, steget år for år. I 2001 var tallet 1.445 patienter, mens det i 2016 var 4.246. Det viser en opgørelse fra Danske

Regioner
og Landspatientregistret.

Den kraftige stigning skyldes blandt andet, at

Rigsadvokaten
i 2002 præciserede, at domstole skal undersøge, om der er behov for en behandlingsdom i stedet for almindelig straf, hvis den sigtede er psykisk syg. Samtidig får flere danskere at vide, at de er psykisk syge, fordi der er kommet flere nye diagnoser som
ADHD
og
PTSD
. Der er også kommet flere skizofrene efter, at man har ændret måden, som man stiller diagnosen på, forklarer Mette Brandt-Christensen.

- Udviklingen har taget sit eget liv. Man kan ikke vide, om det har været meningen, siger hun.

Rigsadvokaten
mener dog ikke, at der er tegn på, at man mentalundersøger for mange.

Psykisk syge straffes forskelligt i Norden

De mange behandlingsdomme kan også skyldes forskellen på, hvordan man dømmer psykisk syge i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark skal der på flere måder mindre til, før man idømmes behandling i stedet for straf, viser en ph.d. afhandling fra 2015.

- Man bruger domme forskelligt. Det drejer sig om holdningen til straf, hvor domstolene i Danmark på nogle punkter har mulighed for at være mere fleksible med behandlingsdomme, forklarer jurist Simon Kamber, der skrev afhandlingen.

Forskellen på lovgivningen kan blandt andet ses ved, at i Danmark kan en psykisk syg godt dømmes til behandling, hvis man har begået tyveri og mindre alvorlig kriminalitet, der ville udløse en bøde.

Det er heller ikke bøjet i neon, hvad det vil sige, at være utilregnelig i gerningsøjeblikket, og en dommer kan være med til at vurdere, om der er behov for behandling.

I Sverige og Norge skal forbrydelsen være alvorligere og mindst takseres til fængsel, før en behandlingsdom kommer på tale. I Norge skal man være psykotisk eller lignende for at slippe for almindelig straf, mens psykisk syge i Sverige i nogle tilfælde godt kan dømmes til fængsel.

Antal retspsykiatrikse patienter i Danmark

SIND: Kriminelle snupper pladser i psykiatrien

Man burde undersøge, om den danske lovgivning, der stammer fra 1970´erne, fungerer optimalt, mener Mette Brandt-Christensen, næstformanden i

Retslægerådet
.

Landsforeningen SIND mener også, at lovgivningen skal gennemgås.

- Det er et megaproblem, at dømte fra retspsykiatrien tager pladser fra andre psykisk syge, der er indlagt, siger Knud Kristensen, landsformand i SIND.

Han fortæller, at de psykiatriske afsnit har pligt til at tage sig af behandlingsdømte. Men når der ikke er sengepladser nok, udskriver de blot andre psykisk syge for at få plads.

- Hvis man ikke gør noget, ender det med, at man ikke kan blive indlagt, med mindre man har begået noget strafbart, mener han.

SIND er også bekymret for, at psykisk syge kan få en urimelig hård straf i forhold til raske. Hvis en rask kan nøjes med en bøde for at overtræde loven, er det ikke rimeligt, at en psykisk syg for samme forseelse dømmes til behandling og indespærres, mener Knud Kristensen.

Psykisk syge skal ikke kyles i fængsel

Danske

Regioner
erkender, at de mange kriminelle sindslidende er en udfordring. Men man fjerner ikke problemet med et trylleslag ved blot at gøre det sværere at få en behandlingsdom, mener Charlotte Fischer (R), formand for Psykiatriudvalget i Danske
Regioner
.

- Det er ikke en god udvikling, hvis vi skal til at kyle psykisk syge i fængsel. I sidste ende skal kriteriet i loven være, hvad der er godt for den psykisk syge. En behandlingsdom betyder, at der bliver taget hånd om dem, siger hun.

Danske

Regioner
vil hurtigst muligt lægge en ny plan for hele psykiatrien, fortæller Charlotte Fischer. Her skal man ikke kun kigge på behandlingsdømte men også på sengepladser og forebyggelse.

- Psykiatrien er voldsomt presset. Der er et behov for flere penge. Men vi har ikke vundet meget ved at oprette nye senge, hvis alting ramler, når de bliver udskrevet, siger hun.

Facebook
Twitter